Archív novinek

Konference: Odborné vzdělávání a příprava – nezbytný nástroj pro růst a zaměstnanost mladých


Asociace evropských obchodních komor EUROCHAMBRES uspořádala 6. června 2012 v Bruselu konferenci nazvanou "Odborné vzdělávání a příprava – nezbytný nástroj pro růst a zaměstnanost mladých". Konference se vedle generálního tajemníka EUROCHAMBRES Arnalda Abruzziniho, zůčastnili čelní představitelé této problematiky v institucích EU - Xavier Prats Monné, Zástupce generálního ředitele pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, Doris Pack, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání, Heinz K. Becker, poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Mette Mork Andersen, Atašé pro vzdělávání – Dánské  předsednictví EU.

 

Konference se týkala tématu vzdělávání v kontextu aktuální připravované strategie „Evropa 2020“, ve které si EU, jako jeden ze svých strategických cílů, vytyčila zvýšení míry zaměstnanosti napříč členskými státy ze současných 69% na 75%. K naplnění tohoto ambiciózního cíle bude v praxi potřeba zredukovat do roku 2020 počet nezaměstnaných ze současných 23 milionů (na počátku roku 2011) na méně než 12 milionů – mimo jiné prostřednictvím aktivnějšího zapojení pracovníků a větší integrací migrujících pracovních sil. V této souvislosti bude nutné nalézt zejména tato řešení:

 

  • Sladit nesrovnalosti mezi nabídkou a poptávkou dovedností na pracovním trhu: Zatímco miliony Evropanů nemohou nalézt uplatnění, více než dva miliony pracovních míst zůstávají neobsazené.
  • Vyřešit akutní problém nezaměstnanosti mladých: Přibližně 5,5 milionu mladých lidí (ve věku pod 25 let) jsou v současné době nezaměstnaných (22,4%). V některých státech, např. ve Španělsku nebo v Řecku, se navíc míra nezaměstnanosti mladých přibližuje alarmujícím 50%, přičemž rostoucí počet Evropanů nejenže nemá zaměstnání, ale ani neprochází žádným vzděláváním či přípravným školením.
  • Zvyšovat kvalifikaci dostupných pracovních sil: Roste počet pracovních míst, pro která je firmami vyžadována vyšší kvalifikace. Do roku 2020 se předpokládá, že se poměr těchto pracovních míst zvýší ze současných 29% na 35% – zatímco poměr zaměstnání, pro která je vyžadována nižší kvalifikace, poklesne z 20% na 15%. 

 

Účinnou odpovědí na výše uvedené potřeby se jeví lepší podpora odbornému vzdělávání, zejména v souvislosti s přípravou nového programovacího období 2014 – 2020, v rámci kterého Evropská komise před časem představila program „Erasmus pro všechny“. Tento program, s celkovým rozpočtem 19 miliard euro, je postaven na předpokladu, že investování do vzdělávání je klíčem k odblokování potřebného lidského potenciálu – bez ohledu na věk či zázemí lidí. Cílem programu je spojit veškeré současné existující evropské a mezinárodní systémy v jeden a tímto nahradit sedm existujících vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny (např. Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig).

 

Hlasitou podporu centrální roli odborného vzdělávání a přípravě v rámci budoucích politik EU vyjadřují i evropské hospodářské komory. Arnaldo Abruzzini, generální tajemník EUROCHAMBRES, na konferenci doslova uvedl: „Odborné vzdělávání, především efektivní systém učňovské přípravy, je klíčem k lepší zaměstnatelnosti lidí. Není náhodou, že v zemích, jako je Rakousko, Dánsko a Německo, které si osvojily robustní a strukturovaný systém odborného vzdělávání a přípravy, mají nejnižší míru nezaměstnanosti mladých v EU.“ Zájem evropských komor na tomto tématu je zcela logický. Ročně jejich prostřednictvím získá odbornou přípravu 2,5 milionů lidí. V některých zemích jsou dokonce komory druhým největším poskytovatelem tohoto typu vzdělávání po veřejném sektoru, což plyne z jejich principiální úzké spolupráce s podnikatelským sektorem a přirozenou znalostí potřeb tohoto prostředí.

 

Podrobná zpráva z konference je k dispozici zde


< Archív novinek