Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 29. října - 4. listopadu 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí


Tento týden proběhne plenární zasedání členů Výboru regionů a řada konferencí. Příkladem pondělní a úterní konference věnované rozdílům mzdových hladin žen a mužů, tématu evropské migrace a civilní ochrany. V úterý se koná dvoudenní konference na téma vlivu těžby surovin a turismu na evropský regionální vývoj, dále debata o silniční dopravě a dvoudenní schůze k implementaci „Evropského systému pro standardizaci“. V úterý se uskuteční veřejné slyšení členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma kvality pracovního života a ve středu proběhnou přednášky o demokracii v souvislosti s krizí, trhem a institucionálními záležitostmi. CEBRE pořádá v úterý debatu věnovanou obchodním dohodám EU s Jižní Koreou a Japonskem v Praze.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů


Pondělí 29. října
Předsednictví pořádá v Limassolu za účasti vládních úředníků a členů zaměstnavatelských organizací konferenci věnovanou rozdílům mzdových hladin žen a mužů.
 V Protarasu proběhne každoroční konference Evropské migrační sítě zaměřená na imigraci mezinárodních studentů na trh EU.
 V Nicosii se koná konference věnovaná tématu civilní ochrany.
 Členové Výboru regionů zasednou ve Štrasburku k třídennímu plenárnímu zasedání.


Úterý 30. října
Pokračuje konference věnovaná rozdílům mzdových hladin.
 V Pafosu se setkají zástupci Konfederace organizací pro provoz silniční dopravy a zainteresovaných pracovních skupin k diskuzi o současné situaci v oblasti silniční dopravy.
Pokračuje konference Evropské migrační sítě.
 V rámci kyperského předsednictví proběhne v Limassolu konference s názvem: „Regiony v popředí: Suroviny a cestovní ruch 2012“ k ověření prospěšného vlivu těžby nerostných surovin a cestovního ruchu na evropský regionální vývoj.
Schůze věnovaná otázkám implementace tzv. „Evropského systému pro standardizaci“ v Nicosii.
Pokračuje konference věnovaná tématu civilní ochrany.
 Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají veřejné slyšení související s přípravou jejich stanoviska z vlastní iniciativy k tématu „Evropský rok mentálního zdraví - lepší práce, lepší kvalita života“.
Pokračuje plenární zasedání členů Výboru regionů.
CEBRE organizuje v Praze ve spolupráci se ZEK ČR debatu na téma „Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko“ k odhalení dosavadních důsledků dohody o zóně volného obchodu s Koreou a potenciálních dopadů dohody s Japonskem.


Středa 31. října
 Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 Pokračuje diskuze o současné situaci v oblasti silniční dopravy.
 Pokračuje konference „Regiony v popředí: Suroviny a cestovní ruch 2012“.
 Pokračuje schůze o normalizaci.
V Limassolu proběhnou veřejné přednášky kanceláře Evropského parlamentu v Kypru a výzkumného institutu Promitheas věnované demokracii s ohledem na krizi, evropské trhy a institucionální záležitosti.
 Pokračuje plenární zasedání členů Výboru regionů.
 Členové skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu se setkají s německou delegací.


Čtvrtek 1. listopadu
 Členové Skupiny evropských socialistů pořádají akci s názvem „Síť mladých akademiků“ organizovaná ve spolupráci s Evropskou nadací pokrokových studií.


Pátek 2. listopadu
 V rámci kyperského předsednictví se v Nicosii uskuteční oslava regionálních řešení pro měnící se Evropu.
Pokračuje akce „Síť mladých akademiků“.

 

SObota 3. listopadu
Pokračuje akce „Síť mladých akademiků“.

 

NEděle 4. listopadu
 Pokračuje akce „Síť mladých akademiků“.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 13.11.2012            Konzultace na téma  reformy struktury bankovního sektoru v EU v rámci vnitřního trhu

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21.12.2012            Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23.12.2012            Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28.12.2012            Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04.01.2013            Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14.01.2013            Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

 

< Archív novinek