Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 19.-25. listopadu 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Hlavní událostí tohoto týdne je dvoudenní zasedání Evropské rady. Hlavy členských států se budou zabývat víceletým finančním rámcem EU pro období 2014-2020. Tento týden se také koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku věnované mj. sociálnímu podnikání, hospodářské a měnové unii, společné obchodní politice EU, dohodě mezi EU a Kazachstánem, těžbě břidlicového plynu a v neposlední řadě restrukturalizaci automobilového průmyslu v EU. V pondělí zasednou ministři Rady pro zahraniční věci k jednání o společné bezpečnostní a obranné politice a v úterý ministři Rady pro obecné záležitosti k projednání politiky soudržnosti. Téhož dne proběhne zasedání skupiny Eurogroup. V rámci kyperského předsednictví se v úterý uskuteční konference věnovaná integraci migrantů a ve čtvrtek telekomunikacím. Komise uspořádá v pondělí konferenci na téma zemědělská udržitelnost a ve čtvrtek dvoudenní summit rovnosti pohlaví. V úterý Komise předloží strategii modernizace a financování budoucího systému vzdělávání a odborné příprav v Evropě. K jednání zasednou také členové politických stran. Výběrem středeční diskuze Evropských konzervativců a reformistů o konci Eurozóny a veřejných zakázkách či kongres členů Skupiny evropských socialistů v Estonsku. Zástupci Výboru regionů pořádají v první polovině týdne konference věnované příhraničním regionům Evropy a programu Horizont 2020. Ve středu se uskuteční schůze členů Výboru pro evropské záležitosti v Senátu ČR a ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 19. listopadu

 • Proběhne jednání ministrů Rady pro zahraniční věci věnované vývoji společné bezpečnostní a obranné politiky EU, operacím v oblastech Afrického rohu a západního Balkánu a situaci v Mali.
 • Komisaři uspořádají konferenci věnovanou zemědělské produktivitě a udržitelnosti.
 • Ve Štrasburku bude zahájeno plenární zasedání členů Evropského parlamentu, kteří projednají problematiku vozidel, soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Pakt o sociálních investicích, Iniciativu pro sociální podnikání a platební podmínky.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci uspořádají mimořádnou schůzi při příležitosti setkání s prezidentem Haitské republiky.
 • U mimořádné schůze se sejdou také členové Hospodářského a měnového výboru.
 • V rámci Výboru regionů proběhne v Lucemburku konference s názvem „Metropolitní příhraniční regiony v Evropě“ zacílená na posílení jejich spolupráce a také setkání členů Komise pro hospodářské, sociální a územní záležitosti ve Slovinsku.
 • Členové Evropské centrální banky organizují ve Frankfurtu workshop na téma přebytku likvidity a fungování peněžního trhu.

Úterý 20. listopadu

 • Proběhne jednání ministrů Rady pro obecné záležitosti věnované legislativnímu balíčku politik soudržnosti pro období 2014-2020.
 • Také proběhne jednání členů Eurozóny o záležitostech HMU.
 • Pod záštitou kyperského předsednictví proběhne v Nikósii konference věnovaná prioritnímu tématu integrace migrantů.
 • Zasedne týdenní kolegium komisařů, na kterém bude předložena strategie modernizace a financování budoucího systému vzdělávání a odborné příprav v Evropě.
 • Pokračuje plenární zasedání členů Evropského parlamentu k projednání zprávy „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, zavedení dočasných opatření pro nábor úředníků a zaměstnanců EU při příležitosti přistoupení Chorvatska, propagačních opatření na podporu zemědělských produktů, uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, Směrnice o kapitálových požadavcích a Směrnice o právu na opětovný prodej.
 • Uskuteční se pracovní setkání členů Skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • Pokračuje konference s názvem „Metropolitní příhraniční regiony v Evropě“.
 • Setkají se členové politického a bezpečnostního výboru.

Středa 21. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Pokračuje plenární zasedání členů Evropského parlamentu za účelem pozměnit podmínky přidružení Izraele k EU a projednat celní kvóty na vývoz dřeva z Ruska do EU, téma rozšiřování EU, náležitosti posílené dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem a rybářské politiky.
 • V rámci Skupiny Evropských konzervativců a reformistů proběhne pracovní setkání jejích členů, debata na téma „Konec Eurozóny- konec Evropské unie?“ ve Štrasburku a setkání věnované tématu veřejných zakázek.
 • Členové Výboru regionů uspořádají konferenci na podporu inovativních regionů k projednání mimo jiné programu Horizont 2020 a rozpočtu EU pro rok 2013.
 • Proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti Senátu České republiky.

Čtvrtek 22. listopadu

 • V rámci Evropské rady proběhne jednání za účelem dosáhnout shody ohledně Víceletého finančního rámce EU pro období 2014-2020.
 • Představitelé kyperského předsednictví zorganizují v kyperské Nikósii konferenci věnovanou oblasti telekomunikací.
 • Komise pořádá „Summit rovnosti 2012“ věnovaný politice rovnosti pohlaví.
 • Pokračuje plenární zasedání členů Evropského parlamentu k projednání zprávy „Svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření týkajících se společné obchodní politiky“ a opatření na ochranu trhu EU před dovozy z Číny.
 • V rámci Výboru regionů proběhne zasedání členů Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum.
 • Ve Frankfurtu zasednou guvernéři Evropské centrální banky.
 • Proběhne 37. schůze členů Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR a jejich setkání s generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Giovannim Kesslerem.

tek 23. listopadu

 • Pokračuje jednání členů Evropské rady.
 • Pokračuje „Summit rovnosti 2012“.
 • Proběhne kongres členů Skupiny evropských socialistů v Estonsku.
 • Proběhne setkání členů politického a bezpečnostního výboru.

SObota 24. listopadu

 • Pokračuje kongres členů Skupiny evropských socialistů.

NEděle 25. listopadu

 • Neplánují se žádné důležité akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21.12.2012            Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23.12.2012            Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28.12.2012            Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04.01.2013            Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14.01.2013            Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 19/11/2012.

 < Archív novinek