Archív novinek

POZVÁNKA na debatu na téma "Evropský rok občanů"


Kdy: 8. ledna 2013 od 16,00 do 18,00hod

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Evropská unie si nadcházející rok 2013 zvolila rokem občanů. Dvacet let od zrodu evropského občanství byl učiněn obrovský pokrok, který má dopad na životy několika milionů občanů Unie, kteří se v rámci EU pohybují ať již za prací, studiem, cestováním nebo obchodem. V roce 2009, žilo dle odhadů Komise 11,9 milionů evropských občanů v jiném členském státě a mnoho lidí koketovalo s myšlenkou se do jiné země EU odstěhovat za prací. Od stěhování je však odradila řada překážek spojených s výkonem svých práv v zahraničí. Přestože byl učiněn v oblasti volného pohybu velký pokrok, při výkonu svých práv narážejí občané EU na řadu překážek. Mnohdy je to však spojeno s pouhou neznalostí svých práv či nedostatku informací. Ve své zprávě o Občanství za rok 2010 „Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ identifikovala Komise hlavní překážky, které občanům brání při výkonu svého práva evropského občanství, a stanovila 25 konkrétních akcí pro jejich odstranění. Cílem Evropského roku občanů 2013, společné iniciativy Komise, Rady a Evropského parlamentu, je zvýšit povědomí a znalosti práv a povinností, jež se váží k unijnímu občanství, a tím pomoci občanům plně využít právo volného pohybu a pobytu na území členských států. Dále jde o zvýšení povědomí občanů o jejich dalších právech, konkrétně o právu volit v místních volbách (dle místa pobytu) a ve volbách do Evropského parlamentu.

 

Jaké jsou přetrvávající překážky volného pohybu při výkonu zaměstnání v jiné členské zemi EU? Jak a kde lze získat informace pro výkon povolání v rámci EU či při vycestování do jiné členské země EU? Jak mohu volit v místních volbách v jiné členské zemi?

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

  •  Miroslav Fuchs, ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  •  Jan Havlík, ředitel odboru Evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  •  Tereza Kunertová, Úřad vlády ČR
  •  Michaela Suchardová, poradenská síť Evropské komise Vaše Evropa
  •  Vít Samek, vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. ledna 2013 emailem na prague@cebre.cz

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek