Archív novinek

POZVÁNKA: Evropský semestr: Doporučení pro ČR


CO: Debata na téma  „Evropský semestr: Doporučení pro ČR“

KDY: 25. června 2013 od 17,00 do 19,00hod

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Členské státy EU se zavázaly splnit ambiciózní cíle Strategie Evropa 2020 a dodržovat posílená pravidla Paktu stability a růstu. Rada pro hospodářské a finanční otázky – na základě vyhodnocení programů, návrhu doporučení Evropské komise a posvěcení Evropské Rady – schválí v červenci 2013 nový soubor doporučení pro každý členský stát EU. Doporučení pro jednotlivé členské státy EU slouží ke zhodnocení pokroku dosaženého v oblasti ekonomických reforem v rámci koordinace hospodářských politik (tzv. Evropského semestru).

 

V dubnu 2013, s ohledem na stanovené cíle a v návaznosti na doporučení Rady EU z července 2012, Česká republika prezentovala soubor reformních opatření v tzv. Národním programu reforem a fiskální výhled v tzv. Konvergenčním programu. Návrh letošních doporučení pro Českou republiku zveřejněný Evropskou komisí 29. května se zaměřuje na sedm hlavních oblastí reforem. Jedná se zejména o pokračování konsolidace veřejných financí a podporu ekonomického růstu, zefektivnění daňového systému a reformu penzijního a zdravotního systému. Evropská komise rovněž doporučuje zvýšit dostupnost předškolních zařízení, přijmout opatření ke zlepšení energetické náročnosti české ekonomiky a zkvalitnit fungování veřejné správy a vzdělávacího systému.

Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k obnovení hospodářského růstu české ekonomiky a mohou v delším horizontu přispět k dosažení národních cílů Strategie Evropa 2020? Existují opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná? Je Česká republika schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího hodnocení v květnu 2014 – splnit?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 

Elena Reitano, zodpovědná za Českou republiku, Slovensko a Nizozemsko, Generální ředitelství Evropské komise pro finanční a hospodářské otázky;
Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR (bude potvrzeno);
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost;
David Marek, hlavní ekonom Patria Finance;

 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.


Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 24. června 2013 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Pozvánka ke stažení zde dokument ve formátu pdf< Archív novinek