Archív novinek

Týden v evropských institucích 19. prosinec – 25. prosinec 2011


Předvánoční týden v evropských institucích se ponese v duchu zasedání parlamentních výborů. Na programu má jednání i Rada EU pro životní prostředí. Evropská komise předloží návrh na aktualizaci systému pro uznávání odborných kvalifikací a novelizaci úpravy veřejných zakázek a pořádá tiskovou konferenci k přijetí balíčku o pravidlech státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu. Představí rovněž návrh iniciativy pro mládež „Youth Opportunities Iniciative“. Ke konci týdne se sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky, která má na programu témata k měnové politice eurozóny.

 

V pondělí 19. prosince 2012 zasedá Rada EU pro životní prostředí. Bude jednat o návrhu nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, o ochraně biologické rozmanitosti či o účinném využívání zdrojů v Evropě. Evropská komise přijme návrh na boj proti podvodům v rámci programů Hercule III a Pericles 2020 a předloží návrh na aktualizaci systému pro uznávání odborných kvalifikací. K jednání se sejde Hospodářský a měnový výbor EP, který má na programu prodiskutování zprávy o systému národních a regionálních účtů v Unii a změnu směrnice Rady 2003/96/ES. Během zasedání proběhne rovněž diskuse s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim o měnových záležitostech Evropské unie. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zahájí slyšení o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu a v plánu má také přezkum Akčního programu pro životní prostředí. K jednání mimo jiné zasedne Výbor pro regionální rozvoj EP, Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP, Výbor pro rybolov EP, Výbor pro právní záležitosti EP a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP. Všechny tyto výbory jednají i druhý den. V úterý 20. prosince 2011 pořádá Komise tiskovou konferenci k přijetí balíčku o pravidlech státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu (SGEI). Je představen návrh o iniciativě příležitostí pro mladé lidi „Youth Opportunities Iniciative“, jejíž hlavním tématem je snížení nezaměstnanosti mladých lidí. Proběhne také Týdenní zasedání kolegia. K jednání se sejde Coreper II. (Comité des Représentants Permanents) a Výbor regionů pořádá konzultaci o návrhu pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) 2014 – 2020. Sejde se Výbor pro mezinárodní obchod EP, který má na programu prezentaci o obchodní strategii EU pro středomořskou oblast po událostech Arabského jara, projednávání dohody s Marokem o liberalizaci zemědělských produktů a prezentaci o úspěchu Polského předsednictví v mezinárodním obchodu. Jednat bude opět Hospodářský a měnový výbor EP. Na pořadu dne má výroční zprávu o daních, změnu nařízení (ES) č. 1060/2009, právní a správní předpisy subjektů kolektivního investování do cenných papírů (SKIPCP), příspěvek o průzkumu ročního růstu 2012 a hlasování o správě a řízení evropských společností. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP diskutuje o evropské normalizaci, o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, o energetické účinnosti a o roamingu v komunikačních mobilních sítích Unie. Hlasuje také o správě a řízení evropských společností. V rámci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne jednání o alternativním a online řešení sporů. Ve Výboru pro regionální rozvoj EP se koná slyšení na téma „HDP a další kritéria politiky soudržnosti“. Sejde se rovněž Výbor pro zahraniční věci EP, Výbor pro petice EP a Výbor pro kulturu a vzdělání EP (bude jednat i ve středu 21. prosince). Ve středu 21. prosince 2011 zasedne k jednání Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Ve čtvrtek 22. prosince 2011 se ve Frankfurtu nad Mohanem sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky, která má na programu především jednání o měnové politice eurozóny.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Balíček k zadávání veřejných zakázek - koncesní smlouvy, přístup společností ze třetích zemí, modernizace právního rámce EU (Barnier)
  • Směrnice o odborných kvalifikacích (Barnier)
  • Sdělení o službách společného zájmu (Barroso) a nařízení o pravidlech státní podpory na kompenzaci poskytování služeb obecného zájmu (Almunia)
  • Příležitosti pro mládež - Youth opportunities (Andor)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek