Archív novinek

Pozvání na debatu: Plán společné evropské infrastruktury


 Plán společné evropské infrastruktury 

 

Kdy: 21. listopadu 2011 od 09.00h do 10.30h

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
 

V březnu 2011 zveřejnila Evropská komise Bílou knihu pro dopravu, komplexní strategii na vytvoření prostoru jednotné dopravy, která mimo jiné navrhuje snížení emisí z dopravy do roku 2050 o 60 %. Dne 19. října 2011 publikovala Komise návrh nařízení na vytvoření tzv. nástroje pro propojení Evropy (anglicky „Connecting Europe Facility“) a návrh na vytvoření transevropské dopravní sítě (TEN-T), které budou hlavním nástrojem dopravní politiky. Prostřednictvím „nástroje pro propojení Evropy“, obdoby jakéhosi infrastrukturního fondu, bude investováno 50 miliard EUR do zlepšení evropských dopravních, energetických a digitálních sítí. Hlavní podíl z této částky, celkem 31,7 miliardy EUR, bude použit na financování modernizace evropské dopravní infrastruktury, vybudování chybějících článků a odstranění problematických míst. Nařízení s cílem propojení Evropy realizuje závazky, které Komise stanovila v návrhu víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Pro Českou republiku je důležité, jaký vliv bude mít nástroj pro propojení Evropy na re-alokaci prostředků z rozpočtu EU 2014-2020, respektive aby se tak nestalo na úkor nových členských států a peníze určené na kohezní politiku neskončily v infrastrukturních projektech starých členských států. Jak budou prostředky tohoto fondu přidělovány? Jaký bude další postup České republiky při projednávání návrhu Infrastrukturního fondu? Nejedná se jen o snahu Komise získat kontrolu nad částí alokace určené členským státům? Jaký bude vliv nástroje pro propojení Evropy na dopravní, komunikační a energetické sítě v České republice?

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Úvodní slovo pronese Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Následovat bude debata s účastníky.


Jaromír Kohlíček, člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu;
Luděk Sosna, ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR;
Jan Sochorek, attaché odpovědný za telekomunikaci, Stálé zastoupení ČR při EU;
Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy České republiky;
Tomáš Veselý, vedoucí odboru Zahraniční spolupráce ČEPS, a.s.

 

Moderátor: Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU.

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 18. listopadu 2011 na adrese prague@cebre.cz.

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek