Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 12.-18. listopadu 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

V úterý zasedají ministři financí a hospodářství, kteří budou jednat zejména o bankovní supervizi, hospodářské správě, státní pomoci, směrnici o kapitálových požadavcích a dani z finančních transakcí. Zasedání Rady ECOFIN tradičně předejde v pondělí zasedání skupiny Eurogroup. Ve čtvrtek a pátek se uskuteční setkání prvního Shromáždění malých a středních podniků (Kypr) s cílem projednat palčivé otázky politiky MSP a vyměnit si národní zkušenosti. Tento týden zasedají k jednání členové výborů Evropského parlamentu. Výběrem Hospodářský a měnový výbor, jenž ve čtvrtek projedná oblast daní z finančních transakcí, či Výbor pro mezinárodní obchod, který se bude věnovat vztahům EU a Chile, situaci v Makedonii a vlivu migrace na pracovní trh. V úterý proběhne v Evropském parlamentu slyšení (tzv. grilování) maltského kandidáta na komisařský post s portfoliem ochrany spotřebitelů Tonia Borga. Skupina Evropských konzervativců a reformistů má tento týden studijní dny ve Velké Británii. V závěru týdne proběhne plenární zasedání EHSV a zasedne Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR. V úterý pořádá CEBRE v Praze debatu na téma „Budování oblasti svobody, bezpečnosti a práva“.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 12. listopadu

 • V rámci Rady EU se uskuteční jednání členů Eurozóny o záležitostech Hospodářské a měnové unie.
 • V Nikósii proběhne v rámci kyperského předsednictví konference předsedů národních parlamentních výborů zemědělství.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru si vymění názory ohledně hospodářských záležitostí se španělským ministrem hospodářství a hospodářské soutěže a s komisařem pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům.
 • Členové Výboru regionů pořádají veřejné slyšení k návrhu stanoviska ke sdělení Komise „Modrý růst: příležitosti pro mořský a námořní udržitelný růst“.

Úterý 13. listopadu

 • Proběhne jednání ministrů financí a hospodářství o záležitostech hospodářské, měnové a rozpočtové politiky EU a fiskálního dohledu.
 • Proběhne veřejné slyšení kandidáta na komisaře Malťana Tonia Borga.
 • Členové Výboru regionů si vymění názory s řeckým ministrem financí a s řeckým ministrem práce a sociálních věcí.
 • Proběhnou studijní dny pro členy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů ve Velké Británii.
 • CEBRE pořádá debatu v Praze na téma „Schengenský prostor – pět let po velkém vstupu“.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Středa 14. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • V rámci kyperského předsednictví se uskuteční konference s názvem „Dokončení Evropského výzkumného prostoru v kontextu Unie inovací".
 • Zasedne kolegium komisařů.
 • Proběhnou studijní dny zástupců „Mládeže Evropské lidové strany“, tzv. YEPP.
 • Členové Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zorganizují konferenci věnovanou postavení žen v zaměstnání.
 • Členové skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádají událost věnovanou tématu politiky EU na ochranu evropských investic v zahraničí.
 • Pokračují studijní dny členů Skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • Členové Zelených/Evropské svobodné aliance pořádají konferenci věnovanou vlivu evropské migrace na sociální ochranu, pracovní trh a demografii.
 • V rámci Výboru regionů proběhne inaugurační zasedání smíšeného poradního výboru s Černou Horou.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 15. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Pod záštitou kyperského předsednictví se v Nikósii uskuteční akce s názvem „Shromáždění malých a středních podniků 2012“ s cílem podpořit růst MSP.
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod si vymění názory ohledně vztahů mezi EU a Chile a situace v Makedonii a zváží vliv migrace na sociální bezpečnost a pracovní trh.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru projednají návrh zprávy o posílené spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci si vymění názory ohledně situace v Makedonii a projednají tzv. „Zprávu o pokroku v Albánii 2012“ a téma integrace migrantů.
 • Pokračují studijní dny YEPP.
 • Členové Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu uspořádají konferenci věnovanou nové ústavě a politické přeměně Tuniska a konferenci s názvem „Restrukturalizace: sociálně zodpovědná změna správy řízení“ ve spolupráci se zástupci odborů a nevládních organizací.
 • Pokračují studijní dny členů Skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • Členové Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance pořádají konferenci věnovanou problematice nedostatku zásob a zdražování ropy.
 • Proběhne plenární zasedání členů Evropského hospodářského a sociálního výboru věnované mj. zapojení sdružení spotřebitelů do fungování jednotného trhu, strategii pro zadávání veřejných zakázek, dani z přidané hodnoty a hospodářské obnově vedoucí k růstu zaměstnanosti.
 • V rámci Výboru regionů se setkají pracovní skupiny pro země západního Balkánu se zaměřením na hospodářskou správu v Albánii.
 • Proběhne 36. schůze Výboru pro evropské záležitosti PS ČR.

tek 16. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • V rámci Rady EU se v Larnace uskuteční tzv. „Rozšířené zasedání generálních ředitelů Trojky“, EUPAN, za účelem přípravy nadcházejícího jednání Komise.
 • Představitelé kyperského předsednictví pořádají v Bruggách symposium na téma základních práv v EU s odstupem tří let od vstupu Lisabonské smlouvy v účinnost.
 • Pokračuje Shromáždění MSP 2012.
 • Pokračují studijní dny YEPP.
 • Pokračují studijní dny členů Skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • Pokračuje plenární zasedání členů Evropského hospodářského a sociálního výboru.

SObota 17. listopadu

 • Pokračují studijní dny YEPP.

NEděle 18. listopadu

 • Neplánují se žádné důležité akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13.11.2012            Konzultace na téma  reformy struktury bankovního sektoru v EU v rámci vnitřního trhu

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21.12.2012            Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23.12.2012            Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28.12.2012            Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04.01.2013            Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14. 01. 2013          Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 12/10/2012.

 

 


 


< Archív novinek