Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Předobchodní zadávání veřejných zakázek: Cenově výhodné inovace


img_1354.JPG

Brusel, 27. listopadu 2012: Předobchodní zadávání veřejných zakázek (PCP) je efektivní nástroj pro přenos inovativních řešení na trh a jejich šíření při zajištění výrazné úspory veřejných financí. PCP bylo Evropskou unií představeno v rámci pilotního projektu zaměřeného na informační a komunikační technologie (ICT) v Sedmém rámcovém programu. V budoucím programu EU zaměřeném na výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020 by PCP mělo být využitelné pro všechny oblasti výzkumu a vývoje. Přestože se jedná o efektivní nástroj schopný šířit inovativní produkty na trh, je PCP v EU nedostatečně využíváno, a to především z důvodu fragmentace poptávky, nedostatku informací a nejistoty zadavatelů. Na konci listopadu uspořádalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (CZELO) a Stálým zastoupením ČR při EU debatu zaměřenou na využití
PCP.

 

S ohledem na jeho potenciál, je potřeba informace o PCP šířit mezi veřejnost a motivovat firmy, aby se takovýchto zakázek účastnily“, uvedla Šárka Brábníková ze Stálého zastoupení ČR při EU. Dále vysvětlila pokrok Rady ve vyjednávání nového programu Horizont 2020. “Za dánského předsednictví v květnu tohoto roku bylo dosaženo částečného všeobecného přístupu k Rámcovému programu Horizont 2020. Vyjednávání poté pokračovala za kyperského předsednictví a na říjnové Radě byla dosažena shoda o pravidlech pro účast. Nyní Pracovní skupina pro výzkum dokončuje text Specifického programu, který bude předložen ke schválení ve formě částečného všeobecného přístupu prosincové Radě“, zdůraznila.

 

img_1367.JPGEvropská unie naléhavě potřebuje zvýšit investice do výzkumu a vývoje, aby si zachovala konkurenceschopnost vůči zbytku světa. Lieve Bos z Generálního ředitelství Evropské komise pro Komunikační sítě, obsah a technologie informovala, že “v EU utratíme 20x méně za veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje než ve Spojených státech”. Jednou z hlavních bariér pro rozšíření použití PCP je dle Komise fragmentace poptávky a nedostatek informací, jak optimálně zajistit rovnováhu rizik a přínosů zakázky pro zadavatele, ale i realizátora. Lieve Bos vysvětlila, že riziko může být minimalizováno kombinací PCP a Zadávání veřejných zakázek pro inovativní řešení (PPI), které zajišťuje, že se nové produkty dostanou k jejich konečným uživatelům. PCP je efektivním řešením pro všechny účastníky zadávání veřejných zakázek (veřejné orgány, politiky a realizátory zakázky), neboť umožňuje lepší šíření vysoce kvalitních výrobků za rozumnou cenu. Přesto však PCP projekty v tuto chvíli běží jen v devíti ze sedmadvaceti zemí EU, zejména ve Velké Británii a na severu Evropy. Mnoho členských zemí EU prochází fází šíření informací a seznamování se s tímto nástrojem. Lieve Bos zmínila švédský projekt zaměřený na energetickou účinnost, kde PPI realizováno Agenturou NUTEK/STEM, v kombinaci s produktovým označením/certifikací, podporou a daňovými úlevami, pomohlo snížit švédskou závislost na jaderné energii o 15%. Komise nabádá zadavatele k využívání PCP ve specifických oblastech prostřednictvím programu CIP a FP7 (odvětví informačních komunikačních technologií). Po roce 2013 oba programy přejdou pod
program Horizont 2020 a umožní využití PCP ve všech oblastech V&V a inovací. “V tuto chvíli je možné se hlásit do výzev pro rok 2013, které jsou zaměřené na přeshraniční PCP v programech FP7-ICT a CIP-ICT”, vyzvala k účasti Lieve Bos.

 

Pravidla EU pro státní podporu obsahují jasnou definici, kdy PCP není státní podporou.“Jakkoli se využití PCP může zdát jednoduché, jeho použití často naráží na národní bariéry”, uvedl Martin Kobert, právník Technologické agentury České republiky (TAČR), která měla zájem předobchodně zadávat veřejné zakázky. V rámci pilotního projektu však zjistila, že česká legislativa ji využití tohoto nástroje neumožňuje. Problémem je Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (č. 130/2002 Sb.), který jasně definuje, jakým způsobem může TAČR zakázky zadávat. A vypadá to, že pro jeho pozměnění není dostatečná vůle. Nová směrnice EU o veřejných zakázkách a nový evropský rámec pro státní podporu by možná mohly českou vládu ke změně dovést. „Nicméně transpozice obou aktů bude trvat dlouho a prozatím neexistuje záruka, že se problém podaří vyřešit“, uvedl Kobert.

 

Tisková zpráva ke stažení zde dokument ve formátu pdf< Archív novinek