Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 26. března – 1. dubna 2012


V posledním březnovém týdnu zasedne k jednání Rada pro obecné záležitosti a ke konci týdne se k neformálnímu setkání sejdou ministři pro hospodářské a finanční záležitosti. Evropský parlament má na programu mini-plenární zasedání, které se koná v Bruselu a plénum zasedne i v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru. Ten, společně s Výborem regionů, organizuje v pátek seminář k Evropské občanské iniciativě, která tento týden vejde v platnost. Pod záštitou Komise proběhne Evropský týden elektronických dovedností (e – skills) a předseda Komise José Manuel Barroso společně s komisařkou Catherine Ashtonovou zastoupí Evropskou unii na summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu. Hospodářský a měnový výbor Evopského parlamentu se sejde k výměně názorů s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci na téma hospodářské a sociální krize v Řecku a ve Výboru pro mezinárodní obchod se bude projednávat dohoda proti padělání (ACTA). Zástupci Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny České republiky se zúčastní 3. plenární schůze Parlamentního shromáždění pro oblast Středomoří a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu České republiky Luděk Sefzig se setká s ředitelem Frauhofer Institutu a rovněž s poslanci Bundestagu.

 

V pondělí 26. března se k jednání sejde Rada pro obecné záležitosti. Na programu má debatu k otázkám víceletého finančního rámce (MFF) zahrnující inteligentní růst, Nástroj na propojení Evropy a bezpečnost a občanství. Proběhne rovněž diskuse v návaznosti na jarní jednání Rady ve dnech 1. – 2. března. Dánské předsednictví zahájí v Kodani konferenci nazvanou „Biochemie v akci“, která potrvá až do středy 28. března. Od pondělí do pátku se pod záštitou Evropské komise koná Evropský týden elektronických dovedností (e – skills) pro rok 2012 a v jihokorejském Soulu začíná summit o jaderné bezpečnosti (i v úterý). Evropskou unii na něm zastoupí předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka pro zahraniční věci Catherine Ashtonová. Ve Výboru regionů se koná 10. schůze Výboru pro přírodní zdroje (NAT Commission) a konzultace k návrhu Komise o opakovaném používání informací z veřejného sektoru a otevřených dat. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu jednání o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným finančním obtížím, o společných ustanovení týkající se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů, o uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci a o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace. Výbor zasedá také následující den v úterý, ke společné výměně názorů s Hospodářským a měnovým výborem EP na téma hospodářská a sociální krize v Řecku. Před společnou schůzí bude projednávat téma dvaceti hlavních obav evropských občanů a podniků týkající se fungování jednotného trhu. Jednat bude rovněž Výbor pro mezinárodní obchod EP a Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP. Výbor pro právní záležitosti EP, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP zasedne jak v pondělí, tak další den v úterý. Zástupci Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny České republiky se zúčastní 3. plenární schůze Parlamentního shromáždění pro oblast Středomoří (EMPA) v Maroku.

 

V úterý 27. března má Komise na programu slavnostní předání cen Juvenes translatores. Cena bude udělena jednomu z dvaceti sedmi studentů, jež je autorem nejzdařilejšího jazykového překladu. V rámci Výboru regionů se sejde Řídící výbor projektu „Společně pro rozvoj“ (Working Together Development), přičemž druhý den bude k projektu zahájena i konference. Proběhne též workshop k sítím ERA (koordinace a spolupráce národních a regionálních programů) a regionům. Zúčastněné strany budou konzultovat návrh nařízení pro zvláštní ustanovení týkající se podpory plynoucí z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) na cíle evropské územní spolupráce. Ve Výboru pro mezinárodní obchod EP se koná slyšení za účasti komisaře pro obchod Karla De Guchta na téma „EU a Střední Amerika – obchodní a hospodářské výhledy dohody o přidružení“. Proběhne výměna názorů k malým a středním podnikům a k dohodě proti padělání (ACTA). Dále zasedne Výbor pro zahraniční věci EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP, Výbor pro kulturu a vzdělání EP a Výbor pro rozvoj EP.

 

Ve středu 28. března začíná v Bruselu mini-plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci povedou rozpravy o zprávě o pokroku Srbska, Turecka, Kosova a Černé Hory, o Evropském uprchlickém fondu pro období 2008 – 2013, o odhadu příjmů a výdajů na rok 2013 a o rámci Evropské unie pro správu a řízení společností. Sejde se Coreper I a Coreper II (Výbor stálých zástupců) a proběhne rovněž zasedání kolegia Komise. Komisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmströmová podá na tiskové konferenci zprávu ke zřízení Evropského centra proti kybernetické trestné činnosti. V Korejské republice je zahájen summit Evropské unie a Jižní Koreji, kterého se zúčastní José Manuel Barroso a Herman Von Rompuy. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru je zahájeno dvoudenní plenární zasedání. Ve středu se ho se svým projevem zúčastní komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Marie Demanakiová. Skupina Evropských konzervativců a reformistů má v plánu veřejné slyšení o havárii polského letadla ve Smolensku v roce 2010 a skupina Evropa Svobody a Demokracie organizuje seminář o posílení evropsko – ruských vztahů v oblasti energetiky. Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu České republiky Luděk Sefzig se zúčastní prohlídky Frauhofer Institutu a setká se s jeho ředitelem. Povede také jednání s poslanci Bundestagu.

 

Čtvrtek 29. března je druhým a posledním dnem mini-plenárního zasedání Evropského parlamentu. Povedou se rozpravy o rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii, o výroční zprávě Evropské investiční banky pro období 2010 a o zprávě o občanství Unie za rok 2010. Proběhne také hlasování ke středečním rozpravám. V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje plenární zasedání, na kterém promluví předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

 

V pátek 30. března se v Kodani k neformálnímu setkání sejdou ministři pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN), jejichž jednání pokračuje i v sobotu. Výbor regionů, ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, organizuje seminář na téma „Evropská občanská iniciativa – čas jednat“, který se zaměří na perspektivy občanské společnosti a regionálních orgánů. K tomuto dni rovněž vstoupí Evropská občanská iniciativa v platnost. V závěru týdne zasedne Coreper I.

 

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:


  • Sdělení o Evropském centru proti kybernetické trestné činnosti (Malmström)
  • Různé případy konkurence (Almunia)

                      

Dokument ke stažení zde

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 26/03/2012

 

logo_cebre_male_5.jpg< Archív novinek