Archív novinek

Studenti vysokých škol navštívili Brusel


Brusel, 29. – 31. říjen 2012: Prohloubit si znalosti o fungování institucí EU a udělat si ucelený obrázek o jejich provázanosti bylo cílem cesty osmadvaceti studentů s doprovodem tří pedagogů z českých vysokých škol do Bruselu. Během třídenního pobytu v hlavním městě Evropské unie měli studenti a studentky z Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů možnost navštívit Evropskou komisi, Evropskou službu pro vnější činnost, Evropský parlament včetně Parlamentaria – expozici o historii a fungování EU, Evropský hospodářský a sociální výbor a v neposlední řadě i Zastoupení hlavního města Prahy při EU.

 

Pondělní návštěvy institucí EU začaly setkáním s Pavlem Boudou, členem kabinetu komisaře pro rozšíření a sousedskou politiku Štefana Füleho, který studentům přiblížil práci v kabinetu Evropské komise. Studenty zaujal rozborem medializace evropských témat v České republice, která naráží na neznalost této problematiky jak ze strany samotných novinářů, tak i politiků a veřejnosti vůbec zejména z důvodu její komplexnosti. V tomto ohledu poskytl několik faktů a uvedl tak vybrané případy medializace problematiky EU na pravou míru. Na jeho přednášku plynule navázal diplomat Evropské služby pro vnější činnost Marek Janovský. Janovský se zabývá problematikou Východního partnerství, tedy projektem sousedské politiky EU, který svým obsahem spadá jak do portfolia vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie baronky Ashtonové, tak i do priorit komisaře Füleho. Ve svém příspěvku otevřeně podpořil odvážný přístup komisaře Füleho k asociovaným a kandidátským státům tzv. princip „víc za víc“, tj. více peněz za více provedených reformních kroků a úsilí. Došlo také na aktuální témata jako například veřejné vyjádření nesouhlasu baronky Ashtonové se zabitím arménského novináře či kohabitace gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho s premiérem Bidzinou Ivanišvilim, jež hodlá s novým kabinetem udržet proevropský kurz a přátelství s NATO. Pondělní program byl završen prohlídkou krásných prostor Pražského domu, kde sídlí Zastoupení hlavního města Prahy při EU. Diplomatka zastoupení Linda Kopecká studentům vysvětlila význam zastoupení regionů v Bruselu a způsoby, jakými lze regiony zviditelnit na evropské úrovni. Na závěr prohlídky studenty provedla výstavou cestopisných fotografií v galerii domu.

 

V úterý byla hlavním bodem programu návštěva Evropského parlamentu, kde měla skupina možnost vyslechnout poutavou přednášku Pavla Černocha z oddělení návštěv a Jana Křeliny, tiskového mluvčího politické skupiny Evropských konzervativců a reformistů. Kromě obecného představení činnosti Parlamentu došlo i na diskuzi týkající se současných témat, jako například přistoupení Turecka do Evropské unie nebo informační deficit politik EU. Právě díky Evropskému parlamentu měla skupina studentů možnost prožít plné tři dny v bruselském labyrintu a seznámit se s institucionálním trojúhelníkem EU. Oceňovaným bodem programu byla návštěva Parlamentaria, kde si prostřednictvím simulace hlasování v Parlamentu mohli studenti vyzkoušet práci europoslance na vlastní kůži. Měli tak příležitost nahlédnout pod pokličku každodenní práce člena Evropského parlamentu, tj. zúčastnit se zasedání ve výborech a skupinách či setkat se s lobbisty, novináři a zájmovými skupinami. Mezitím se však ještě skupina stihla setkat s Josefem Zbořilem, českým členem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pan Zbořil zastupující v EHSV zaměstnavatele vysvětlil roli tohoto poradního orgánu a způsob, jakým může ovlivňovat legislativní proces.

 

Středeční program patřil návštěvě Českého domu, kde se studenti z úst Tomáše Hartmana, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU, dozvěděli o způsobu hájení českých podnikatelských zájmů v rámci evropského legislativního procesu. Lobbing při Evropské unii automobilového průmyslu pak na případové studii vysvětlil Petr Dolejší z Evropské asociace výrobců automobilů ACEA. Demonstroval tak, jaké lobbistické strategie a taktiky lze využít v procesu přijímání konkrétní evropské legislativy. Studenti se také měli možnost setkat se zástupci Stálého zastoupení ČR při EU a poslechnout si o možnostech uplatnění v institucích EU od tiskového mluvčího této instituce Radka Honzáka. Magdalena Kramperová z právního a komunikačního úseku Zastoupení navázala na svého kolegu tím, že studentům představila poutavé reálie z průběhu studia na diplomatické akademii, která je předpokladem pro nástup do služeb Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Studenty velmi zaujal i její příspěvek týkající se pravidel diplomatického protokolu uvedených do praxe. Publikum všechny řečníky pravidelně zásobovalo věcnými dotazy k daným tématům. Ředitelka CEBRE Alena Vlačihová zakončila celý soubor přednášek shrnutím aktuálních výzev, před kterými Evropská unie stojí, tj. především řešení hospodářské krize a potřeby hlubší integrace, která naráží na různé postoje členských států.

Tisková zpráva ke staženídokument ve formátu pdf< Archív novinek