Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU: „Jak budou vypadat strukturální fondy po roce 2013?“


KDY: 6. prosince od 10.00h do 12.00h

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Evropská komise publikovala v říjnu 2011 „kohezní balíček“ pro období po roce 2014. Cílem kohezní politiky je podpořit růst a vytváření pracovních míst v celé Evropě, zejména pak v nejméně rozvinutých regionech. V dalším období má kohezní politika EU za cíl především reagovat na dopady hospodářské krize a investovat do priorit vytyčených v rámci strategie „Evropa 2020“. Evropský sociální fond bude doplněn Fondem pro přizpůsobení se globalizaci a novým programem pro sociální změnu a inovaci, aby obyvatelům EU pomohl lépe se vyrovnávat s novými výzvami při hledání uplatnění na trhu práce. Evropský fond pro obnovu a rekonstrukci (ERDF) se bude zaměřovat na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, inovace a podporu konkurenceschopnosti MSP. Návrh představuje řadu novinek, jako jsou transformující se regiony (mezi 75% a 90% průměrného HDP EU), makroekonomickou podmíněnost, partnerské smlouvy mezi EU a členským státem, apod.

 

Reflektuje návrh Komise největší výzvy, kterým EU čelí? Podaří se zajistit, aby investice opravdu mířily do růstu a tvorby pracovních míst? Jaký bude dopad re-alokace infrastrukturního fondu v neprospěch nových členských států? Jaká budou pravidla Komise pro přerušení čerpání dotací pro členské státy z důvodu nevyrovnaného státního rozpočtu? Na jaké prioritní oblasti se v novém období zaměří ČR? ČR má již v současné době problémy s efektivním čerpáním dotací z evropských fondů a nový balíček zahrnuje další zpřísnění podmínek pro čerpání fondů. Jaká budou zavedena opatření? Jaký bude dopad re-alokace infrastrukturního fondu v neprospěch nových členských států? Jak je ČR připravena na období po roce 2020? Budou nové operační programy a realizované projekty udržitelné?

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Úvodní slovo pronese Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Následovat bude debata s účastníky.


Daniel Braun, I. náměstek ministra pro místní rozvoj ČR;
Video vzkaz od zástupce Výboru pro regionální rozvoj (REGI) Evropského parlamentu;
Michael Ralph, poradce pro tematickou spolupráci, GŘ pro regionální rozvoj, Evropská komise;
Jan Rafaj, viceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR;
Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod;
Jaroslav Šulc, poradce Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

 

Moderuje Michal Kadera, ředitel CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU.

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 2. prosince 2011 na adrese prague@cebre.cz.

 

Pozvánkadokument ve formátu pdf< Archív novinek