Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 28. 1.-3. 2. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání pracovní skupiny výborů Evropského parlamentu. Výběrem čtvrteční setkání pracovní skupiny Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k diskuzi o digitálním trhu se zaměřením na elektronický obchod. V pondělí podebatují ministři Rady pro zemědělství a rybolov o programu irského předsednictví v oblasti společné zemědělské politiky, ve středu se pod záštitou Rady EU odehraje konference vyššího vzdělávání a ve čtvrtek proběhne setkání ministrů Rady pro zahraniční věci k diskuzi o situaci v Sýrii, Egyptě, Středním východě, Somálsku a Africkém rohu a o vztazích mezi EU a USA. Ve středu představí Komise návrhy na železniční balíček, Evropský maloobchodní akční plán a Zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách v maloobchodním dodavatelském řetězci. Pod záštitou Výboru regionů proběhne schůze předsednictva věnovaná mj. hospodářské a měnové unii a zárukám pro mládež a také dvoudenní plenární zasedání. Na pořadu jednání budou občanská práva, jednací řád výboru, jednotný trh EU, obnovitelné zdroje energie a kohezní politika EU. Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne úterní slyšení „Vnitřní trh a veřejná podpora na regionální úrovni“, čtvrteční slyšení věnované arktickému regionu v souvislosti s rozvojem dopravního a energetického sektoru a páteční konference „Irsko po 40 letech: přínosy, možnosti a výzvy členství v EU“. Ve středu proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR k projednání technických prohlídek motorových vozidel, boje proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie a harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 28. ledna

 • Proběhne setkání členů Rady pro zemědělství a rybolov za účelem diskuze o programu irského předsednictví v oblasti společné zemědělské politiky a plánovaných reforem.
 • Pokračuje meziparlamentní setkání předsedů výborů pro záležitosti EU (COSAC) v Dublinu.
 • Na půdě Evropské komise proběhne konference k odhalení úspěchů ve fungování šetrných energetických rozvodných sítí a seminář věnovaný roli regionalismu v rámci obranné politiky EU s cílem podpořit spolupráci vojenského a občanského sektoru a přispět k regionálnímu rozvoji.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj se setkají k vedení trialogu.

Úterý 29. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Pokračuje setkání ministrů pro zemědělství a rybolov.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru pořádají veřejné slyšení k návrhu z vlastní iniciativy „Vnitřní trh a veřejná podpora na regionální úrovni“.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Středa 30. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Pod záštitou Rady EU se odehraje konference vyššího vzdělání s názvem „Hodnotící žebříčky a dosažené výsledky v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání“.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Komise představí návrhy na „Železniční balíček“ a „Evropský maloobchodní akční plán“ a „Zelenou knihu o nekalých obchodních praktikách v maloobchodním dodavatelském řetězci“.
 • V rámci Výboru regionů proběhne schůze předsednictva věnovaná mj. hospodářské a měnové unii, zárukám pro mládež, pracovnímu programu 2013 pro subsidiaritu a komunikačnímu plánu 2013.
 • Členové Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pořádají akci s názvem „Obnovení Evropy: alternativní vize budoucnosti“ za účelem posílení zainteresovanosti občanů EU v ovlivňování budoucnosti Evropy.
 • Proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR k projednání pravidelných technických prohlídek motorových vozidel, boje vedeného trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie a harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů.

Čtvrtek 31. ledna

 • Pokračuje konference vyššího vzdělání.
 • Proběhne setkání ministrů Rady pro zahraniční věci k diskuzi o situaci v Sýrii a Egyptě a o mírovém procesu na Středním východě, k přijetí závěrů ohledně Somálska a Afrického rohu a ke zhodnocení vztahů mezi EU a USA.
 • Komise zahájí ceremoniál „RegioStars ceny 2013“ k ohodnocení inovativních projektů v oblasti regionálního rozvoje a konferenci s názvem „Sbližování rozdělených komunit - sdílení zkušeností z mírového programu EU s názvem Mír“ v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska.
 • Proběhne setkání pracovní skupiny Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k diskuzi o jednotném digitálním trhu se zaměřením na elektronický obchod.
 • Na půdě Výboru regionů proběhne plenární zasedání k diskuzi a přijetí stanovisek týkajících se Evropské výzkumné oblasti, občanských volebních práv, revize jednacího řádu, správy jednotného trhu, námořní strategie 2020 a obnovitelných energií.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru pořádají veřejné slyšení věnované arktickému regionu v souvislosti s rozvojem dopravního a energetického sektoru a jeho vlivu na tamní životní prostředí a obyvatelstvo.
 • Členové Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu organizují seminář „Moderní technologie pro udržitelný růst a budoucnost Evropské unie“ za účelem snížení závislosti Unie na dovozu surovin prostřednictvím podpory moderních technologií, inovací a výzkumné činnosti.
 • Členové Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice pořádají akci „Znečištění ovzduší v důsledku letecké dopravy“.
 • Členové Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance zorganizují veřejné slyšení věnované tématu ochrany dat.

tek 1. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje plenární zasedání Výboru regionů k diskuzi a přijetí stanovisek týkajících se balíčku kohezní politiky EU, pokynů k regionální podpoře 2014-2020, budoucnosti hospodářské a měnové unie, garancí pro mládež, regionální politiky, růstu a zaměstnanosti.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne v Dublinu konference s názvem „Irsko po 40 letech: přínosy, možnosti a výzvy členství v EU“ se zaměřením na náklady spojené s unijním členstvím, překonání finanční krize či zemědělskou politiku a reformy.
 • V Reykjavíku proběhne kongres sociálně demokratické aliance Islandu.

SObota 2. února

 • Pokračuje kongres sociálně demokratické aliance Islandu.

NEděle 3. února

 • Pokračuje kongres sociálně demokratické aliance Islandu.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 07. 02. 2013          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 22. 02. 2013          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03. 2013          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03. 2013          Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03. 2013          Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03. 2013          Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03. 2013          Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03. 2013          Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04. 2013          Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04. 2013          Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 28/1/2013.

 

 < Archív novinek