Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 14.-20. ledna 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu věnované mj. programu aktivit irského předsednictví a problematice pracovního trhu, kohezní politiky, pravidel původu a kapitálových požadavků. Na pořadu jednání budou také obchodní záležitosti, konkrétně prozatímní dohoda o hospodářském partnerství Evropské unie se státy východní a jižní Afriky, dohoda o partnerství a spolupráci s Irákem a obchodní vztahy s Čínou a Mercosurem. Výbor pro zahraniční věci prodiskutuje v polovině týdne situaci států Středního východu. Pod záštitou Rady EU  proběhne v pondělí setkání politických představitelů členských a kandidátských zemí EU k diskuzi o politických záležitostech EU a v závěru týdne neformální setkání ministrů pro evropské záležitosti. Evropský hospodářský a sociální výbor zasedne ve středu k dvoudennímu plenárnímu zasedání za účelem přijetí stanovisek k akčnímu plánu pro bezpečnostní průmysl, Aktu o jednotném trhu II, rozvojovému partnerství mezi EU a Tichomořím, strategii cloud computingu, genderovému rozměru strategie Evropa 2020 a mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Na zasedání také vystoupí kyperský náměstek ministra pro evropské záležitosti a předseda Evropské rady. Výbor regionů uspořádá v průběhu týdne debaty o potenciálu strategie cloud computingu, o podpoře tvůrčích odvětví pro unijní růst a zaměstnanost či o posílení investičních toků do oblasti vzdělávání.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 14. ledna

 • Bude zahájeno plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku k projednání problematiky pracovního trhu, restrukturalizace, tzv. garance pro ml
 • V rámci Rady EU pokračuje v Dublinu setkání politických představitelů členských a kandidátských zemí EU k diskuzi o politických záležitostech Evropské unie.
 • adé, kohezní politiky, Evropského fondu solidarity a práva správního řízení.
 • Výbor regionů uspořádá debatu o možnostech rozvinutí potenciálu cloud computingu v Evropě.

Úterý 15. ledna

 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu za účelem diskuze o kyperském předsednictví, o ratingových agenturách a směrnici o kapitálových požadavcích. Také proběhne hlasování o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a státy východní a jižní Afriky.

Středa 16. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu za účelem projednání programu aktivit irského předsednictví, dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem a vztahů mezi EU a Čínou. Dále proběhne hlasování o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci se setkají s cílem podebatovat o situaci států Středního východu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá plenární zasedání k přijetí stanovisek k akčnímu plánu pro inovativní a konkurenceschopný bezpečnostní průmysl, sdělení „Směrem k obnovenému rozvojovému partnerství mezi EU a Tichomořím“, Aktu o jednotném trhu II, strategii cloud computingu, genderovému rozměru ve strategii Evropa 2020 a mezinárodní spolupráci EU v oblasti výzkumu a inovací. Na zasedání také vystoupí kyperský náměstek ministra pro evropské záležitosti.
 • Členové Výboru regionů pořádají slyšení k přípravě stanoviska ke sdělení Evropské komise s názvem „Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost v EU“. Pod záštitou výboru se také setkají členové Komise pro udržitelný rozvoj.

Čtvrtek 17. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Bude zakončeno plenární zasedání Evropského parlamentu debatou o pravidlech označování původů (tzv. made in) a o současném stavu obchodních vztahů mezi EU a Mercosurem.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Členové Výboru regionů organizují debatu o přehodnocení systému vzdělávání za účelem posílení investičních toků pro dosažení lepších socio-ekonomických výsledků.

tek 18. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Neplánují se žádné důležité akce.

NEděle 20. ledna

 • V Dublinu se neformálně setkají ministři pro evropské záležitosti.
 • Členové Evropské komise slavnostně zahájí roční kulturní program s názvem „Košice - Evropské hlavní město kultury 2013“.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14. 01. 2013          Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

Do 07. 02. 2013          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 22. 02. 2013          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03. 2013          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03. 2013          Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 12. 03. 2013          Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 30. 03. 2013          Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 14/1/2013.

 < Archív novinek