Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 25. června - 1. července 2012


Nejdůležitějším jednáním v tomto týdnu bude bezpochyby Evropská rada, která zasedne ve čtvrtek a pátek. Dále k jednání zasedne Rada EU pro zahraniční věci a Rada EU pro obecné záležitosti. Ve Výboru regionů zasedne komise pro hospodářskou a sociální politiku k návrhu stanoviska k programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) a ke směrnici pro vysílání pracovníků. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma „Zlepšení přístupu k financím pro malé a střední podniky“. V Senátu PČR proběhne 31. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. CEBRE v Evropském domě v Praze spolupořádá konferenci - Evropský semestr: Doporučení pro ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 25. června

 • V Lucemburku zasedne Rada EU pro zahraniční věci.
 • Hospodářský a měnový výbor EP bude projednávat návrh zprávy ke stanovení akčního programu pro oblast daní v Evropské unii na období 2014–2020 (FISCALIS) a zrušení rozhodnutí č. 1482/2007/ES, a ke společné evropské právní úpravě prodeje, dále bude projednávat pozměňovací návrh ke společnému systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění).
 • Ve Výboru regionů zasedne komise pro hospodářskou a sociální politiku k návrhu stanoviska pro program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) a pro vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

 

Úterý 26. června

 • V Lucemburku zasedne Rada EU pro obecné záležitosti.
 • Evropská komise pořádá konferenci o elektronických veřejných zakázkách.
 •  CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU spolupořádá v Evropském domě v Praze konferenci - Evropský semestr: Doporučení pro ČR.

 

Středa 27. června

 • K jednání se sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I)
 • Proběhne zasedání kolegia komisařů.
 • Ve Výboru regionů proběhne konference - Řešení životních podmínek mladých lidí v Evropě a konzultace zúčastněných stran „Směrem k 7. akčního programu pro životní prostředí: Lepší provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí“. 
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance EP pořádá konferenci - Budoucnost plynu: Zajištění udržitelné a konkurenceschopné energie pro Evropu adále pořádáslyšení k obchodní dohodě EU -Kanada a jejím potenciálním přínosu pro průmysl.
 • V Senátu PČR proběhne 31. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie.

 

Čtvrtek 28. června

 • Začne dvoudenní zasedání Evropské rady.
 • Ve Výboru regionů k jednánízasedne Komise pro životní prostředí, změny klimatu a energetiku k návrhu stanoviska pro Energetický plán do roku 2050 a návrhu stanoviska „Na cestě k 7. akčnímu programu pro životní prostředí: lepší provádění environmentálního práva EU“, dále zde proběhne konzultace ke statutu Evropské nadace - KOM (2012) 35.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma „Zlepšení přístupu k financím pro malé a střední podniky“.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP organizuje pracovní skupinu k elektronickému obchodu.
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance EP pořádá veřejné slyšení k ochraně osobních údajů v digitálním věku.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

 • Dodatky k regulaci CO2 na rok 2020 pro osobní a nákladní automobily (Hedegaard).               
 • Evropská strategie pro klíčové technologie (KET) - most pro růst a zaměstnanost. 

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13.07.2012  Veřejná konzultace o iniciativě týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu

Do 20.07.2012  Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě

Do 07.08.2012  Konzultace týkající se stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie Evropa 2020

Do 06.09.2012  Veřejná konzultace – Na poptávku zaměřené politiky, které povzbudí evropský průmysl k inovacím na globálním trhu

Do 20.09.2012  Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty společného zájmu“ v oblasti energetické infrastruktury

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 25/06/2012


 

 < Archív novinek