Archív novinek

Týden v evropských institucích 20. únor – 26. únor 2012


Tento týden zasedne k jednání Rada pro konkurenceschopnost a Rada pro hospodářské a finanční otázky, které bude tradičně předcházet setkání Eurogroup. Evropský hospodářský a sociální výbor se sejde k dvoudennímu plenárnímu zasedání, kterého se rovněž zúčastní předseda Komise Barroso a místopředseda Almunia. Evropská komise má na programu několik konferencí. Za zmínku stojí například konference k aktivnímu a důstojnému stárnutí nebo konference s názvem „Stabilita a růst – směrem k evropskému trhu s obnovitelnou energií“. Ke konci týdne se sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky a zástupci Komise navštíví Salon de l´Agriculture k příležitosti 50 – ti let společné zemědělské politiky. Členové Evropského parlamentu mají tzv. zelený týden, který je určen pro informování evropských občanů o aktivitách Parlamentu. (Zpravidla jsou europoslanci ve svých volebních okrscích.)

 

V pondělí 20. února 2012 zasedne Rada pro konkurenceschopnost. Na programu jednání je především problematika vnitřního trhu, diskuse ke strategii Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost a řešit se budou i prioritní oblasti Aktu o jednotném trhu, jako je například reforma pravidel pro snížení administrativní zátěže, modernizace zadávání veřejných zakázek či zlepšení přístupu k financím pro malé a střední podniky. Dnes rovněž zasedá Eurogroup, který tradičně předchází schůzi Rady pro hospodářské a finanční otázky. V rámci Eurogroup se povedou diskuse k tématům hospodářské a měnové politiky. 

 

V úterý 21. února 2012 pokračuje zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ta se tentokrát zaměří na projednávání otázek k výzkumu a vesmíru, bude se zabývat rámcovým programem pro financování výzkumu a inovací pro období 2014 – 2020 (Horizont 2020), plněním vesmírného programu GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) a návrhy na zlepšení přínosu Evropského inovačního a technologického institutu. Sejde se Rada pro hospodářské a finanční věci, která bude jednat o dosažení přístupu k návrhu nařízení Komise k hospodářské správě a posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad finančně nestabilními státy. Sdělí závěry k rozpočtu pro rok 2013 a finalizuje příspěvky na březnové zasedání Rady Evropské unie k Evropskému semestru a k Paktu EuroPlus. Evropský inovační a technologický institut organizuje zajímavý summit pro podnikání a v rámci Senátu České republiky proběhne 24. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie.  Na programu jednání je například návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy

 

Ve středu 22. února začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Předseda Komise José Manuel Barroso jej zahájí prohlášením ke strategii Evropa 2020 a k přípravám na jarní zasedání Rady Evropské unie. Sejde se Coreper I a Coreper II (Comité des Représentants Permanents) a proběhne také zasedání kolegia Komise. Komisařka pro výzkum Máire Geoghegan-Quinnová zahájí návštěvu Německa, kde se setká s německým spolkovým ministrem financí Wolfgangem Schäublem a pronese rovněž hlavní projev na berlínské konferenci.

 

Ve čtvrtek 23. února 2012 má Komise na programu tiskovou konferenci. Komisař pro hospodářskou a měnovou politiku Olli Rehn poskytne aktuální informace k růstu hrubého domácího produktu a inflaci v roce 2012 v členských státech Unie a ve státech eurozóny. V Londýně bude zahájena mezinárodní konference o Somálsku, které se zúčastní komisař pro rozvoj a spolupráci Andris Piebalgs a komisařka pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc Kristalina Georgievová. Ve čtvrtek zasedne Rada guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem. Rada předloží rozhodnutí k monetární politice eurozóny a v závěru proběhne obvyklá tisková konference. V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje plenární zasedání. Tentokrát bude zahájeno místopředsedou Komise Joaquínem Almuniou, který pronese prohlášení o reformě státních podpor. Opět se sejdou Coreper II (Comité des Représentants Permanents). V Poslanecké sněmovně České republiky proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti a schůze Podvýboru pro přeshraniční spolupráci.

 

V pátek 24. února 2012 a v sobotu je v Barceloně pod záštitou Komise pořádána konference na téma „Aktivní stárnutí doma“. Konference má iniciovat podporu aktivního, nezávislého a bezpečného stárnutí a začlenění starší populace do společnosti. Další akcí organizovanou pod hlavičkou Evropské komise je konference shrnující odborné konzultace o obnovitelné energetické strategii nazvaná „Stabilita a růst – směrem k evropskému trhu s obnovitelnou energií“.

 

V sobotu 25. února 2012 je v Paříži zahájena několikadenní akce (potrvá do 4. března) k příležitosti 50 - ti let společné zemědělské politiky Salon de l´Agriculture. Zúčastní se jí někteří představitelé Evropské komise. Při této příležitosti proběhnou debaty s prominentními hosty a se specialisty, včetně vedoucích úředníků zodpovídajících za společnou zemědělskou politiku a budou rovněž předvedeny praktické kuchařské ukázky s důrazem na prezentaci kvality zemědělských produktů.   

 

 Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 20/02/2012

 

logo_cebre_male.jpg

 

Dokument ke stažení zde< Archív novinek