Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 12. – 18. března 2012


Hlavní událostí tohoto týdne je čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Dále se uskuteční zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro hospodářské a finanční věci, které tradičně předchází jednání Eurogroup. Evropská komise zahájí v Marseille Světové fórum o vodě, které bude probíhat celý týden. Dánské předsednictví má na programu množství konferencí. Za zmínku stojí například konference o aktivní účasti mladých lidí ve společnosti či konference na podporu lidských práv. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se v Kodani koná Evropský den spotřebitelů 2012 a na pořadu je rovněž konference o stárnutí populace a nových příležitostech pro podnikání. Výbor regionů pořádá konzultaci k návrhu Komise pro finanční nástroje Evropské unie v oblasti občanství a spravedlnosti.

 

V pondělí 12. března začíná ve Štrasburku čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pondělním programu jednání jsou následující body - rozprava o rovnosti žen a mužů, o příslušnosti a rozhodném právu, o uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listinách v rámci dědictví. Bude přednesena zpráva o evropské družstevní společnosti a zapojení zaměstnanců a dále zpráva k Boloňskému procesu. Výbor pro zahraniční věci EP předloží návrh doporučení Radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii (END) a Hospodářský a měnový výbor EP se bude zabývat změnou nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a přístupem k základním bankovním službám. K jednání se sejde Eurogroup a Dánské předsednictví v Kodani organizuje konferenci na podporu lidských práv během boje proti terorismu. Komise pořádá v Marseille Světové fórum o vodě, které potrvá až do soboty, 17. března. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení o vzdělávání v oblasti energetiky.

 

V úterý 13. března pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Bude se diskutovat o závěrech Evropské rady ze dne 1. a 2. března, o diskriminačních internetových stránkách, o Evropském rybářském fondu, o celních kvótách pro dovoz hovězího masa a o rámci Unie pro správu a řízení společností. Plénum bude rovněž hlasovat o společné obchodní politice či o evropské statistice. Sejde se Rada pro hospodářské a finanční věci, která se bude zabývat zhodnocením provádění daní z finančních transakcí a závěry ze zasedání G20. Ministři budou rovněž přijímat Závěry ke zprávě o mechanismu včasného varování. Evropský hospodářský a sociální výbor má v plánu seminář nazvaný „Je v sázce evropská energetická suverenita?“ a Výbor regionů pořádá konzultaci k návrhu Komise pro finanční nástroje Evropské unie v oblasti občanství a spravedlnosti. Koná se rovněž zasedání kolegia Komise. V rámci Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu se ve Štrasburku uskuteční seminář na téma „Rusko po volbách – co bude dál?“. Předseda Senátu České republiky Milan Štěch přijme velvyslance Francouzské republiky Jeho Eminenci Pierra Lévyho.

 

Ve středu 14. března se na plenárním zasedání Parlamentu povedou přednostní rozpravy o zprávě o rozšíření pro Makedonii, pro Island a pro Bosnu a Hercegovinu. Bude se jednat o aktuální situaci v Nigérii, o problematice námořního pirátství a o návrhu změny o volbě členů Parlamentu ve všeobecných a přímých volbách. K jednání zasedne Coreper I a Coreper I a Dánské předsednictví zahájí v Kodani konferenci o boji proti antimikrobiální rezistenci (pokračuje i ve čtvrtek).

 

Čtvrtek 15. března je posledním dnem plenárního zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání budou rozpravy o konkurenceschopném nízkouhlíkovém hospodářství do roku 2050 a o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. O případech porušování lidských práv se bude rovněž hlasovat. Generální ředitelství Komise pro tlumočení pořádá 16. konferenci pro vysoké školy, která potrvá do pátku. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne Evropský den spotřebitelů 2012 (konference v Kodani) a konference nazvaná „Stárnutí populace a nové příležitosti pro podnikání v Japonsku a v Evropě“. Výbor regionů má na programu seminář o věkově přijatelných trzích práce a systémech sociální ochrany.

 

V pátek 16. března 2012 se sejde Rada pro zahraničí věci, která se tentokrát zaměří na obchodní témata. Bude se zabývat systémem všeobecných celních preferencí a přijme závěry k vývoji a růstu. Ministři povedou rozpravu o dvoustranných investičních dohodách států Unie a zhodnotí aktuální stav dohody proti padělání (ACTA) o prosazování práv duševního vlastnictví. Zasedne Coreper I. V Kodani proběhne pod hlavičkou Dánského předsednictví konference k příležitosti výročí 50. let prvního dánského zákonu o rozvojové spolupráci.

 

V neděli 18. března 2012 se v Kodani koná konference o aktivní účasti mladých lidí ve společnosti a přechodu do zaměstnání. Konference proběhne pod patronací Dánského předsednictví.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:


  • Zelená kniha o stínovém bankovnictví (Barnier)

 

Dokument ke stažení zde 

 

 

 

 

 

 Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 12/03/2012

 

 

 logo_cebre_male_3.jpg

 


 

 < Archív novinek