Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 13. - 19. 5. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Dnes v Evropském parlamentu zasednou členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku k projednání mikro-výroby energie a kolektivní správy autorských práv. V úterý se v Evropském parlamentu koná akce Den kooperativních bank. V pondělí a úterý zasedá Rada pro zemědělství a rybářství o reformách společné zemědělské a rybářské politiky a řeč bude také o tabákové směrnici. V úterý se setkají ministři financí v rámci Rady ECOFIN k daňovým podvodům a rozpočtu na letošní rok. Evropská komise pořádá v první polovině týdne konferenci o zdravotnictví, konferenci o turismu a seminář pro občany v Praze na téma opožděných plateb. Ve čtvrtek představí Výroční zprávu systému RAPEX za rok 2012. Ve čtvrtek bude zahájeno zasedání Rady pro vzdělání, kulturu a sport ministrů školství. Senát PČR projedná na pravidelné schůzi vnitřní trh s energií, akční plán pro automobilový průmysl CARS 2020 a návrh směrnice zavádějící infrastrukturu pro alternativní paliva. Výbor regionů zahájí týden jednáním vysokých představitelů spolu s EIB o využití veřejných výdajů a poté proběhne schůze místních orgánů zemí Východního partnerství. Evropský hospodářský a sociální výbor v úterý pořádá konferenci o energetice a ve čtvrtek veřejné slyšení o bezpečnosti námořní dopravy. V polovině týdne bude zahájen Evropský business summit. Na půdě irského předsednictví v Dublinu pokračuje v pondělí schůze zástupců výborů pro životní prostředí a energetiku, dále bude zahájena konference o možnostech a mobilitě výzkumných pracovníků a později v týdnu se uskuteční konference pro MSP o programu Horizont 2020, fórum o biodiverzitě, o právu obchodních společností a na téma obnovitelných energií. CEBRE s partnery pořádá ve středu v Praze debatu o ochraně spotřebitele a bezpečnosti potravin.
 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 13. května

 • V Dublinu bude končit schůze zástupců výborů pro životní prostředí a energetiku.
 • Proběhne schůze Eurogroup, tedy ministrů financí zemí eurozóny, tradičně před jednáním Rady pro hospodářské a finanční záležitosti.
 • Na schůzi Rady pro zemědělství a rybářství bude projednána reforma společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky a dopady směrnice o tabákových výrobcích na zemědělství.
 • Uskuteční se série seminářů a konferencí zvaná "eHealth Week" ve spolupráci Evropské komise a irského předsednictví se Společností pro informační management a systémy ve zdravotnictví HIMSS. Akce proběhne v Dublinu.
 • V Praze pořádá Evropská komise diskuzi s občany o budoucnosti Evropské unie.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu se sejdou k projednání mikro-výroby energie, kolektivní správy autorských práv a ke schválení mandátu pro rozpočet na rok 2014.
 • Proběhne konference vysokých představitelů Výboru regionů a Evropské investiční banky o možnostech nejefektivnějšího využití veřejných výdajů a rozpočtu EU 2014-2020.
 • Ve Splitu se bude konat seminář poslanců skupiny S&D nazvaný "Nový start Evropy - naše alternativní vize pro budoucnost".

Úterý 14. května

 • Sejdou se ministři Rady pro hospodářské a finanční záležitosti, aby projednali boj s daňovými podvody, obnovu bank a návrh pozměňujícího rozpočtu EU pro rok 2013.
 • Pokračuje schůze Rady pro zemědělství a rybářství o plánovaných reformách.
 • Proběhne konference irského předsednictví v Dublinu s cílem diskutovat možnosti kariéry ve výzkumu a mobilitu výzkumných pracovníků.
 • Pokračuje série seminářů a konferencí zvaná "eHealth Week" ve spolupráci Evropské komise a irského předsednictví v Dublinu. Generální ředitelství pro podniky a průmysl v rámci informační kampaně pořádá v Praze seminář o opožděných platbách.
 • V Evropském parlamentu se koná Den kooperativních bank zahrnující diskuze s akademiky a zájmovými skupinami o udržitelném modelu kooperativního bankovnictví.
 • Výbor regionů plánuje schůzi Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství.
 • V Paříži se bude konat konference Evropského hospodářského a sociálního výboru o energetice s cílem představit Evropský energetický dialog, přispět k řešení přechodu energetiky ve Francii a zapojit do sektoru občanskou společnost. Výbor také plánuje prodiskutovat s UNEP a partnery v Bruselu udržitelný rozvoj po Riu; akce je otevřená i pro členy občanské společnosti.
 • Debata pořádaná Skupinou S&D bude zaměřená na řešení práv pacientů a mobilitu zdravotníků v EU.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 15. května

