Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 7.-13. ledna 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Ve čtvrtek bude oficiálně zahájeno irské předsednictví Rady EU a tzv. „Evropský rok občanů 2013“, který je zacílen na podporu informovanosti občanů EU o jejich unijních právech. Tomu bude předcházet středeční oficiální setkání irského ministerského předsedy s předsedou Evropské rady. V polovině týdne proběhne dvoudenní setkání politických představitelů EU za účelem stanovení priorit činnosti Rady pro zahraniční věci v roce 2013 a v závěru týdne setkání politických představitelů členských a kandidátských zemí EU k diskuzi o relevantních politických záležitostech. Na půdě Evropského parlamentu zasednou ve čtvrtek k jednání členové Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. V rámci Výboru regionů se ve středu setkají členové Komise pro revizi jednacího řádu za účelem stanovení agendy pro rok 2013. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne ve středu veřejná debata o zemědělsko-potravinářském řetězci a ve čtvrtek workshop věnovaný urbanizačnímu procesu. K jednání zasednou také zástupci politických stran. Příkladem členové strany Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, kteří ve středu pořádají seminář týkající se emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. CEBRE organizuje úterní debatu v Praze věnovanou Evropskému roku občanů. Ve středu proběhne schůze členů Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 7. ledna

 • Neplánují se žádné důležité akce.

Úterý 8. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • CEBRE organizuje v Praze ve spolupráci s partnery debatu na téma „Evropský rok občanů 2013“.

Středa 9. ledna

 • Proběhne oficiální setkání irského ministerského předsedy s předsedou Evropské rady v irském Dublinu.
 • Členové skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádají seminář k diskuzi se zástupci průmyslových asociací, organizací pro ochranu životního prostředí a členy Evropské komise o návrhu, který se týká množstevních cílů emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel pro rok 2020.
 • Pod záštitou Výboru regionů proběhne ad hoc setkání Komise pro revizi jednacího řádu za účelem stanovení agendy pro rok 2013 a způsobů řešení interních záležitostí.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru organizují veřejnou debatu o zemědělsko-potravinářském řetězci, která povede k předpokládanému přijetí návrhu stanoviska k obchodním vztahům mezi dodavateli potravin a maloobchodními řetězci. 
 • Proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR.

Čtvrtek 10. ledna

 • V Dublinu bude oficiálně zahájeno irské předsednictví Rady EU.
 • Proběhne neformální setkání politických představitelů Evropské unie za účelem stanovení priorit činnosti Rady pro zahraniční věci v roce 2013.
 • Členové Evropské komise oficiálně zahájí tzv. „Evropský rok občanů 2013“, jenž bude zacílen na podporu informovanosti občanů EU o unijních právech.
 • Na půdě Evropského parlamentu proběhne zasedání členů Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru pořádají workshop k prezentaci závěrů tzv. „URBACT-LINKS projektu“, jenž byl věnován urbanizačnímu procesu v souvislosti s ochranou životního prostředí a kulturního dědictví.
 • Proběhne setkání poradního výboru Skupiny evropských socialistů na téma fungování progresivních spolků v 21. století.
 • Ve Frankfurtu zasednou členové Rady guvernérů Evropské centrální banky.

tek 11. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje setkání ke stanovení priorit činnosti Rady pro zahraniční věci v roce 2013.
 • Na Kypru proběhne summit a zasedání předsednictví Evropské lidové strany.

SObota 12. ledna

 • Neplánují se žádné důležité akce.

NEděle 13. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne v Dublinu setkání politických představitelů členských a kandidátských zemí Evropské unie k diskuzi o relevantních politických záležitostech EU.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14. 01. 2013          Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

Do 07. 02. 2013          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 22. 02. 2013          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03. 2013          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03. 2013          Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 30. 03. 2013          Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 7/1/2013.

 < Archív novinek