Archív novinek

Zúčastněte se akcí CEBRE v prvním pololetí 2012!


Chtěl/a byste vědět, co na Vás Evropská unie chystá? Zajímají Vás debaty na evropské téma? Zúčastněte se debat pořádaných Českou podnikatelskou reprezentací při EU – CEBRE. CEBRE plánuje v prvním pololetí letošního roku uspořádat řadu akcí jak v Bruselu, tak v Praze. Většinu z nich bude organizovat v rámci projektu zaměřeného na propagaci komunikačních priorit Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR a v rámci projektu zaměřeného na prosazování priorit zahraniční politiky ČR a prohlubování jejích mezinárodních vztahů v roce 2012. Oba projekty jsou administrovány Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS). Celkem se jedná o realizaci přibližně 7 kulatých stolů. Jejich obsah se dotýká aktuálních evropských témat, zacílených především na mezinárodní obchod, malé a střední podniky, vnitřní trh, spotřebitelskou politiku a obchodní politiku jako takovou, dále pak na priority české zahraniční politiky. Za zmínku stojí například zajímavá debata s názvem „Galileo-příležitost pro české firmy“ či debata „Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu“. CEBRE má dále na programu několik aktivit ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii či ve spolupráci se svými zakladatelskými a partnerskými subjekty. CEBRE se bude rovněž věnovat tradičnímu pořádání studijních stáži v Bruselu, tentokrát pro Zastoupení Evropské komise v ČR a Metropolitní universitu. Důležitou událostí v prvním pololetí je rovněž oslava 10 let od založení České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu. Bude se jednat o akci, při jejíž příležitosti se setkají zakladatelé CEBRE (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, KZPS a CzechTrade) s VIP osobnostmi evropské scény, ale také s českými členy Evropského parlamentu.

 

V rámci projektu zaměřeného na propagaci komunikačních priorit Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR chystá CEBRE v Praze debaty na následující téma mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (14/02), Evropský rok aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi (07/03), využití Evropského sociálního fondu v ČR po roce 2013 (03/04), daň z finančních transakcí (15/05), posilování role EU ve světě: dohody o zónách volného obchodu (27/06).

 

CEBRE má dlouhodobé zkušenosti s evropskými programy a v rámci své činnosti sleduje evropskou legislativu. O informace týkající se programů EU či evropské legislativy se CEBRE ve spolupráci s agenturou CzechTrade podělí s českými firmami během pravidelných konzultací s firmami, a to v termínu 14.-15. února a poté v červnu.

 

Pro firmy, které by chtěly vědět, jaké programy zahraniční pomoci EU jsou v konkrétním odvětví k dispozici a kde bude probíhat jejich aktuální implementace, doporučuje CEBRE účast na květnovém sektorovém semináři v Bruselu, který bude tentokrát věnován zemědělství a rozvoji venkova. Sektorové semináře k programům zahraniční pomoci EU mají svoji tradici již od roku 1998.

 

V rámci projektu zaměřeného na prosazování priorit zahraniční politiky ČR a prohlubování jejích mezinárodních vztahů v roce 2012 je plánováno několik akcí. V březnu je plánována debata na téma účetnictví a audit v Bruselu, v červnu pak seminář v Praze věnovaný evropským nástrojům na podporu exportu, ekonomické diplomacii a obchodní politice.

 

Aktuální přehled témat a termínů akcí CEBRE včetně nabízených služeb je možné sledovat na www.cebre.cz. Máte-li zájem o informace, kontaktujte nás na brussels@cebre.cz. Přidejte si nás na Váš Facebook!< Archív novinek