Archív novinek

Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení?


Dnešním dnem započaly oslavy již dvacátého výročí jednotného vnitřního trhu EU, který je považován za jeden z největších úspěchů Evropské unie a to i přestože ještě nebyl zcela dokončen a podle  některých odborníků ani nebude. Společný trh již po dvacet let umožňuje svobodný pohyb osob, zboží, služeb, ale i kapitálu. Evropská komise považuje dokončení jednotného trhu za prioritní a to nejen z důvodu možného růstu a vzniku nových pracovních míst. Zveřejněný dokument Akt pro jednotný trh II. obsahuje několik opatření, které by měly být přijaty do konce roku 2013. Jak uvedla Alena Vlačihová, ředitelka České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE), „jednotný trh není statický. Je úzce spjatý s ekonomickým, sociálním a technologickým vývojem. Tento přirozený vývoj iniciuje vznik nových bariér a přináší potřebu nové oblasti legislativně či nelegislativně upravovat.“ Vlačihová dále dodává, že před dvaceti lety nemohl nikdo tušit, že se Unie bude zabývat například regulací internetu či jednotným digitálním trhem. Více naleznete na euractiv.cz.< Archív novinek