Archív novinek

SEKTOROVÝ SEMINÁŘ k exportním příležitostem v rámci vnější spolupráce EU v sektoru DOPRAVA


Stálé zastoupení ČR při Evropské unii,
CzechTrade – Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu v Belgii
a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU


si Vás dovolují pozvat na pravidelný

SEKTOROVÝ SEMINÁŘ k exportním příležitostem v rámci vnější spolupráce EU v sektoru DOPRAVA
dne 11. ČERVNA 2013 v Bruselu

 

Seminář je organizován Stálými zastoupeními členských států při EU společně s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu.

  • je určen konzultačním společnostem, asociacím, obchodním společnostem a dalším subjektům se zájmem o realizaci projektů ve třetích zemích v oblasti dopravy (včetně infrastruktury, logistiky, rozvoje veřejné dopravy, ITC atd.)
  • nabízí možnost seznámit se s aktuálními programy zahraniční spolupráce, kterou EU třetím zemím v sektoru dopravy poskytuje a s pravidly účasti v tendrech a grantových výzvách 
  • představuje jedinečnou příležitost navázat v rámci B2B setkání kontakty se subjekty z ostatních členských států a vytvořit konsorcia pro budoucí spolupráci 
  • umožňuje obrátit se s dotazy přímo na místě na experty Evropské komise, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a další účastníky semináře

Program naleznete a registrovat se můžete na webových stránkách www.sectorseminars.eu 
Termín pro registraci je 24. květen 2013
Účastnický poplatek 175 EUR

Pozvánka ke stažení dokument ve formátu pdf programdokument ve formátu pdf


SPOLEČNĚ S DALŠÍMI ORGANIZÁTORY SE NA SETKÁNÍ S VÁMI TĚŠÍ A VAŠE DOTAZY JSOU PŘIPRAVENI ZODPOVĚDĚT:


Eva Semeráková, Stálé zastoupení ČR při EU, tel: +32 2 2139 213, e-mail: eva_semerakova@mzv.cz
Jana Falathová, CzechTrade/ zast. MPO v Belgii, tel: +32 2 502 2422, e-mail: brussels@czechtrade.cz
Alena Vlačihová, CEBRE, tel: +32 2 502 0766, e-mail: brussels@cebre.cz< Archív novinek