Archív novinek

Týden v evropských institucích 27. únor – 4. březen 2012


Hlavní událostí tohoto týdne je bezesporu dvoudenní summit Evropské rady, na který se sjedou čelní představitelé evropských ekonomik. Očekávanou událostí je podepsání smlouvy o fiskální odpovědnosti států eurozóny. Političtí lídři se budou dále zabývat hospodářskými a zahraničními otázkami. V úvodu týdne se sejde Rada pro zahraniční otázky a Rada pro obecné záležitosti. Dánské předsednictví má v plánu několik konferencí. Za zmínku stojí například konference o jednotném digitálním trhu. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje veřejné slyšení o makro – regionální strategii pro Atlantik a v rámci Výboru regionů proběhnou tři konzultace se zúčastněnými stranami na aktuální témata. Zasedají výbory Evropského parlamentu a předseda Senátu České republiky Luděk Sefzig se zúčastní meziparlamentního výborového jednání na téma „Evropský semestr pro ekonomickou koordinaci“. Evropská komise se chystá předložit Směrnici o centrálních depozitářích cenných papírů.

 

V pondělí 27. února zasedne Rada pro zahraniční otázky. Bude se zabývat posouzením současné situace v Sýrii a Egyptě, nedávným vývojem na jižním Kavkaze a v Srbsku / Kosovu a vymění si názory k mírovému procesu na Blízkém východě. Po jednání Rady se sejde Rada pro spolupráci Unie a Tádžikistánu. Dánské předsednictví má v Kodani na programu konferenci o jednotném digitálním trhu do roku 2015, která potrvá do úterý. Předseda Komise Barroso a dánský ministr zahraničí se zúčastní summitu Evropa 2020, který pořádá Lisabon Council, na téma rozvoj strategie růstu a zaměstnanosti. Po celý týden pokračuje v Paříži akce k 50. rokům společné zemědělské politiky (zahájena 25. února), Salon de l'Agriculture, které se účastní vybraní představitelé Evropské komise (končí v neděli 4. března). Komise dále pořádá veřejné slyšení o zlepšení hodnocení rizik a přijme rovněž „balíček infringementu“. Komisař pro obchod Karel de Gucht podnikne jednodenní návštěvu do Moldavska. Ve Výboru regionů proběhne 12. zasedání Výboru pro školství, mládež a výzkum (EDUC) a konzultace k návrhu směrnice Rady a Parlamentu o zadávání koncesních smluv. K jednání zasedne Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP. Poslanci budou diskutovat o balíčku Horizont 2020 a zabývat se ochranou kritické informační infrastruktury či obavami evropských podniků ohledně fungování jednotného trhu. Rozpočtový výbor EP, Hospodářský a měnový výbor EP a Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP se sejde na meziparlamentním výborovém jednání, jež potrvá dva dny na téma „Evropský semestr pro ekonomickou koordinaci“. Zúčastní se ho i předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu České republiky Luděk Sefzig. K jednání dále zasedne Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP. Výbor pro petice EP, Výbor pro ústavní záležitosti EP, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, Výbor pro regionální rozvoj EP a Výbor pro rybolov EP se kromě pondělí sejde rovněž v úterý 28. února. Jednání Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP pokračuje až do středy 29. února. 

 

