Archív novinek

POZVÁNKA na debatu na téma „Kvalita terciárního vzdělávání“


Kdy: 18. prosince 2012 od 16,00 do 18,00hod

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

V rozvoji národních systémů vzdělávání a odborné přípravy pomáhá členským státům EU Strategický rámec „Vzdělávání a odborná příprava 2020“. Vedle celoživotního učení a mobility, spravedlivého vzdělávání a podnikatelských schopností se tento rámec zaměřuje také na zlepšení kvality a efektivity vzdělávání. V rámci strategie Evropa 2020, která si klade za cíl posílit hospodářský růst v Evropské unii, využívají členské státy tzv. otevřenou metodu koordinace a vzájemně se tak vyzývají, aby přijaly vnitrostátní opatření pro naplnění vzájemně dohodnutých strategických cílů a metod a přispěly k dosažení evropské referenční úrovně. Rada ve svých červnových doporučeních vyzvala českou vládu, aby mobilizovala faktory, které pomohou lépe využit lidský kapitál a vytvořit růst založený na inovacích. V oblasti vzdělávání Rada vyzývá Českou republiku k zavedení transparentního a jasně definovaného systému hodnocení kvality vysokého školství a výzkumných institucí. Česká republika by měla rovněž v této oblasti zajistit udržitelné financování, propojené s výsledky hodnocení kvality. V České republice je terciární vzdělávání zajišťováno především školami veřejnými, které jsou zřizovány zákonem a školami soukromými, jež ke svému vzniku potřebují souhlas Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy podmíněný souhlasem Akreditační komise. Komplexní reforma terciárního vzdělávání v ČR počítá od roku 2013 s posílením akreditačního systému, nastavením správní struktury, rozlišením mezi vysokoškolskými institucemi a v neposlední řadě posílením vazby mezi výsledky a financováním. Tímto krokem by se mělo docílit jasné profilace vysokých škol, zlepšení kvality a zaměstnanosti absolventů.

Jak reflektuje navrhovaná reforma terciárního vzdělávání doporučení Rady z června tohoto roku? Jak efektivně docílit zvýšení kvality terciárního vzdělávání v ČR na veřejných a soukromých školách navzdory požadavku na kvantitu? Jak efektivně nastavit financování vzdělávání?

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 

Christele Duvieusart, expertka zodpovědná za analýzy národních systémů vzdělávání v ČR a SR, GŘ pro vzdělávání, Evropská komise;
Karolína Gondková, ředitelka odboru VŠ, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní a předseda AMSP ČR;
Pavel Hnát, proděkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze;
Daniel Münich, vyučující v akademickém programu CERGE-EI, aktivní člen České společnosti ekonomické.

 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

 

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 17. prosince 2012 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.
 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek