Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 9. července - 15 července 2012


K nejdůležitějším událostem nadcházejícího týdne bude bezpochyby patřit poslední letní zasedání výborů Evropského parlamentu, výběrem lze zmínit např. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP, jehož členové budou projednávat pozměňovací návrhy k programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014 – 2020), k online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů), dále Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, jehož členové budou projednávat pozměňovací návrhy k návrhu zprávy „Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“, k aspektům zaměstnanosti MSP při minimalizaci regulační zátěže MSP a k veřejným zakázkám, víceletému finančnímu rámci 2014 – 2020, dále lze zmínit např. činnost Výboru pro mezinárodní obchod EP, jehož členové budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy ke změně nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, k obchodním vztahům mezi EU a Ruskem po přistoupení Ruska k WTO, dále budou projednávat návrh usnesení k obchodnímu jednání EU s Japonskem. Na půdě Výboru dále proběhne první výměna názorů k financování obchodu a investic evropských MSP, k usnadnění přístupu k úvěrům pro podporu internacionalizace. Tento týden také proběhne plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, při kterém se budou jeho členové zabývat vypracováním stanovisek k obchodní dohodě EU-Kolumbie a EU-Peru, ke klíčovému opatření Aktu o jednotném trhu II (průzkumné stanovisko na žádost Komise) a k dluhopisům stability. V závěru týdne organizuje Evropská komise konferenci ke společné zemědělské politice do roku 2020.

 

Pondělí 9. července

 • K jednání se sejde Coreper I.
 • Proběhne setkání EUROGROUP.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude projednávat pozměňovacích návrhy k programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014 – 2020), k online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) a k právům cestujících ve všech druzích dopravy.

Úterý 10. července

 • Zasedne Rada pro hospodářské a finanční věci.
 • V Kyperské Nicosii proběhne neformální setkání ministrů zdravotnictví EU.
 • Hospodářský a měnový výbor EP bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy ke společnému systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění).
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude projednávat pozměňovací návrhy k „Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“, k aspektům zaměstnanosti MSP při minimalizaci regulační zátěže MSP, k veřejným zakázkám a k víceletému finančnímu rámci 2014 – 2020, dále bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k „Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“, k aspektům zaměstnanosti MSP při minimalizaci regulační zátěže MSP a přijme usnesení k programu EU pro sociální změny a inovace.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy k online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů), hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k právům cestujících ve všech druzích dopravy a stanoviska k programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014 – 2020).

 

Středa 11. července

 • K jednání se sejde Coreper I a Coreper II.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP bude projednávat návrh stanoviska ke zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, ke strategii Digitální svoboda v evropské zahraniční politice a k veřejným zakázkám, na půdě Výboru dále proběhne prezentace studie - Vstup Ruska do WTO a dopady na ekonomické vztahy EU – Rusko.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude projednávat návrhy zprávy k programu Evropské unie na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky a změně nařízení (ES) č. 106/2008, k energetickému plánu do roku 2050, budoucnosti s energií a k nástroji spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor bude na plenárním zasedání projednávat stanoviska k „Ženy-podnikatelky – konkrétní politiky na podporu růstu a zaměstnanosti v EU“, k přezkumu pokynů EU v odvětví letectví a letišť z let 1994 a 2005, k Evropské technologické platformě (ETP) a průmyslové změně a k potřebám evropského obranného průmyslu: průmyslových, inovativních a sociálních aspektů, restrukturalizaci a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností (zelená kniha).
 • Dále na půdě EHSV proběhne slyšení k prioritám kyperského předsednictví.
 • Poslanecké sněmovně PČR zasedne Výbor pro evropské záležitosti.
 • V irském Dublinu začne a až do neděle bude probíhat Fórum evropské vědy.

 

Čtvrtek 12. července

 • V kyperské Nicosii proběhne neformální setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci EU.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy nebo usnesení ke změně nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, obchodním vztahům mezi EU a Ruskem po přistoupení Ruska k WTO, dále bude projednávat návrh usnesení k obchodnímu jednání EU s Japonskem. Na půdě Výboru dále proběhne první výměna názorů k financování obchodu a investic evropských MSP, k usnadnění přístupu k úvěrům pro podporu internacionalizace.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy k energetické účinnosti, zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES a o přijetí pozměňovacích návrhů k transevropské energetické infrastruktuře a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se bude na plenárním zasedání zabývat vypracováním stanovisek k obchodní dohodě EU-Kolumbie a EU-Peru, ke klíčovému opatření Aktu o jednotném trhu II (průzkumné stanovisko na žádost Komise) a dále stanoviskem k dluhopisům stability.

 

tek 13. července

 • Evropská Komise pořádá konferenci ke Společné zemědělské politice do roku 2020.
 • V islandském  Reykjavíku v rámci Evropského hospodářského a sociální výboru zasedne smíšený poradní sbor EU – Island.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

 • Výzva k předkládání výzkumných a inovačních projektů ve výši 8 mld. EUR v rámci 7.RP (Geoghegan-Quinn)
 • Revize směrnice o klinických studiích ve farmaceutickém odvětví (Dalli)             
 • Směrnice o kolektivní správě práv (Barnier)
 • Ochrana finančních zájmů Evropské unie, včetně trestního práva (Reding, Šemeta)                  
 • Novela nařízení o regulaci vypuštění CO2 do roku 2020 pro dodávky a podobné regulaci pro automobily (Hedegaard)                    
 • Sdělení o zastoupení nových členských států v Evropské komisi pro zajištění geografické rovnováhy, dočasné opatření pro nábor občanů Chorvatska a další administrativní rozhodnutí související se vstupem Chorvatska do EU (Šefčovič)                        

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13.07.2012            Veřejná konzultace o iniciativě týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu

Do 20.07.2012            Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě

Do 07.08.2012            Konzultace týkající se stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie Evropa 2020

Do 06.09.2012            Veřejná konzultace – Na poptávku zaměřené politiky, které povzbudí evropský průmysl k inovacím na globálním trhu

Do 20.09.2012            Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty společného zájmu“ v     oblasti energetické infrastruktury

Do 01.10.2012            Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020

 

Dokument ke stažení zde 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 09/07/2012

 

 < Archív novinek