Archív novinek

Nové číslo Czech Business Today!


cebre_03_12_titulka_final_1.JPGNové číslo CBT se zabývá střetem generací na pracovním trhu. Shrnuje hlavní závěry a témata diskutovaná během debaty, která se uskutečnila 7. března 2012 v Praze. Účastníci debaty se zabývali například problémem tzv. ageismu a způsoby, jak zvětšit zájem mladých a starších občanů o zaměstnání na částečný úvazek.

Na stejné straně rovněž najdete úvodní slovo Tomáše Hartmana, který je novým zástupcem ředitelky CEBRE.

Druhá stránka CBT se věnuje budoucnosti Evropského sociálního fondu, což bylo zároveň hlavní téma další debaty CEBRE, která se konala 3. dubna 2012 v Evropském domě v Praze. Diskutovalo se především o využití finančních prostředků na podporu vzdělávacího systému, zejména pak zatraktivnění učňovského školství.

Vladimíra Drbalová se v pravidelném koutku věnovaném Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zabývá evropanstvím, zdůrazňuje důležitost aktivního zapojení veřejnosti do politických procesů a vyzdvihuje roli občanské společnosti v evropském kontextu.

Nové číslo ke stažení zde.
Ostatní čísla ke stažení zde.


< Archív novinek