Archív novinek

CEBRE hledá nového člena týmu!


Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vypisují výběrové řízení na pozici člena týmu CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu.

 

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla založena v roce 2002 agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby v Bruselu hájila zájmy českých podnikatelů, informovala je o projednávaných evropských právních předpisech s dopadem na české podnikatelské prostředí a zastupovala podnikatelské a zaměstnavatelské organizace před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací.

 

 

Kvalifikační profil:

 

 • Ukončené magisterské vzdělání (nejlépe v oblasti ekonomie, mezinárodních vztahů, diplomacie, evropských studií nebo práva) včetně absolvovaného studijního pobytu v zahraničí
 • 2-5 let pracovních zkušeností (z toho alespoň půlroční pracovní zkušenost v oblasti evropských záležitostí v Bruselu). Vazba na firmy a zaměstnavatelské a podnikatelské organizace výhodou.
 • Výhodou manažerské zkušenosti s vedením menších pracovních týmů (včetně virtuálních) a různých projektů
 • Zkušenost s lobbingem u Evropských institucí (zejména Evropského parlamentu co do pozměňovacích návrhů), osobní 'network' hlavních bruselských hráčů a zkušenost s činností evropských podnikatelských asociací (BUSINESSEUROPE nebo jiných asociací) velkou výhodou
 • Zkušenost s organizací seminářů, konferencí, setkání, debat a lobby / networkingových setkání
 • Perfektní znalost anglického jazyka. Znalost francouzského nebo německého jazyka výhodou. 

 

 

Další požadavky:

 

 • Pracovní nasazení a flexibilita, vysoká motivace a samostatnost
 • Schopnost navrhovat a realizovat konkrétní lobbistické strategie podle obecného zadání
 • Dobré komunikační schopnosti, zkušenost s vyjednáváním v multikulturním prostředí
 • Schopnost nést zodpovědnost, pracovat pod tlakem, hledat kompromisy a vyvažovat různé pozice a zájmy

 

Nabízíme:

 

 • Zajímavá samostatná práce v malém dynamickém kolektivu v Bruselu
 • Zastupování českých zaměstnavatelských a podnikatelských asociací a českých firem vůči Evropským institucím, evropským zaměstnavatelským a podnikatelským asociacím (například BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, UEAPME, EuroCommerce, EuraTex a další) a dalším partnerům
 • Pracovní podmínky a ohodnocení na úrovni standardu pro vyslaného pracovníka 
 • Nástup co nejdříve, ideálně od 1. března 2012

 

 

Další postup:

 

V případě zájmu zašlete elektronicky strukturovaný životopis, motivační dopis a reference k rukám ředitele CEBRE Michala Kadery (Michal.Kadera@cebre.cz) a to nejpozději do pondělka 16. ledna 2012 do 12h00.

 

Výběrové řízení bude mít tři kola:

 • I. Screening: zaslané životopisy a motivační dopisy budou posouzeny co do splnění kvalifikačních a dalších požadavků. Uchazeči, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni kdruhému kolu.
 • II. Pohovor se zástupciKZPS a SPČR: skupina vybraných uchazečů budou emailem pozvána kpohovoru se statutárními zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, který se uskuteční již vúterý 17. ledna 2012 od 14h30 vprostorách Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (Václavské nám. 21, Praha 1 - vstup zJindřišské ulice, 4. patro)
 • III. Pohovor sgenerálním ředitelem CzechTrade: vybraný uchazeč nebo uchazeči budou pozváni kpohovoru sgenerálním ředitelem CzechTrade. Datum a čas bude upřesněn.

 < Archív novinek