 • Proběhnou zasedání členů Coreperu I a II.
 • Irské předsednictví bude v Dublinu zastřešovat setkání zástupců agentur pro uplatnění práva, spolupráci a pokrok v řešení trestných činů, dále jednání korespondentů MISSOC zajišťujících sociální ochranu a přístup k právům v rámci EU, začínající třídenní fórum Evropské platformy pro výzkum biodiverzity ke strategii do budoucna, konference o možnostech kariéry ve výzkumu a mobilitě výzkumných pracovníků a v neposlední řadě platformu pro projednání sociálních dopadů bolesti (SIP).
 • Končí série seminářů a konferencí zvaná "eHealth Week" ve spolupráci Evropské komise a irského předsednictví v Dublinu. Komise dále pořádá jednodenní konferenci v Toulouse "Křižovatky Evropy" za účelem propagace turismu, jeho potenciálu, kulturního turismu a nové formy turismu respektujícího životní prostředí.
 • Proběhne slavnostní otevření Centra reakce na nouzové události (ERS) Evropské komise spojené s fórem civilní ochrany, kde budou debatovány reakce na nouzové události, související nové trendy a zkušenosti.
 • Uskuteční se týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Proběhne konference dárců podporujících rozvoj v Mali pořádaná Evropským hospodářským a sociálním výborem ve spolupráci s Výborem regionů.
 • Skupina Zelených plánuje panelovou diskuzi se zástupci asijského průmyslu o nové industrializaci Evropy.
 • Bude se konat Den Ukrajiny pořádaný pod záštitou Aliance liberálů a demokratů pro Evropu jako předvoj předpokládanému podpisu asociační dohody.
 • Setkání poslanců skupiny S&D s představiteli odborů a nevládních organizací se bude konat s cílem projednání současného stavu a budoucnosti přístupu k dlouhodobé kvalitní péči. Skupina plánuje také seminář nazvaný "Podpora mediální gramotnosti".
 • V Praze se uskuteční debata CEBRE a partnerů nazvaná "Ochrana spotřebitele: Vím, co jím?" o bezpečnosti potravin a označování výrobků.
 • Bude zahájen Evropský Business Summit, který se tento rok zabývá příležitostmi v průmyslu v rámci strategie zvyšování konkurenceschopnosti EU.

Čtvrtek 16. května

 • Bude zahájena schůze Rady pro vzdělání, kulturu a sport ministrů školství.
 • V Dublinu proběhne v rámci irského předsednictví řada akcí. Jmenovitě konference pořádaná pro MSP a jiné zájmové skupiny o Horizontu 2020 a spolupráci v inovacích, dvoudenní konference o právu obchodních společností a řízení podniků a mezinárodní kongres o obnovitelných energiích nazvaný "Sázené lesy na světě", který bude probíhat i v Bordeaux, Portu a Lisabonu.
 • Pod záštitou předsednictví se sejdou korespondenti MISSOC zajišťujících sociální ochranu a přístup k právům v rámci EU a Evropská platforma pro výzkum biodiverzity.
 • Pokračuje konference Evropské komise "Křižovatky Evropy“ za účelem propagace turismu a také fórum civilní ochrany.
 • Komise představí Výroční zprávu systému RAPEX za rok 2012.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor v Lisabonu pořádá veřejné slyšení týkající se bezpečnější a čistší námořní dopravy - především jejich oprav a přestavby.
 • V Portu bude zahájeno dvoudenní valné shromáždění Komise atlantického oblouku o strategiích pro regiony na pobřeží Atlantiku.
 • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá tři semináře. Prvním je seminář o postavení a problémech pracovníků ze třetích zemí v EU, především těch ze západního Balkánu. Další se bude týkat udržitelného stavu zásob surovin, role průmyslové politiky, vývoje a výzkumu, efektivní těžby a hodnotových řetězců materiálů a třetí má za cíl diskutovat plán Komise Přehodnocení vzdělávání a jeho výstupy.
 • Skupina Zelených pořádá konferenci zaměřenou na projednání současných reforem v kolektivním vyjednávání v EU a konferenci oborníků a předních zástupců o biodiverzitě v EU a rozvojových zemích.
 • V Drážďanech bude zahájena schůze členů Skupiny EPP, první den se bude probírat industrializace Evropy.
 • Senát PČR na pravidelné schůzi projedná vnitřní trh s energií, akční plán automobilového průmyslu CARS 2020, návrh směrnice zavádějící infrastrukturu pro alternativní paliva a informace o pozicích vlády pro nadcházející jednání Evropské rady.
 • Rada guvernérů Evropské centrální banky zasedne ve Frankfurtu.
 • Pokračuje Evropský Business Summit.

tek 17. května

 • Druhý den pokračuje schůze Rady pro vzdělání, kulturu a sport.
 • V Dublinu pokračují konference "Sázené lesy na světě", konference o právu obchodních společností a řízení podniků.
 • V rámci předsednictví nadále jednají zástupci agentur pro uplatnění práva a fórum Evropské platformy pro výzkum biodiverzity.
 • Třetí den završuje konferenci Evropské komise "Křižovatky Evropy" v Toulouse.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor v Lisabonu zakončí veřejné slyšení o námořní dopravě.
 • Výbor regionů zahajuje dvoudenní valné Shromáždění evropských regionů v Paříži a zakončuje zasedání valného shromáždění Komise atlantického oblouku v Portu.
 • Bude pokračovat jednání členů výboru Skupiny EPP v Drážďanech, druhý den se bude diskutovat přeshraniční trestní činnost a hospodářská obnova Evropy.

Sobota 18. května

 • V Paříži pokračuje dvoudenní valné Shromáždění evropských regionů následující po summitu ke krizi.

Neděle 19. května

 • Proběhne Den otevřených dveří Evropského parlamentu ve Štrasburku.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 13. 05.       Veřejná konzultace k sestavování seznamu ročních priorit vzhledem k nařízení o plynu a o elektřině

Do 15. 05.       Konzultace k návrhu nařízení o podpoře malého rozsahu, neboli de minimis

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým Schengenským vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 13/5/2013.< Archív novinek