Archív novinek

POZVÁNKA na debatu "Zadávání veřejných zakázek v oblasti vědy a výzkumu"


Kdy: 12.února 2013 od 16,00 do 18,00hod

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Zadávání veřejných zakázek hraje klíčovou roli v dosahování cílů v rámci zlepšování podnikatelského prostředí a podmínek pro inovace v podnikání, povzbuzování k většímu zadávání ekologických zakázek atp. V Evropské unii vynaloží veřejné orgány na pořízení dodávek, služeb a stavebních prací každoročně v průměru 17% HDP, na lokální úrovni je to pak dvojnásobek. V době, kdy se většina členských států potýká s potřebou úspor v oblasti veřejných výdajů, musí politika zadávání veřejných zakázek zajistit optimální využívání veřejných prostředků k podpoře růstu, vytvoření pracovních míst, tj. k plnění cílů strategie Evropa 2020. Evropská komise přijala v roce 2011 návrh revize stávajících směrnic o veřejných zakázkách (17/2004, 18/2004) s cílem dosáhnout modernizace veřejných zakázek v EU. Návrh je nyní projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU. Mezitím v České republice nabyla 1. dubna 2012 účinnost novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012Sb. s cílem změnit systém zadávání veřejných zakázek tak, aby se omezila veškerá korupční rizika, která jsou s veřejnými zakázkami spojená. Klíčovým nástrojem pro financování „Unie inovací“ po roce 2013 bude navržený program EU Horizont 2020, jenž je integrovaným systémem, který bude zahrnovat všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu. Tento návrh zahrnuje jak formy podpory nabídkového, tak i poptávkového typu, tedy veřejné zakázky, čímž by z hlediska České republiky mohlo dojít k překonání uzavřenosti českého výzkumného systému, výzkumu a inovací a zároveň k zapojení českých subjektů a jejich spolupráce s výzkumnými týmy EU, ale i s partnery z třetích zemí. Pro lepší umožnění komercializace výstupů výzkumu a vývoje slouží systém tzv. předobchodního zadávání veřejných zakázek, se kterým je již v rámci návrhu Horizontu 2020 a v modernizaci státní podpory EU počítáno.


Jak řešit problémy, se kterými se při zadávání veřejných zakázek setkávají subjekty v oblasti výzkumu a vývoje? Jak zlepšit úpravu zadávání veřejných zakázek na národní a evropské úrovni v oblasti výzkumu a vývoje? Existuje poptávka po předobchodním zadávání veřejných zakázek v ČR? Jak umožnit v ČR využití předobchodního zadávání veřejných zakázek? Jaké legislativní změny jsou potřeba?


Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 

  • Jan Čechlovský, člen Hospodářského výboru a podvýboru HV pro podnikatelskou činnost, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  • Vlastimil Fidler, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a PPP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Martin Kobert, oddělení ekonomicko-správní, Technologická agentura České republiky
  • Jiří Deml, operační ředitel, CEITEC Středoevropský technologický institut
  • Příklad národní iniciativy v oblasti předobchodního zadávání veřejných zakázek v EU

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.
Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 11. února 2013 emailem na prague@cebre.cz

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek