Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 10. září - 16. září 2012


V pondělí 10. září zahájí Evropský parlament čtyřdenní plenární zasedání ve Štrasburku. Na programu hlasování europoslanců je mj. standardizační balíček, směrnice o energetické účinnosti (11/09) a Evropská bankovní Unie (13/09). V pondělí a úterý se koná neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu. V závěru týdne pak zasedají ministři financí a hospodářství (neformální jednání). Kyperské předsednictví pořádá řadu konferencí, výběrem například konferenci kyperské rady mládeže věnující se participaci a sociálnímu začlenění mládeže či workshop pořádaný kyperskou univerzitou na téma opětovného využití a kontaminace odpadních vod. CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU se účastní brněnského mezinárodního strojírenského veletrhu, na kterém mj. organizuje seminář věnovaný přístupu českých firem na třetí trhy. Ve čtvrtek CEBRE spoluorganizuje na Zastoupení Evropské komise v ČR debatu na téma implementace Směrnice o energetické účinnosti. Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR se bude ve středu zabývat elektronickou identifikací a snižováním CO2 u nových osobních automobilů a u lehkých užitkových vozidel. Ve čtvrtek Výbor přijme delegaci českých členů EHSV.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 10. září

 • Evropský parlament zahajuje čtyřdenní plenární zasedání ve Štrasburku.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu zasedne ve Štrasburku na mimořádně zorganizované schůzi k jednání, během kterého bude nahrazen člen Správní rady Evropské centrální banky a bude jmenován člen nový, Yves Mersch.
 • Pokračuje neformální setkání ministrů zemědělství a rybolovu v kyperské Nicosii.

 

Úterý 11. září

 • Ministři zemědělství a rybolovu ukončují neformální jednání v kyperské Nicosii.
 • Zpravodaj Metin Kazak usedá k jednání se členy monitorovací skupiny k projednání tématu aktuální situace obchodních vztahů EU a Japonska.
 • jednání zasedají také členové Politického a bezpečnostního výboru a členové skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • CEBRE se účastní strojírenského veletrhu v Brně a bude k dispozici na stánku SP ČR.

 

Středa 12. září

 • K jednání se sejde Coreper I. a Coreper II.
 • V německém Berlíně proběhne veřejné slyšení Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Směrem k obnově zaměstnanosti.“
 • Evropská komise uspořádá tiskovou konferenci k Návrhu Jednotného bankovního dohledu, jehož hlavním cílem bude podpořit integritu jednotného trhu.
 • Tiskovou konferenci ve Štrasburku pořádají také členové Skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Hlavním tématem bude výzkum zárodečných kmenových buněk v rámci programu Horizont 2020. Dále se uskuteční seminář na téma „Minimální jednotkové ceny alkoholu: nezamýšlené důsledky pro EU a mezinárodní obchod.“ Členové pracovní skupiny se také setkají k jednání na téma „ECR veřejné zakázky“.
 • CEBRE organizuje seminář věnovaný přístupu českých firem na třetí trhy, konkrétně Indii.
 • Na půdě Senátu proběhne 34. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Výbor se bude zabývat elektronickou identifikací a snižováním CO2 u nových osobních automobilů a u lehkých užitkových vozidel.

 

Čtvrtek 13. září

 • Ve Štrasburku se na mimořádně upořádané schůzi sejdou členové Rozpočtového výboru Evropského parlamentu k projednání tématu víceletého finančního rámce pro období mezi lety 2014 a 2020.
 • V reakci na debatu Evropské komise s názvem „Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ přistoupí k veřejnému slyšení Sekce pro jednotný trh, výrobu a spotřebu Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Mlékárenskému průmyslu bude věnována debata mezi členy Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu s názvem „Budoucnost mlékárenského průmyslu v EU.“
 • CEBRE spoluorganizuje debatu věnovanou tématu „Směrnice energetické účinnosti“.
 • Na půdě Senátu proběhne 35. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Senátoři přijmou české členy EHSV.

 

tek 14. září

 

 • K jednání se sejde Coreper I.
 • V kyperské Nicosii proběhne dvoudenní neformální setkání členů Rady pro hospodářské a finanční záležitosti.
 • Jednat bude také Politický a bezpečnostní výbor.

 

SObota 15. září

 

 • V kyperské Nicosii proběhne dvoudenní neformální setkání členů Rady pro hospodářské a finanční záležitosti


Probíhající veřejné konzultace

 

Do 20.09.2012            Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty společného zájmu“ v   oblasti energetické infrastruktury

Do 21.09.2012            Konzultace k evropskému výzkumnému programu pro jadernou syntézu

Do 01.10.2012            Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020

Do 05.10.2012            Státní podpora malým a středním podnikům při přístupu k rizikovému kapitálu

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

 

Dokument ke stažení zde .

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/09/2012

 

 

 < Archív novinek