Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11. - 17. 2. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Začátkem týdne proběhne zasedání ministrů financí a hospodářství ke strategickým dokumentům včetně Zprávy o mechanismu varování 2012, Zprávy o fiskální udržitelnosti 2012, Analýze růstu 2013 a prioritách pro rozpočet na rok 2014. Jednání bude předcházet tradiční schůze ministrů financí zemí eurozóny. V úterý se bude konat schůze Podvýboru pro evropské fondy Poslanecké sněmovny ČR revidující úroveň čerpání prostředků z operačních programů v minulém roce a stav příprav na následující období. V polovině týdne přijme Komise návrh legislativního balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem a návrh daně z finančních transakcí v rámci tzv. posílené spolupráce. Ve čtvrtek uspořádá slyšení k revizi směrnice o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů. Na středečním a čtvrtečním plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru budou schvalována stanoviska ohledně velkých maloobchodních řetězců a dodavatelů potravin, hospodářských politik zemí eurozóny, Roční analýzy růstu 2013, genderové vyváženosti členů dozorčích a správních rad a vnitřního trhu s energií. Koncem týdne se sejdou ministři práce a sociálních věcí na fóru v Dublinu, kde s odborníky a akademiky prodiskutují otázky sociální politiky, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Evropy. V Dublinu se také sejdou ministři školství, mládeže, kultury a sportu. Členové Evropského parlamentu se budou v následujícím týdnu věnovat vnější činnosti a volebním obvodům. CEBRE pořádá v úterý a ve středu v Praze konzultace s podniky a v úterý debatu na téma "Veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje".

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 11. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Ministři financí zemí eurozóny se sejdou na přípravné schůzi před zasedáním ECOFIN.
 • Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci, Dublin.

Úterý 12. února

 • Na jednání ministrů financí a hospodářství budou diskutovány priority k rozpočtu na rok 2014, Analýze růstu 2013, Zprávě o mechanismu varování 2012 a Zprávě o fiskální udržitelnosti 2012.
 • Bude se konat schůze Podvýboru pro evropské fondy Poslanecké sněmovny ČR k projednání čerpání prostředků z operačních programů v roce 2012 a stavu příprav budoucího programového období.
 • Pokračování zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci.
 • V Praze budou zahájeny konzultace CEBRE s podniky.
 • CEBRE bude v Praze pořádat debatu na téma "Veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje".

Středa 13. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a II.
 • Kolegium komisařů se sejde na týdenním zasedání.
 • Komise na tiskové konferenci představí návrh balíčku legislativy o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem;
 • Na plenárním zasedání EHSV se očekává přijetí stanovisek ohledně velkých maloobchodních řetězců a dodavatelů potravin, hospodářské politiky zemí eurozóny, Roční analýzy růstu 2013, genderové vyváženosti členů dozorčích a správních rad a vnitřního trhu s energií.
 • Konference ke standardizaci, výzkumu a inovacím v Dublinu.
 • Proběhne druhý den konzultací CEBRE s podniky.

Čtvrtek 14. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • V Dublinu proběhne fórum ministrů práce, zdravotnictví, sociálních věcí a spotřebitelských záležitostí zaměřené na téma sociální politiky, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Evropy pod záštitou Eurofound.
 • Konference v Dublinu bude zaměřená na bioekonomiku, její strategii, potenciál, inovace a zapojení veřejného sektoru a investorů.
 • Komise uspořádá veřejné slyšení ke konzultaci o revizi směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů. Dále schválí návrh směrnice o dani z finančních transakcí.
 • Pokračuje plenární zasedání EHSV.

tek 15. února

 • Fórum ministrů práce, zdravotnictví, sociálních věcí a spotřebitelských záležitostí bude ukončeno.
 • Uskuteční se zasedání Rady ministrů školství, mládeže a sportu.
 • Skončí konference o bioekonomice.
 • Uskuteční se setkání Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 16. února

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 17. února

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22. 02.                   Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03.                   Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03.                   Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03.                   Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03.                   Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03.                   Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03.                   Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.                   Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.                   Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.                   Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 11/2/2013.< Archív novinek