Archív novinek

Business 20 Summit v Cannes 2011


 Ve dnech 2. - 3. listopadu se konal v Cannes summit podnikatelských svazů nejsilnějších ekonomik světa Business Summit B 20. Na summitu se sešli zástupci z podnikatelských svazů ze zemí G20. Zástupci 150 firem, reprezentují 82% světového obchodu a 90% světového HDP, probíralo hlavní ekonomické a sociální otázky související s globalizací.
B 20 a L 20 (Labour Summit odborových organizací) jsou oficiálně rozeznané všemi členy G20 a doporučení a stanoviska ze summitu B 20 slouží jako základ pro zasedání G20. Poprvé na společném zasedání položili základ sociálnímu dialogu na mezinárodní úrovni.


Ve společném stanovisku B 20 a L 20 vyjádřili své hluboké znepokojení nad závažností světové hospodářské situace. Zaměstnanci a firmy čelí globální nestabilitě trhů, včetně prohlubování nezaměstnanosti a nejistotě na trhu práce, v době kdy ekonomické perspektivy nesvědčí o zlepšení. Ekonomické, sociální a finanční dopady krize by měly být předmětem dlouhodobé diskuze v rámci G20. Mezi hlavní priority by mělo patřit vytvoření příznivého prostředí pro podnikání a vznik nových pracovních míst, vytvoření stabilního sociálního zabezpečení, dodržování základních principů a práv v práci a mezinárodní multilaterální spolupráce.


Před zasedáním Summitu G20 zasedal i summit hospodářských komor C 20 (Chamber Summit). Hlavním tématem byla obnova růstu světového hospodářství a zajištění dlouhodobé stability na finančních trzích. Summit zdůraznil význam příznivého finančního prostředí a fiskální stability. Státy G 20 by měly urychleně přijmout opatření, aby zabránily další krizi bankovního systému, zároveň, ale nesmí tato opatření omezit financování MSP. Mezi další doporučení summitu patřilo posilování volného přístupu ke zboží v boji proti kolísání cen, podpora růstu v rozvojových zemích, diskuze o sociální dimenzi globalizace a vytvoření rámce pro elektronický obchod.

 

 

Celé znění deklarace Summitu B 20 naleznete zde (v angličtině).

Společné stanovisko B 20 a L 20 naleznete zde (v angličtině).

Stanovisko Summitu C 20 naleznete zde (v angličtině).< Archív novinek