Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU: Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko


KDY: 30. října 2012 od 17,00-19,00hod

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Očekává se, že do roku 2015 bude 90 % budoucího hospodářského růstu generováno mimo evropský trh. Orientace na Asii – ekonomicky rychle rostoucí kontinent, může pro Evropskou unii znamenat obchodní příležitosti, potenciál pro zahraniční investice, hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Evropská unie uzavřela v roce 2011 dohodu o Zóně volného obchodu s Jižní Koreou s cílem uvolnit obchod se zbožím, službami, investicemi a duševním vlastnictvím, a zároveň harmonizovat regulatorní předpisy v oblasti veřejných zakázek a cel. Rok po implementaci této dohody se zdá být vhodným okamžikem pro zhodnocení, do jaké míry dohoda skutečně přispěla k naplnění stanovených cílů. V červenci letošního roku požádala Evropská komise členské státy EU o mandát k oficiálnímu zahájení jednání o Zóně volného obchodu s třetí největší ekonomikou světa - Japonskem. Přestože Japonsko přistoupilo na podmínky EU spočívající převážně v odstranění netarifních bariér, existují vážné obavy, že řada z nich nebude ze strany Japonska odstraněna. Evropský automobilový průmysl se rovněž obává, že je dohoda s Japonskem nevyrovnaná a může tak v konečném důsledku znamenat destruující dopad na toto odvětví v situaci, kdy se evropská ekonomika nachází v recesi. 

 

Jak se promítlo uzavření obchodní dohody EU s Jižní Koreou v ČR? Došlo k naplnění ambiciózních očekávání nebo nadále přetrvávají obchodní bariéry? Ohrozila dohoda růst některých odvětví? Podpoří obchodní dohoda EU-Japonsko růst české ekonomiky nebo ji naopak zabrzdí?

 

Diskuzi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 

  • Jan Zahradil, člen Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, místopředseda Skupiny Evropských konzervativců a reformistů;*
  • Antonio Parenti, Koordinátor týmu pro udržitelný rozvoj, administrativní, rozpočtové a personální záležitosti – oblast Dálný východ,Generální ředitelství Evropské komise pro obchod;**

  • Anna Teličková, ředitelka Odboru mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR;
  • Dagmar Kuchtová, ředitelka Sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR;
  • Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.
  • Lukáš Folbrecht, oddělení vnějších vztahů, ŠKODA AUTO a.s.

* Příspěvek bude zprostředkován pomocí videozáznamu.

**  Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.

 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

 

Program ke stažení zde< Archív novinek