Archív novinek

Pozvánka na sektorový seminář: "Zemědělství, rozvoj venkova a potravinová bezpečnost"


 SEKTOROVÝ SEMINÁŘ

zameřený na 

"Zemědělství, rozvoj venkova a potravinovou bezpečnost"

 

Dne 13. června 2012 se bude v hotelu NH Grand Sablon v Bruselu konat pravidelný sektorový seminář, pořádaný Stálým zastoupením ČR při EU ve spolupráci s agenturou CzechTrade a CEBRE, tentokrát zaměřený na oblast zemědělství, rozvoj venkova a potravinovou bezpečnost.

 

Je určen konzultačním společnostem, asociacím, firmám a dalším subjektům, které mají zájem o realizaci projektů ve třetích zemích v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a potravinové bezpečnosti. V rámci tohoto semináře budou mít účastnicíci možnost seznámit se s aktuálními programy zahraniční spolupráce, kterou EU třetím zemím v tomto sektoru poskytuje a s pravidly účasti na vyhlášených tendrech a grantových výzvách. Mimoto se účastnici budou moci obrátit s dotazy přímo na experty Evropské komise, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a další účastníky semináře. Navíc je tato událost jedinečnou příležitostí k navázání kontaktů se subjekty z ostatních členských států a k vytváření potencionálních konsorcií pro budoucí spolupráci na unijních projektech ve třetích zemích.

 

Registrovat se můžete zde, a to do 21. května 2012. Účastnický poplatek činí 175 EUR.

 

Společně s dalšími organizátory se na setkání s Vámi těší a na Vaše dotazy jsou připraveny zodpovědět:

 

Eva Semeráková, Stálé zastoupení ČR při EU, tel: +32 2 2139 213, e-mail: eva_semerakova@mzv.cz  

Jana Falathová, CzechTrade, tel: +32 2 502 2422, e-mail: brussels@czechtrade.cz

Alena Vlačihová, CEBRE, tel: + 32 2/502 0766, e-mail: alena.vlacihova@cebre.cz

 

Více informací naleznete na webových stránkách CEBRE a na stránkách Sektorových seminářů EU.< Archív novinek