Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 15. října - 21. října 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí


Tento týden je ve znamení tzv. Týdne malých a středních podniků a zároveň oslav 20. výročí Jednotného trhu. Hlavní událostí tohoto týdne je bezpochyby zasedání Evropské rady. Hlavy členských států mají na programu zejména tyto body: Bankovní unie, bankovní supervize, budoucnost Evropské měnové Unie a vztahy se strategickými partnery.  K jednání zasednou výbory Evropského parlamentu. Výběrem Hospodářský a měnový výbor, jenž se bude v pondělí věnovat požadavkům auditů, či Výbor pro mezinárodní obchod, který v úterý organizuje workshop „Dohoda o zóně volného obchodu mezi EU a Korejskou republikou“. V pondělí se setkají členové Rady pro zahraniční věci k diskuzi o stavu Východního partnerství a v úterý členové Rady pro všeobecné záležitosti k tématu politiky soudržnosti. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů ve čtvrtek pořádá konferenci věnovanou autorským právům. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se v úterý uskuteční fórum o podnikatelském potenciálu migrantů a v pátek veřejné slyšení „Sociální dimenze jednotného trhu“. V rámci kyperského předsednictví proběhne ve středu konference na podporu zastoupení žen v podnikání a v pátek konference věnovaná sociální odpovědnosti podniků. CEBRE ve středu a ve čtvrtek doprovází české podnikatele po evropských institucích.

 


Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 15. října

 • Ministři Rady pro zahraniční věci usednou v Lucemburku, v čele s Vysokou představitelkou EU Catherine Ashton, k diskuzi o vývoji mírového procesu na Středním východě, stavu Východního partnerství, implementaci rozvojových cílů tisíciletí a agendě rozvoje po roce 2015.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Larnace seminář s názvem „Nejlepší metody spolupráce členských států EU v boji proti počítačové trestné činnosti“.
 • V Limassolu se uskuteční společné setkání pracovních skupin pro lidské zdroje a pro inovativní veřejné služby.
 • Komise zahájí tzv. „Týden jednotného trhu EU“, jenž bude probíhat ve dnech 15. - 20. 10. k oslavám 20. výročí jednotného trhu EU v jednotlivých členských státech EU.
 • K projednání návrhu stanoviska „Specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“ a návrhu zprávy „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ zasednou členové Hospodářského a měnového výboru.
 • V rámci Výboru regionů se koná akce k „Vytváření součinnosti mezi EU, národními i územními rozpočty“.
 • Proběhne zasedání politického a bezpečnostního výboru.

 

Úterý 16. října 

 • Členové rady pro všeobecné záležitosti povedou v Lucemburku veřejnou rozpravu za účelem dosáhnout již třetího částečného obecného přístupu k legislativnímu balíčku politiky soudržnosti.
 • Pokračuje seminář věnovaný boji proti počítačové trestné činnosti.Pokračuje společné setkání pracovních skupin pro lidské zdroje a pro inovativní veřejné služby.
 • Pokračuje akce „Týden jednotného trhu EU Pod záštitou Evropského parlamentu budou pořádány tzv. „EU mediální dny 2012 pro mládež“ s cílem podpořit mladé žurnalisty z členských států EU.
 •  Členové Výboru pro mezinárodní obchod zorganizují workshop s názvem „Dohoda o zóně volného obchodu mezi EU a Korejskou republikou“.
 • Ve Štrasburku proběhne kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociální výboru se uskuteční Evropské integrační fórum s názvem: „Přispění migrantů k ekonomickému růstu EU“ k posouzení jejich podnikatelského potenciálu.
 • Dále proběhne veřejné slyšení ke zhodnocení dopadů implementace „Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením“ institucemi EU a konference pořádaná v Nicosii ve spolupráci s předsednictvím Rady EU na téma „Obnovení stability a důvěry v Evropě: Občanská společnost pro nové formy vládnutí“
 • Setkání členů Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance k diskuzi o budoucnosti EU, šetrnosti k životnímu prostředí a vlivu nadcházejících voleb
 •  Členové skupiny Evropských konzervativců a reformistů zasednou k vnitroskupinovému jednání a uspořádají konferenci na téma „Politické výzvy ohrožující příležitosti“.
 •  Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru
   

