Archív novinek

Týden v evropských institucích 28. listopad – 4. prosinec 2011


Tento týden se koná dvoudenní plenární zasedání Evropského parlamentu a zasedá rovněž několik parlamentních výborů. Čelní představitelé Unie se zúčastní summitu EU – USA ve Washingtonu. K jednání se sejde Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, Rada EU pro hospodářské a finanční věci, Rada EU pro zahraniční věci a Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Rada EU/Polské předsednictví organizuje Fórum občanské společnosti o Východním partnerství a konferenci o strategickém plánu pro energetické technologie. V rámci Rady EU zasedne taktéž skupina Eurogroup. Výbor regionů pořádá zajímavou konferenci o nové politice soudržnosti pro udržitelnou ekonomiku v evropských regionech a Evropský hospodářský a sociální výbor zahájí 10. summit u kulatého stolu EU – Čína v Mnichově. Evropská centrální banka organizuje konferenci o informační, názorové a ekonomické politice a Michal Kadera podpoří viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje na jednání COPRES (Rady prezidentů členských svazů) BUSINESSEUROPE ve Varšavě.

 

V pondělí 28. listopadu 2011 se zúčastní prezident Evropské rady Herman Van Rompuy a další významní představitelé Unie summitu EU – USA ve Washingtonu. Rada EU / Polské předsednictví organizuje Fórum občanské společnosti o Východním partnerství v Poznani, které potrvá až do středy. K jednání zasedne Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (zasedá i v úterý), která se zaměří na debaty o odborném vzdělávání v období krize, na její důsledky a priority do roku 2014. Na programu Rady EU je rovněž konference o strategickém plánu pro energetické technologie 2011 ve Varšavě, jež pokračuje i druhý den. Komise má v plánu konferenci o zavedení jednotného vzdušného prostoru a konferenci o maximálním využití jednotných kontaktních míst. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení o regulaci finančního trhu a jejím významu pro evropskou občanskou společnost. V rámci OSN proběhne 17. zasedání o rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v Durbanu, v Jižní Africe. Zástupci Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu podniknou cestu do Francie, která potrvá až do pátku 2. prosince. CEBRE / Alena Vlačihová zastoupí viceprezidenta Hospodářské komory České republiky Františka Holce na plenárním zasedání UEAPME.

 

V úterý 29. listopadu 2011 je na programu jednání skupiny Eurogroup. Komise zahájí dvoudenní konferenci v Antverpách s názvem Ten – T Days 2011 o ekonomice a propojování Evropy. Výbor regionů pořádá též konferenci, o nové politice soudržnosti pro udržitelnou ekonomiku v evropských regionech. Poslanecký klub Evropské lidové strany má na programu skupinový seminář „Život bez Sovětského svazu“. K jednání se sejde Hospodářský a měnový výbor EP. Bude projednávat rámec pro správu a řízení evropských společností, konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob a bude hlasovat o vydávání euromincí, o změně nařízení Rady (ES) č. 975/98 a o návrhu hodnotících tabulek pro dohled nad makroekonomickými nerovnováhami. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP dojde k výměně názorů o energetické účinnosti, o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES a taktéž o výměně informací o mezivládních dohodách mezi státy Unie a třetími zeměmi v oblasti energetiky. K jednání zasedne rovněž Výbor pro zahraniční věci EP, Podvýbor pro lidská práva EP, Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP, Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP.

 

Ve středu 30. listopadu 2011 probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu, které pokračuje i další den ve čtvrtek. Povedou se rozpravy například o koordinaci hospodářských politik, o finančních nástrojích či o Fóru o jednotném trhu. Bude se hlasovat o finančním řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena závažnými obtížemi, o finančních nástrojích pro rozvojovou spolupráci nebo o modernizaci cel. Zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, která jedná o koordinaci rozpočtové politiky, o veřejných financích států Unie a o některých daňových otázkách a finančních službách. Rada EU pro zahraniční věci (zasedne i ve čtvrtek) se bude zabývat bezpečnostní a obrannou politikou. Jednat bude Coreper I. a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents) a proběhne Týdenní zasedání kolegia. V rámci Komise se koná tisková konference o reformě auditorského trhu a tisková konference o prodloužení státních krizových pravidel na podporu bank. Výbor regionů má v plánu konferenci o strategii Unie pro region Baltského moře. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu organizuje seminář o účinnosti zdrojů ve vztahu k transformaci na zelenou ekonomiku. Proběhne 20. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu a setkání předsedy Výboru Luďka Sefziga s Manfredem Bergmannem z Komise. Ředitel CEBRE vystoupí jako moderátor kulatého stolu Svazu průmyslu a dopravy, organizovaného ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, o uplatnitelnosti absolventů technických oborů na trhu práce.

 

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se koná zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (sejde se i v pátek). Bude se zabývat koordinací systému sociálního zabezpečení, revizí bezpečnostních požadavků zaměstnanců a vysloví závěry na téma „žena a ekonomika“. V rámci Rady EU je dále pořádána konference pro partnerské země jižního sousedství ve Varšavě (rovněž v pátek) a závěrečná konference o evropském roku dobrovolnictví 2011. Komise uspořádá slavnostní zakončení mezinárodního roku Chemie 2011 a tiskovou konferenci o návrhu strategie k „open data“. Evropská centrální banka zahájí konferenci o informační, názorové a ekonomické politice ve Frankfurtu nad Mohanem (až do pátku). Evropský hospodářský a sociální výbor zahájí 10. summit u kulatého stolu EU – Čína v Mnichově, který pokračuje do pátku.

V Poslaneckém klubu Evropské lidové strany se uskuteční veřejné slyšení o otevřeném a bezpečném internetu a Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance organizuje kulatý stůl na téma „Posílení hospodářské unie: legitimita a demokracie“. Ve čtvrtek a v pátek podpoří CEBRE / Michal Kadera viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje na jednání COPRES (Rady prezidentů členských svazů) BUSINESSEUROPE ve Varšavě.

 

V pátek 2. prosince 2011 zveřejní Komise návrh nařízení o budoucím programu LIFE.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Program konkurenceschopnosti a malých a středních podniků 2014 - 2020 (Tajani)
  • Horizon 2020 - balíček konkurenceschopnosti, výzkumu a inovací (Kallas, Tajani, atd.)
  • Evropský institut pro inovace a technologie: strategická inovační agenda (Vassiliou)
  • Finanční nástroj pro životní prostředí a změnu klimatu (Potocnik a Hedegaard)
  • Evropský režim pro rizikový kapitál (Barnier)
  • Pravidla státní podpory bank v období finanční krize (Almunia)
  • Assylum: Sdělení o posílení solidarity (Malmstöm)

 

 

Dokument ke stažení zde


 

 

 < Archív novinek