Archív novinek

Týden v evropských institucích 12. prosinec – 18. prosinec 2011


V pondělí je ve Štrasburku zahájeno poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu a sejde se rovněž několik parlamentních výborů, jako například Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP či Hospodářský a měnový výbor EP. K jednání zasedne Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku, Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, Rada EU pro zahraniční věci, Rada EU pro zemědělství a rybolov a Rada EU pro obecné záležitosti. V rámci Výboru regionů je naplánováno dvoudenní plenární zasedání a také zajímavé fórum s názvem „Evropský výzkum a inovace: jaká je role regionů a měst po roce 2013“. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci o roli evropských investic do podniků a do zvýšení zaměstnanosti a v Ženevě se koná 8. ministerská konference Světové obchodní organizace. Komise, ve spolupráci s Polským předsednictvím, pořádá ve Varšavě Evropské dny rozvojové pomoci a na tiskové konferenci představí energetický plán do roku 2050.

 

V pondělí 12. prosince 2011 je ve Štrasburku zahájeno plenární zasedání Evropského parlamentu, které potrvá do čtvrtka, 15. prosince. Povedou se rozpravy například o jednotném dopravním prostoru, o evropské politice sousedství nebo o politice hospodářské soutěže a bude taktéž přednesena zpráva o překážkách pro obchod a investice. Bude se hlasovat o finančním řízení pro ty státy Unie, které jsou finančně ohroženy a ve středu, 14. prosince, se v rámci plenárního zasedání bude udílet Sacharovova cena. K jednání se sejde Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která zhodnotí strategii pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN – T) a stanoví priority pro její rozvoj a realizaci. V rámci Komise proběhne veřejná konference o elektronické fakturaci, bude předložen návrh nařízení o budoucím programu životního prostředí LIFE a legislativní návrh o ustavení EUROSUR – systematičtější spolupráci při ostraze hranic. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konferenci a debatu o jaderné bezpečnosti a dále konferenci s názvem „Role evropských investic pro podniky a zaměstnanost v budoucích finančních perspektivách“. V pondělí zasedne Hospodářský a měnový výbor EP. Vymění si názory o změně nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, o koordinaci předpisů k subjektům kolektivního investování do cenných papírů (SKIPCP) a o směrnici 2011/61/EU. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP navštíví komisař Antonio Tajani, jež poskytne prezentaci o programech Galileo, GMES a COSME (Program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků). Sejde se také Výbor pro zahraniční věci EP, Podvýbor pro lidská práva EP, Výbor pro rozvoj EP, Rozpočtový výbor EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP a Výbor pro rybolov EP.

 

V úterý 13. prosince 2011 opět zasedá Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Má na programu zejména telekomunikační témata; nařízení o roamingu, otevřený internet a modernizace sítě či přijetí rozhodnutí o politice rádiového spektra. Jednat bude i Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, jež má na pořadu dne návrh nařízení o kontrolním mechanismu k uplatňování schengenského aquis a pravidla pro případ dočasného znovuzavedení kontrol na hranicích. Komise přijme návrhy na boj proti podvodům programů Hercule III a Pericles 2020 a návrh nového programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Má v plánu konferenci o evropských elektronických dovednostech 2011 a tiskovou konferenci k energetickému plánu 2050. Proběhne rovněž Týdenní zasedání kolegia. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se ve Švédsku, ve Stockholmu, koná konference nazvaná „Pracovní trh pro všechny: efektivní pomoc uchazečům o zaměstnání“. Výbor regionů zahájí fórum „Evropský výzkum a inovace: jaká je role regionů a měst po roce 2013“.

 

Ve středu 14. prosince 2011 se znovu sejde Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, která bude diskutovat o společných obchodních právech a o ochraně spotřebitele v rámci vnitřního trhu. V Ženevě se sejde Rada EU pro zahraniční věci. Bude se zabývat především zahraničně - obchodními tématy, jako jsou euro – středomořské dohody a dohoda o přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci. Rada se bude také připravovat na zasedání 8. ministerské konference Světové obchodní organizace v Ženevě, která se koná ve dnech 15. – 17. prosince 2011. Zasedne Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Ve Výboru regionů se koná plenární zasedání, které potrvá do čtvrtka. Budou se projednávat otázky zvláštního zájmu regionů a měst, politika hospodářské a sociální soudržnosti či transevropské sítě infrastruktury. K jednání zasedne i Asociace platformy zaměstnavatelů Rady evropských obcí a regionů. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci „Den sociálního dialogu“.

 

Ve čtvrtek 15. prosince a v pátek 16. prosince 2011 se sejde Rada EU pro zemědělství a rybolov. Bude jednat o rybolovných právech pro rok 2012 a o návrhu nařízení o vývoji a prioritách venkova v rámci společné zemědělské politiky. K jednání zasedne Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). Komise, ve spolupráci s Polským předsednictvím, pořádá ve Varšavě Evropské dny rozvojové pomoci, které se promítnou i do druhého dne v pátek. Výbor regionů organizuje 9. strukturovaný dialog o pracovním programu Komise 2012 a v rámci plenárního zasedání se sejde Výbor pro politiku a Výbor pro sociální dialog Rady evropských obcí a regionů. K jednání zasedne rovněž Výbor pro ústavní záležitosti EP.

 

V pátek 16. prosince 2011 zasedá Rada EU pro obecné záležitosti a bude projednávat legislativní balíček k politice soudržnosti po roce 2013.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Sdělení o vnějším zastupování eurozóny (Rehn)
  • Energetický plán 2050 (Oettinger)

 

Dokument ke stažení zde< Archív novinek