Archív novinek

Nové číslo CBT


cebre_06_11_titulka_web_1.jpgNové číslo CBT se na první straně zabývá návrhem budoucího finančního rámce EU na roky 2014-2020. Návrh reaguje na aktuální ekonomickou situaci a zároveň reflektuje klíčové priority strategie Evropa 2020. Důležitou roli bude v novém rozpočtu EU hrát re-alokace prostředků ve prospěch starých členských států a způsob, jakým se ČR vyrovná se sníženou podporou ze strany evropských fondů.

Nové číslo CBT rovněž informuje o jednáních prezidenta HK ČR Petra Kužela v Bruselu, který se 25. října sešel s řadou významných zástupců institucí Evropské unie a zastupitelských úřadů České republiky. Jeho cílem bylo upozornit na potřebu soustředit se, v období přílišného zaměření na řešení makroekonomických témat, rovněž na témata, která dennodenně trápí české firmy, a nezanedbávat prorůstová opatření.

Na druhé straně nového CBT naleznete informace o evropských programech vnější pomoci a možnostech finanční pomoci pro podnikatele při expanzi na třetí trhy. Za pozornost stojí také nová strategie Czech Trade.

Nové číslo CBT informuje o návrhu revize směrnice zabývající se zjednodušením a modernizací profesních kvalifikacích. Vzájemné uznávání profesních diplomů může přispět k lepší mobilitě v rámci EU. Zástupci podnikatelů a evropských institucí se shodují na tom, že není potřeba celková revize směrnice, ale pouze její modernizace.
 
V neposlední řadě příspěvek od EHSV se zabývá strukturálním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v EU a příčinami nízkého zájmu o odborné vzdělávání.


Nové číslo ke stažení zde.

Ostatní čísla ke stažení zde.

 < Archív novinek