Archív novinek

Výzkum Evropské komise k problematice usazování - ZAPOJTE SE!


Evropská komise spustila výzkumný projekt, který se týká problematiky usazování a s tím spojeným vyřízením administrativních formalit - uznáváním odborných kvalifikací a dalších veřejných listin sloužících k prokázání se (např. věk, kvalifikace, licence, občanský status atd.) či provedení nějakého administrativního úkonu běžně využívaného v přeshraničním obchodním styku. Typicky se jedná o stanovy, výpisy z obchodního rejstříku, povolení k vykonávání určité činnosti, potvrzení o původu zboží, plné moci, apod.

 

Současný právní rámec podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, stále v praktické rovině klade před podnikatele a občany řadu překážek technického charakteru. Ty by měly být v rámci realizace tohoto výzkumu identifikovány.

 

Tato výzva tedy dává možnost zapojit se aktivně do průzkumu Evropské komise a přispět tak svým názorem a svými zkušenostmi k tomuto tématu.  

 

 

Jak se zapojit? 

logo_british_institute_of_comparative_law.jpgKoordinaci projektu má na starosti Britský institut mezinárodního a srovnávacího práva (British Institute of International and Comparative Law). Na jeho webových stránkách jsou umístěny dotazníky pro jednotlivé cílové skupiny (firmy, občany).

 

Dotazník pro firmy (k dispozici v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině a polštině)

 

Dotazník pro občany fyzické osoby (k dispozici v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině a polštině)

 < Archív novinek