Archív novinek

Týden v evropských institucích 7. listopad – 13. listopad 2011


Tento týden zasedne několik výborů Evropského parlamentu. Polské předsednictví pořádá Den bezpečnosti a obrany 2011, konferenci k jednotnému digitálnímu trhu nebo evropskému smluvnímu právu. V rámci Rady EU se setkají ministři financí euro-zóny (Eurogroup) a zasedne Rada EU pro hospodářské a finanční záležitosti a Rada EU ministrů zahraničních věcí. Komise pořádá tiskovou konferenci k nové iniciativě na podporu malých a středních podniků v globálním měřítku. Výbor regionů organizuje 5. bruselské mezinárodní ekonomické fórum ve spolupráci s Leibnizovým institutem a zástupci Evropské centrální banky zahájí mezinárodní bankovní konferenci v Chicagu. Na konci týdne podniknou členové Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu České republiky návštěvu do Parlamentu Korejské republiky a Senátu Malajsie.

 

V pondělí 7. listopadu 2011 organizuje Rada EU/Polské předsednictví ve Varšavě konferenci o bezpečnosti a ochraně zdraví, kde se také koná konference o plánování v oblasti biologické rozmanitosti, jež potrvá do úterý 8. listopadu. V Poznani je plánována další konference s názvem „Solidarita ve zdravotnictví – konec zdravotních rozdílů mezi státy Unie (taktéž do úterý). V rámci Rady EU zasedne grémium ministrů financí euro-zóny Eurogroup. Výbor regionů připravuje symposium o sociálních pilířích evropské námořní politiky a pod patronací Polského předsednictví proběhne Den bezpečnosti a obrany 2011. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu 5. zasedání evropsko – brazilské společnosti u kulatého stolu v portugalském Oportu (pokračuje i v úterý a ve středu). Zasedá rovněž Hospodářský a měnový výbor EP, který pořádá veřejné slyšení na téma Evropský semestr a výměnu názorů o evropském systému národních a regionálních účtů v Unii. Dále bude jednat o změně směrnice 2003/96/ES, o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik a o stanovisku ke správě a řízení společností. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má v plánu projednávat soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, přezkum evropské politiky sousedství, o nichž se bude taktéž hlasovat, dále strategii zdraví a bezpečnost při práci, družstevní společnost a zaměstnanci a správu evropských společností. Sejde se i Výbor pro rozvoj EP, Rozpočtový výbor EP, Výbor pro životní prostředí EP a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá konferenci nazvanou „Zpožděná spravedlnost – odepřená spravedlnost“.

 

V úterý 8. listopadu 2011 zahajuje Polské předsednictví Evropský genderový summit, který se promítne i do následujícího dne ve středu. Jednání zahájí také Rada EU pro hospodářské a finanční záležitosti, která bude projednávat rozhodnutí Evropské rady a vezme na vědomí návrh Komise o daních z finančních transakcí. Komise pořádá společné fórum s Evropským PPP centrem expertízy a též konferenci o evropské vesmírné politice pro občany. Skupina Evropských konzervativců a reformistů zasedne k jednání o energetické účinnosti. V rámci ní dojde k setkání s EuropaBio a udělení cen Biotech 2011 nejvíce inovativním malým a středním podnikům.

 

Ve středu 9. listopadu 2011 zasedá Coreper I. a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents) a Polské předsednictví pořádá konferenci o jednotném digitálním trhu a konferenci o evropském smluvním právu (pokračují ve čtvrtek). Komise zahájí konferenci o testování integrované strategie a jejím dopadu na metody 3Rs. Proběhne také týdenní zasedání kolegia a tisková konference o podpoře malých a středních podniků v globálním měřítku. Na programu Výboru regionů je konference o místním a regionálním rozměru Východního partnerství a konference o účinnosti zdrojů při výrobě potravin. Taktéž bude organizováno 5. bruselské mezinárodní ekonomické fórum ve spolupráci s Leibnizovým institutem pro ekonomický výzkum (Ifo). V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se koná zasedání Evropského fóra pro integraci (taktéž ve čtvrtek) a veřejné slyšení o dobrovolnictví zaměstnanců. Poslanecký klub Evropské lidové strany zahájí slyšení o mládeži a o využití lesa. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu jedná o tom, jaké změny přinesla strategie pro společnou rybářskou politiku, pořádá konferenci s názvem „Psychologie – přínos do politiky EU“ a stejně tak seminář o nezávislosti vědy v provádění regulačních rozhodnutí. Skupina Evropských konzervativců a reformistů se sejde k jednání na schůzi pracovní skupiny o udržitelnosti a vědě, Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice pořádá konferenci pojmenovanou „Evropská unie jako hnací síla zbrojení“ a Skupina Evropa Svobody a Demokracie zahájí debatu o genderové rovnosti v Turecku.

 

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 pořádá Komise tiskovou konferenci o podzimní ekonomické prognóze a konferenci o vysokoškolském vzdělávání v rámci strategie Evropa 2020, která se koná i v pátek. Evropská centrální banka zahájí v Chicagu 14. výroční mezinárodní bankovní konferenci (probíhá též v pátek). Zasedá Rada EU pro zahraničních věcí a Výbor regionů má v plánu konferenci o kvalitě ovzduší pojatou z regionální perspektivy. Sejde se Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP, který bude hlasovat o stavu Programu politiky rádiového spektra, o útocích na informační systémy, o finanční krizi a jejím dopadu na odvětví obrany a o revizi finančního rámce 2007 – 2013 pro vyřešení financování projektu ITER. Dále bude jednat o roamingu v mobilních komunikačních sítích a uvítá Connie Hedegaardovou z Evropské komise. Ve čtvrtek budou dále jednat následující výbory: Podvýbor pro lidská práva EP, Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP, Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP, Výbor pro kulturu a vzdělání EP, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP. V Poslaneckém klubu Evropské lidové strany proběhne skupinové slyšení o budování evropské energetické diplomacie a o zdravotnické péči v rozvojových zemích. Skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zahájí seminář o sezónních pracovnících a o směrnicích informačních a komunikačních technologií. Seminář o odpovědnosti v evropském těžebním odvětví pořádá Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Veřejnosti přístupnou konferenci na téma „Klima a MMF: Pomůže EU rozpočet k dosažení klimatických cílů?" organizuje pak Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance. Slyšení o sociální zelené revoluci má na programu Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice.

 

V neděli 13. listopadu 2011 zahájí členové Výboru pro záležitosti Evropské unie návštěvu do Parlamentu Korejské republiky a do Senátu Malajsie.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Akční program pro celní a daňové systémy (Šemeta)
  • Spotřebitelský program 2014 - 2020 a program "Zdravím k růstu" (Dalli)
  • Partnerství pro malé a střední podniky v globálním měřítku (Tajani/De Gucht)

              

Dokument ke stažení zde

                             < Archív novinek