Archív novinek

Týden v evropských institucích 6. únor – 12. únor 2012


V úvodu týdne se sejde několik parlamentních výborů. Jedním z nich je například Hospodářský a měnový výbor, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku či Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Evropská komise má v plánu tři tiskové konference a k jednání zasedne rovněž Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Politické parlamentní skupiny mají na programu množství akcí, z nichž lze zmínit kulatý stůl Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu na téma „Eurokrize, potřeba alternativního balíčku hospodářské politiky pro eurozónu“ nebo veřejné slyšení Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance věnované Závěrům právních stanovisek k mezinárodní dohodě o fiskální stabilitě Unie. Pod záštitou týdeníku EuropeanVoice proběhne Evropský studentský veletrh a v pátek se evropské politické špičky sejdou v Dillí na summitu Evropské unie a Indie.

V pondělí 6. února 2012 je ve městě Roskilde v Dánsku zahájena konference Evropského hospodářského a sociálního výboru s názvem „Ze školy do práce“. V úvodu týdne zasedne i několik parlamentních výborů. Jedním z nich je Hospodářský a měnový výbor EP, který bude jednat o řízení kvality evropské statistiky nebo o příkazech k obstavení účtů. Vymění si názory na téma obchodování a manipulace s trhem a k tomu se vztahujícím trestním sankcím. Proběhne rovněž slyšení k návrhu daně z finančních transakcí. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP dojde k výměně názorů o klíčových prvcích studie o Evropské síti obnovitelných zdrojů energie. Bude se jednat o konkurenceschopném digitálním trhu a o výměně informací v oblasti energetiky mezi členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude projednávat udělování koncesí, vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány nebo program Spotřebitelé na období 2014–2020. Sejde se také Výbor pro zahraniční věci EP, Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP, Rozpočtový výbor EP a Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP.

V úterý 7. února 2012 pořádá Evropská komise tiskovou konferenci k tématu inovační potenciál členských států Unie – Innovation Union Scoreboard 2011. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci o evropské občanské společnosti na cestě k Rio+20 (koná se i ve středu) a rovněž veřejné slyšení o partnerství v oblasti výzkumu a inovací. Výbor regionů zahájí konferenci o spolupráci evropských měst a konferenci nazvanou „Dopady krize na regionální a lokální finance: role příštího víceletého finančního rámce“. Frakce Evropa svobody a demokracie organizuje seminář „Evropa po zítřku“. V úterý se rovněž koná mezi-skupinové setkání Evropského parlamentu pro MSP věnované tentokrát Sdělení „Malé podniky, velký svět“.

Ve středu 8. února 2012 zasedne k jednání Coreper I a Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Komise má v plánu dvě tiskové konference vztahující se k prevenci makroekonomické nerovnováhy a k evropskému statutu pro nadace. Koná se rovněž zasedání kolegia Komise. Pod záštitou Výboru regionů proběhne konzultace zúčastněných stran ke sdělení Komise o globálním přístupu k migraci a k mobilitě KOM (2011) 743. Poslanecký klub Evropské lidové strany plánuje skupinové slyšení o budoucnosti roamingu, Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zahájí konferenci nazvanou „Svoboda pohybu: lepší řízení Schengenského prostoru“ a Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá dva semináře – o evropském občanství, bezdomovectví a volném pohybu a o nové zemědělské politice. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance má na programu slyšení s odborníky o závěrech právních stanovisek k mezinárodní dohodě o fiskální stabilitě Unie.  

Ve čtvrtek 9. února 2012 jedná opět Coreper I a Coreper II a Evropská komise zahájí dvoudenní konferenci o diabesitě (neboli obesitě spojené s cukrovkou). Ve Frankfurtu nad Mohanem zasedne Rada guvernérů Evropské centrální banky, po jejímž jednání proběhne obvyklá tisková konference. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) má v plánu skupinové slyšení „Mládež a dobrovolnictví“ a konferenci „EU – Ázerbájdžán – nové horizonty partnerství“. Pod záštitou Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu se koná kulatý stůl na téma „Eurokrize, potřeba alternativního balíčku hospodářské politiky pro eurozónu“ a konference organizovaná ve spolupráci s Evropským odborovým institutem nazvaná „Za hranicí krize: rozvoj udržitelných alternativ“. Jednat bude též Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP, Výbor pro rozvoj EP, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP a Podvýbor pro lidská práva EP.

V pátek 10. února 2012 se sejde Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, která bude jednat o přijetí zprávy o strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě do roku 2020, dále o snížení nezaměstnanosti mládeže či o Evropském semestru. Ve Výboru regionů proběhne Evropský studijní veletrh organizovaný pod záštitou týdeníku EuropeanVoice, který potrvá do soboty. V pátek se evropské politické špičky sejdou v Dillí na summitu Evropské unie a Indie.

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Vymáhání směrnice o vysílání pracovníků a nařízení o právu na kolektivní akce (Andor)

  • Sdělení o zjednodušení evropského rozpočtového rámce 2013 pro usnadnění přístupu k financím pro občany a podniky (Lewandowski)

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek