Archív novinek

Dvoutýdenní přehled v institucích EU 25.3. - 7.4. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V tomto týdnu zasednou v Evropském parlamentu postupně členové Výboru pro regionální rozvoj (jednání v trialogu) a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin s cílem hlasovat o pravidlech obchodování s emisními povolenkami a projednat akční plán pro automobilový průmysl Cars 2020 a kontrolu přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku pořádá v úterý workshop k mnohostranné dohodě o službách. Členové politických skupin plánují přípravná setkání v rámci výboru ENVI, AFET a dalších. Evropská komise v úvodu týdne pořádá Tichomořský energetický summit, během týdne komisaři schválí návrhy legislativy o ochranných známkách, Europolu a širokopásmového připojení a představí mj. srovnávací přehled Unie inovací. Senát PČR projedná v polovině týdne na schůzi Výboru pro evropské záležitosti návrhy Komise o fungování vnitřního trhu s energií, digitální agendě a účelnosti právních předpisů EU, dále se bude zabývat například zprávou o uhlíkovém trhu. Evropský hospodářský a sociální výbor bude jednat ve specializovaných sekcích, výběrem v sekci zaměstnanost, sociální věci, občanství o stanovisku ke směrnici o tabákových výrobcích. Pod záštitou irského předsednictví se sejdou vysocí představitelé celních úřadů a Evropská skupina pro identifikaci mobilních zařízení. Proběhnou konference skupiny Evropských konzervativců a reformistů o reformě auditu a skupiny Zelených o bezpečnosti digitální dokumentace.

 

První dubnový týden bude ve znamení summitu o ekologizaci měst v Indii, kterého se zúčastní zástupci Evropského výboru regionů. Ve středu se uskuteční zasedání kolegia Komise a v pátek jednání Evropské sítě pro veřejnou správu a pracovní skupiny pro humanitární a potravinovou pomoc.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 25. března

 • Meziparlamentární konference o společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice naváže na nedělní zahájení v Dublinu.
 • Komise ve spolupráci se zástupci Nového Zélandu svolá v Aucklandu Tichomořský energetický summit. Cílem je propojit tichomořské země s partnery pro rozvoj a investice. V pondělí Komisaři představí Zelenou knihu o dlouhodobém financování EU a předpokládá se otevření veřejné konzultace.
 • Parlamentní Výbor pro regionální rozvoj má na programu jednání v trialogu.
 • Výkonný výbor a Rada Evropské sítě pro prevenci kriminality (EUCPN) v Dublinu zahájí dvoudenní jednání.
 • Plánovaná schůze specializované sekce EHSV Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT) se bude týkat dodržování pravidel společné rybářské politiky. Také se uskuteční seminář o budoucnosti biohospodářství v Evropě.
 • V Evropském parlamentu proběhnou přípravná setkání členů jednotlivých výborů, mj. výboru ENVI v rámci Evropské lidové strany, Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

Úterý 26. března

 • Irské předsednictví uspořádá v Dublinu spolu s OECD fórum nazvané "Spolupráce a místní správa". Cílem bude analyzovat podporu tvorby pracovních míst, růstu a účinnosti souvisejících opatření.
 • Proběhne první den plenárního zasedání koordinované akce pro směrnici o energetických službách.
 • V Dublinu skončí jednání výkonného výboru a Rady EUCPN a v Aucklandu bude ukončen Tichomořský energetický summit.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů, kde bude mj. představen srovnávací přehled Unie inovací a pod záštitou Komise se uskuteční konference na téma "Vědecká podpora pro růst a zaměstnanost EU" o účinných budovách, autech a osvětlení a elektrotechnice.
 • V Evropském parlamentu zasedne Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin z důvodu hlasování o změnách v obchodování s emisními povolenkami a projednání registrace dopravců radioaktivních látek. Předtím se sejdou koordinátoři kvůli akčním plánu Cars 2020, náhradách cestujícím v letecké dopravě a kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice. Kvůli problémům s uplatňováním právních předpisů v oblasti životního prostředí se uskuteční meziparlamentární setkání výborů.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku pořádá workshop zaměřený na mnohostrannou dohodu o službách.
 • Proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru bude specializovaná sekce zaměstnanost, sociální věci, občanství schvalovat stanovisko k návrhu směrnice o tabákových výrobcích.
 • V Evropském parlamentu proběhnou přípravná setkání členů jednotlivých výborů, např. výboru ENVI v rámci Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a Výboru pro zahraniční věci Evropské lidové strany.
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů spolu s organizací EuroFinUse pořádají konferenci o dopadech navrhované reformy auditu.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 27. března