V úterý 28. února 2012 zasedne Rada pro obecné záležitosti, která má na pořadu jednání především posouzení závěrů k nadcházejícímu zasedání Evropské rady, zprávu o Evropském semestru a posouzení udělení statutu kandidátské země pro Srbsko. Komise, ve spolupráci se Sítí národních kontaktních míst pro vesmír (COSMOS), zaštiťuje konferenci a výstavu nazvanou „SpaceEU“, jež potrvá do středy a organizuje veřejné slyšení k silniční přepravě zboží. Ve Výboru regionů se koná konference o regionální a lokální iniciativě na podporu zdravého a aktivního stárnutí a konzultace k návrhu Komise o vytvoření programu Horizont 2020. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení o rozpočtu Unie na období 2014 – 2020. K jednání zasedne Hospodářský a měnový výbor EP, který bude jednat o systému národních a regionálních účtů, o spolupráci v oblasti spotřebních daní, o posílení dohledu nad státy eurozóny s finančními obtížemi a o posuzování rozpočtových plánů. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude zabývat změnou směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, Evropskou normalizací a strategií pro posílení práv zranitelných spotřebitelů. Oba dva výbory zasednou k hlasování rovněž ve středu, 29. února. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude diskutovat o obchodní dohodě proti padělatelství, o transevropských telekomunikačních sítích nebo o změně rozhodnutí Parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES k rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace 2007 – 2013. Sejde se také Podvýbor pro lidská práva EP a Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP. Svá jednání dále zahájí Výbor pro zahraniční věci EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP a Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP, jejichž schůze potrvá i další den ve středu, 29. února. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu odstartuje kampaň na podporu malých a středních podniků.

 

Ve středu 29. února 2012 se sejde Coreper I (Comité des Représentants Permanents). Dánské předsednictví pořádá konferenci, která se bude dotýkat problematiky životních podmínek zvířat (pokračuje ve čtvrtek). Koná se rovněž zasedání kolegia Komise. Pod její hlavičkou proběhne i tzv. „Den vzácných onemocnění“. Ve Výboru regionů proběhne konzultace ke sdělení Komise o posílení evropské solidarity a o lepší odpovědnosti a vzájemné důvěře. Ve středu a ve čtvrtek bude jednat Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP. Bude se zabývat změnou nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení či Evropským rokem občanů. Zasedne také Výbor pro kulturu a vzdělání EP. Až do čtvrtka potrvá zasedání Výboru pro rozvoj EP, Výboru pro mezinárodní obchod EP a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP.

 

Ve čtvrtek 1. března 2012 začíná očekávaný dvoudenní summit Evropské rady, na který se sjedou čelní představitelé členských států Evropské unie. Hlavními diskutovanými tématy budou především otázky hospodářské a zahraniční politiky, stejně tak otázky mezinárodní. Evropští političtí lídři budou dále projednávat například problematiku prohlubování fiskální integrace, nový půlroční cyklus hospodářské koordinace nebo implementaci doporučení a závazků vyplývajících z paktu EuroPlus. Jednou z hlavních událostí bude mimo jiné podepsání smlouvy o fiskální odpovědnosti zemí eurozóny. Tu má v plánu podepsat 25 zemí Evropské unie. V dopoledních hodinách, před zahájením summitu Evropské rady, proběhne tzv. Tripartitní sociální summit, na němž se sejdou zástupci polského a dánského předsednictví a zástupci Komise. Ve čtvrtek má Komise v plánu konferenci o systému REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek) a o vymáhání směrnice CLP (klasifikace – označení - balení) a Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení o makro – regionální strategii pro Atlantik ve španělském Bilbau (koná se i v pátek). Schůzi zahájí Výbor pro právní záležitosti EP a v Senátu České republiky se k jednání sejde Výbor pro záležitosti Evropské unie (23. schůze).

 

V pátek 2. března 2012 pokračuje summit Evropské rady. Zástupci Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu podniknou cestu do Republiky Pobřeží slonoviny, kde se koná 7. výroční konference ALDEPAC (Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu – Pacifik, Afrika, Karibik), jež potrvá i přes víkend (3. – 4. března). Předseda Senátu České republiky Luděk Sefzig se v závěru týdne setká s představiteli Česko – německého fondu budoucnosti.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Směrnice o centrálních depozitářích cenných papírů (Barnier)

 

Dokument ke stažení zde

 

 

 

 Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 27/02/2012

 

logo_cebre_male_1.jpg

 

 

 

 

 < Archív novinek