Archív novinek

POZVÁNKA: Evropská obchodní delegace do Ruska 17-18. června 2013


Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise pro průmysl a podnikání, povede ve dnech 17.-18. června 2013 obchodní delegaci EU do Ruské federace. Antonio Tajani do své delegace přizval i zástupce průmyslu a obchodu, zejména pak zástupce malých a středních podniků (MSP).

 

Tato iniciativa navazuje na úspěšné zahraniční cesty do Maroka, Egypta, Tuniska, Peru a Chile. Na programu této obchodní delegace jsou jak setkání na nejvyšší politické úrovni, tak i příležitosti pro setkání s místními podnikateli a zástupci průmyslu.

 

Hlavními cíli této cesty jsou podpora vzájemných obchodních vztahů, pomoc podnikům (zejména MSP) zahájit podnikání na území Ruské federace a zprostředkovávání kontaktů na potencionální obchodní partnery v zahraniční destinaci.

  

Z průmyslových sektorů bude kladen důraz zejména na strojírenství, moderní technologie (nanotechnologie, biotechnologie, mikro a nano-elektronika, vyspělé materiály) stavební průmysl, průmysl související s lesy a lesnictvím, průmysl spojený s těžbou nerostných surovin, spotřební průmysl, potravinářský a textilní průmysl, zdravotnictví a zdravotní zařízení.   

 

Zájemci o účast na obchodní delegaci získají více informací na e-mailu s.bournou@businesseurope.eu. Termín pro podání přihlášek je 15. dubna 2013



< Archív novinek