Archív novinek

Seminář: Doprava v programech vnější pomoci Evropské unie, 30. května 2007, Brusel


Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii ve spolupráci s agenturou CzechTrade a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás v rámci seminářů pořádaných k programům vnější pomoci Evropské unie třetím zemím dovolují pozvat na sektorový seminář

 

 

TRANSPORT IN EU EXTERNAL AID PROGRAMMES AND IN ENLARGED EUROPE

 

 

Místo konání:   Renaissance Brussels Hotel, Brusel, Belgie

Datum:            30. května 2007

Vložné:            150,- EUR (zahrnuje občerstvení v rámci

                        programu, oběd a dokumentaci)

Registrace do:  27. dubna 2007

Jednací jazyk:   angličtina

 

 

Webové stránky sektorového semináře - program, registrace, podorbné informace

 

 

Své případné dotazy směřujte na následující osoby:

Blanka Jakubcová, CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Tel: +32-2-550 35 49, E-mail: cebre.europe@mail.be

Michal Neumann, Czechrade Belgie

Tel: +32-2-227 11 52, E-mail: brussels@czechtrade.cz  

Viktor Vodička, Stálé zastoupení České republiky při EU

 

 

O sektorových seminářích

Sektorové semináře pořádají Stálá zastoupení členských zemí při EU a některé exportní či podnikatelské organizace. Pořadatelskými zeměmi květnového semináře jsou Španělsko, Rakousko a Maďarsko. Sektorové semináře jsou zaměřeny na programy vnější spolupráce EU se třetími zeměmi v různých sektorech hospodářství. Semináře se konají v Bruselu dvakrát ročně a týkají se vždy určitého vybraného odvětví (např. energetika), přičemž cílovou skupinou jsou zejména konzultantské firmy. Díky Stálému zastoupení ČR při EU a CEBRE se od roku 2004 mohou seminářů účastnit také české firmy

 

Sektorové semináře se vyznačují dvěma specifiky, která je odlišují od jiných, "běžných" seminářů k rozvojové pomoci:

  • Po skončení dopolední části věnované "klasickým" prezentacím o aktuálním stavu jednotlivých programů rozvojové spolupráce EU následuje networking účastníků. Semináře se účastní zhruba 160 účastníků, v průměru 10-12 za každou zemi (každá země má stanovenou kvótu volných míst pro své firmy). Během jednoho odpoledne je tak možné seznámit se či pohovořit o svých projektových záměrech se zástupci firem z celé EU, kteří podnikají ve stejném sektoru a mají potřebu spojovat síly s dalšími;
  • Nad přípravou každého semináře drží vždy záštitu a odpovídá za jeho kvalitní průběh oficiální zastoupení tří členských států. Samotný status a kredibilita organizátorů tak umožňuje na semináře přitáhnout relevantní představitele Evropské komise, včetně zástupců této instituce ve třetích zemích, kteří rozhodují o způsobu výběru projektů. S ohledem na probíhající diskuse o podobě vnější pomoci EU v období 2007-2013 se firmy dozvídají nejnovější informace o připravovaných krocích EU.

 

 

Další informace o programech zahraniční rozvojové pomoci Evropské unie na webu CEBRE

 

 < Archív novinek