Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 2. července - 8 července 2012


Tento týden se ponese v duchu plenárního zasedání Evropského parlamentu, který bude hlasovat o obchodních aspektech Východního partnerství, atraktivnosti investování v Evropě, provádění vodohospodářských právních předpisů EU, o jednotném evropském železničním prostoru a o obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA, dále povede rozpravu nad rozpočtem na rok 2013 - mandátem pro třístranné rozhovory, Evropském patentu a nad přímými platbami zemědělcům. Ve Výboru regionů zasedne Komise pro politiku uzemní soudržnosti a Komise pro hospodářské, sociální a územní záležitosti. Evropská komise pořádá informační den energetického výzkumu, na kterém budou prezentovány výzvy pro rok 2013. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude hlasovat o návrhu stanoviska k vzdělávání, odborné přípravě a Evropou 2020, přijme návrh zprávy k Evropskému sociálnímu fondu a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006.

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Ponlí 2. července

Evropská komise pořádá dvoudenní Fórum o nejvzdálenějších regionech.

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku povede rozpravu o provádění vodohospodářských právních předpisů EU, vymáháním práv duševního vlastnictví celními orgány a jednotným evropským železničním prostorem.

Ve Výboru regionů zasedne Komise pro politiku uzemní soudržnosti k návrhu stanoviska k tématu Společný strategický rámec.

Úterý 3. července

Proběhne týdenní zasedání kolegia Evropské komise.

Ve Štrasburku proběhne v rámci Evropského parlamentu tisková zpráva k závěru dánského předsednictví.

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku bude hlasovat o obchodních aspektech Východního partnerství, atraktivnosti investování v Evropě, provádění vodohospodářských právních předpisů EU a jednotném evropském železničním prostoru, dále povede rozpravu nad obchodní dohodou proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA, rozpočtem na rok 2013 - mandát pro třístranné rozhovory, Evropském patentu a nad přímými platbami zemědělcům.

Výbor regionů spolupořádá konferenci - Místní demokracie - srdce víceúrovňového vládnutí.

Skupina Evropských konzervativců a reformistů se setká ve Štrasburku.

Předseda Výboru pro záležitosti EU (VEU) Senátu PČR L. Sefzig, místopředsedové VEU M. Krejča, M. Škaloud, O. Veřovský a členové VEU Z. Besta, J. Doubrava, T. Grulich, J. Juřenčáková navštíví Agentury EU pro základní práva ve Vídni v rámci výjezdního zasedání výboru k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V japonském Sendai proběhne dvoudenní mezinárodní konference o přírodních katastrofách velkého rozsahu.


Středa 4. července

Evropská komise pořádá informační den energetického výzkumu, na kterém budou prezentovány výzvy pro rok 2013.

Ve Výboru regionů zasedne Komise pro hospodářské, sociální a územní záležitosti.

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku bude hlasovat o společných pravidlech pro režimy přímých podpor pro zemědělce, podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Financování společné zemědělské politiky, dohodě EU-Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami, dohodě EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel, dohodě EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace, obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA a o jednotné patentové ochraně.

Skupina Evropských konzervativců a reformistů se setká ve Štrasburku.


Čtvrtek 5. července

Delegace kolegia komisařů vyjede na Kypr.

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku povede rozpravu o dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi EU a Izraelem.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude hlasovat o návrhu stanoviska k vzdělávání, odborné přípravě a Evropou 2020, přijme návrh zprávy k Evropskému sociálnímu fondu a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006.

Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum Výboru regionů zasedne v litevské Palanga.

Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne prezentace závěru z konference o klimatu v brazilském Rio de Janeiro.

V Santo Domingo v Dominikánské republice proběhne dvoudenní 12. regionální seminář hospodářských a sociálních zájmových skupin – ACP – EU.

V německém Frankfurtu nad Mohanem zasedne Rada guvernérů Evropské centrální banky následovaná tiskovou konferencí.


tek 6. července

K jednání se sejde Coreper I.

Delegace kolegia komisařů vyjede na Kypr.


Neděle 8. Července

Předseda Výboru pro záležitosti EU (VEU) Senátu PČR Luděk Sefzig se zúčastní setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC) ve dnech 8.7. - 9.7.2012 v kyperském Limassol.


Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

Legislativní iniciativy v odvětví finančních služeb (Barnier)

Výroční zpráva OLAF za rok 2011


Probíhající veřejné konzultace:


Do 13.07.2012 Veřejná konzultace o iniciativě týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu

Do 20.07.2012 Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě

Do 07.08.2012 Konzultace týkající se stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie Evropa 2020

Do 06.09.2012 Veřejná konzultace – Na poptávku zaměřené politiky, které povzbudí evropský průmysl k inovacím na globálním trhu

Do 20.09.2012 Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty společného zájmu“ v oblasti energetické infrastruktury

Do 21.09.2012 Konzultace k evropskému výzkumnému programu pro jadernou syntézuPřehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 02/07/2012
< Archív novinek