Archív novinek

POZVÁNKA: Evropský semestr: Doporučení pro ČR


Co: Debata na téma „Evropský semestr: Doporučení pro ČR“

Kdy: 26. června 2012 od 17.00h do 19.00h

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Na konci června 2012 Evropská rada potvrdí doporučení jednotlivým členským států v oblasti hospodářské politiky. Východiskem pro jednání Rady jsou návrhy, které na konci května vydala Evropská komise.  Komise doporučuje České republice pokračovat v konsolidaci veřejných financí a podpoře ekonomického růstu, zavést další změny v důchodovém systému, zlepšit fungování trhu práce a opatření na podporu zaměstnanosti a zkvalitnit fungování veřejné správy a vzdělávacího systému.

 

Všechny členské státy EU se zavázaly splnit ambiciózní cíle Strategie Evropa 2020 a dodržovat posílená pravidla Paktu stability a růstu. V současném turbulentním prostředí je zapotřebí nejen koordinace na národní, ale i na unijní úrovni, k čemuž by měl napomoci tzv. Evropský semestr, jenž sleduje koordinaci hospodářských a fiskálních politik.  Národní programy reforem a konvergenční programy definují opatření, které členské státy hodlají podniknout ke splnění stanovených cílů. Červnová doporučení Rady budou reakcí na tyto programy předložené členskými státy.

 

Diskuse by měla přispět k zodpovězení následujících otázek: „Lze doporučení Komise, resp. Rady adresovaná ČR považovat za ta, která mají potenciál výrazně přispět k realizaci národních cílů Strategie Evropa 2020? Existují opatření, která v doporučeních chybí? Je ČR schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle vůbec splnit?“

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

  • Jan Král, ředitel odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR
  • Elena Reitano, vedoucí oddělení pro ČR, SR a NL; GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti, Evropská komise

 

Následně budou o tématu diskutovat představitelé politické reprezentace:

  • Jan Bauer, předseda Výboru pro Evropské záležitosti Parlamentu ČR
  • Milan Urban, předseda Hospodářského výboru PSP ČR

a renomovaní ekonomové:

  • Luděk Niedermayer, hlavní ekonom společnosti Deloitte
  • Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom hospodářských strategií ČSOB a člen NERV
  • Zuzana Šmídová, ekonomka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

 

Moderuje Michal Půr, Česká tisková kancelář.


Partnerem akce Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery je server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 25. června 2012 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

Pozvánka ke stažení

Tisková zpráva ke stažení< Archív novinek