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a II.
 • Fórum Irského předsednictví a OECD fórum "Spolupráce a místní správa" v Dublinu skončí.
 • Irské předsednictví v Dublinu hostí několik jednání, konkrétně schůzi Evropské skupiny pro identifikaci mobilních zařízení, konferenci vysokých představitelů celních úřadů s cílem analyzovat strategie řízení rizik a zahájení dvoudenní konference ředitelů v sektoru lesnictví s cílem projednat aktuální výzvy lesnictví.
 • Pokračuje plenární zasedání koordinované akce pro směrnici o energetických službách.
 • Horizontální pracovní skupina pro dopravu má v plánu neformální setkání.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu bude jednat s pracovní skupinou pro Blízký východ.
 • Komise představí Zelenou knihu o klimaticko-energetické politice do roku 2030, srovnávací přehled soudnictví, návrhy legislativy v oblasti společného systému ochranných známek, působnosti Europolu a snižování nákladů na zavedení širokopásmového připojení.
 • Specializovaná sekce pro zahraniční vztahy Evropského hospodářského a sociálního výboru se zaměří na výzvy unijní politiky vůči Arktidě
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá Den bez dokumentů spojený s debatami o standardech a bezpečnosti zdravotní online dokumentace a digitální infrastruktury.
 • Pravidelná schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR má na programu projednání návrhů Komise o fungování vnitřního trhu s energií, digitální agendě a účelnosti právních předpisů EU. Senát se bude zabývat konzultací k záruce pro mladé, zprávou o uhlíkovém trhu a dokumenty souvisejícími s ochranou vodních zdrojů.

Čtvrtek 28. března

 • Irské předsednictví bude v Dublinu zakončovat dvě schůze, konkrétně jednání Evropské skupiny pro identifikaci mobilních zařízení a konferenci ředitelů v sektoru lesnictví. Uskuteční se také konference o bezpečnosti na silnicích zaměřená na vážná zranění.

tek 29. března

 • Neproběhnou žádné důležité akce.

Sobota 30. března

 • Neproběhnou žádné důležité akce.

Neděle 31. března

 • Neproběhnou žádné důležité akce.

Pondělí 1. dubna

 • Výbor regionů zahájí v Hyderabadu třídenní summit EU-Indie na téma „Ekologizace měst“ a celou řadu jednání.

Úterý 2. dubna

 • Členové Evropského výboru národních archivářů se v Dublinu setkají se zástupci irského předsednictva.
 • Summit Výboru regionů a Indie pokračuje.

Středa 3. dubna

 • Pod záštitou irského předsednictví pokračuje schůze Evropského výboru národních archivářů a v této souvislosti se uskuteční také setkání Evropské skupiny pro archivnictví.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Summit EU a Indie o ekologizaci měst končí a pokračují jednání.

Čtvrtek 4. dubna

 • V Dublinu budou probíhat souběžně dvě setkání. Prvním je diskuze členů Evropské sítě pro veřejnou správu (EUPAN) v rámci pracovních skupin pro lidské zdroje a inovativní veřejné služby a druhým je neformální jednání zástupců členských států a Komise v rámci pracovní skupiny pro humanitární a potravinovou pomoc (COHAFA).
 • Ve Frankfurtu proběhne pravidelná schůze Rady guvernérů Evropské centrální banky.
 • Pokračují jednání EU a Indie.

tek 5. dubna

 • V Dublinu končí jak setkání pracovních skupin pro lidské zdroje a inovativní veřejné služby v rámci EUPAN, tak skupiny pro humanitární a potravinovou pomoc COHAFA.
 • Pokračují jednání EU-Indie.

Sobota 6. dubna

 • Neproběhnou žádné důležité akce kromě setkání zástupců EU a Indie.

Neděle 7. dubna

 • Neproběhnou žádné důležité akce kromě končících setkání zástupců EU a Indie.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 30. 03.       Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 25/3/2013.< Archív novinek