Středa 17. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne konference na téma podpory zastoupení žen v podnikatelském světě.
 • Neformálně se v Nicosii setkají členové Výboru pro sociální ochranu.
 • Pokračuje akce „Týden jednotného trhu EU“.
 • Uskuteční se týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Pokračují „EU mediální dny 2012 pro mládež“.
 • Členové Výboru regionů uspořádají konferenci s názvem „Evropské komunikace“ k pořádání lekcí, debat a workshopů pro manažery a seniorní experty z jednotlivých úřadů.
 • Pokračuje kongres.
 • Pokračuje fórum s názvem „Přispění migrantů k ekonomickému růstu EU“. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru také proběhne euro-středomořský summit hospodářských a sociálních rad ke zvážení hlavních výzev tohoto regionu a veřejné slyšení k získání námětů pro vytvoření tzv. „Společného strategického rámce pro kohezní politiku 2014-2020“
 • Pokračuje diskuze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • Členové skupiny Evropských konzervativců a reformistů pořádají konferenci s názvem „Evropa velkých příležitostí“ věnovaná tématu řízení produkce oxidu uhličitého a energie z obnovitelných zdrojů představující příležitost pro udržitelný rozvoj Evropy.
 • Pod záštitou Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice proběhne workshop výboru Firenze 10+10 s názvem „Odolnost vůči úsporným opatřením“.
 • CEBRE doprovází delegaci českých podnikatelů.

 

Čtvrtek 18. října

 • Proběhne zasedání Evropské rady za účelem zhodnocení implementace Dohody pro růst a zaměstnanost, budoucnosti HMU, Bankovní unie a vztahů se strategickými partnery.
 • V rámci kyperského předsednictví se uskuteční v Limassolu neformální setkání všech členů Výboru pro obchodní záležitosti.
 • Pokračuje akce „Týden jednotného trhu EU“.
 • Pokračuje akce „EU mediální dny 2012 pro mládež“.
 • V rámci Výboru regionů proběhne konference útvaru Sítě regionů obnovitelnéenergie věnovaná podpoře dosažení
  energetických cílů v rámci strategií 2020 a 2050 a konference tzv. „Evropské komunikace“ k pořádání lekcí, debat a workshopů pro manažery a seniorní experty z jednotlivých úřadů. Také pokračuje kongres.
 • Pokračuje euro-středomořský summit hospodářských a sociálních rad
 • K jednání ve Frankfurtu, po němž bude následovat tisková konference, zasednou guvernéři Evropské centrální banky.
 •  Členové Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů uspořádají konferenci věnovanou tématu autorských práv.
 • Setkání členů skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance k diskuzi o budoucnosti EU, šetrnosti k životnímu prostředí a vlivu nadcházejících voleb.
 • Členové Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice uspořádají fórum „Sociální Evropa“ za účelem vést debatu o politickém vývoji jednotlivých zemí a odborových strategiích.
 • CEBRE doprovází delegaci českých podnikatelů a organizuje dopolední debatu.
   

tek 19. října 

 • Pokračuje zasedání Evropské rady.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Limassolu neformální setkání všech členů Výboru pro obchodní záležitosti a konference věnovaná tématu tzv. sociální odpovědnosti podniků.
 • Pokračuje akce „Týden jednotného trhu EU“.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají veřejné slyšení s názvem „Sociální dimenze jednotného trhu“.
 • Pokračuje euro-středomořský summit hospodářských a sociálních rad.
 • Pokračuje fórum „Sociální Evropa“.

 

SObota 20. října 

 • Představitelé kyperského předsednictví uspořádají v Nicosii konferenci k ukončení oslav 20. výročí jednotného trhu EU.
 •  Pokračuje a zároveň končí akce „Týden Jednotného trhu EU“.

 

NEděle 21. října 

 • V neděli končí Týden MSP. Žádné jiné důležité akce se neočekávají.

 


Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací
 

Do 05.11.2012           Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice


Do 13.11.2012           Konzultace na téma  reformy struktury bankovního sektoru v EU v rámci vnitřního trhu


Do 29.11.2012           Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“


Do 14.12.2012           Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.


Do 21.12.2012           Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

 

Do 23.12.2012           Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

 

Do 28.12.2012           Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v
rámci vnitřního trhu


Do 04.01.2013           Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH


Soubor ke stažení zde
  

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká
podnikatelská reprezentace při EUdne 15/10/2012.< Archív novinek