Archív novinek

SP ČR vydal vyjádření ke specifickým doporučením Evropské komise pro ČR


Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) tento týden vydal vyjádření ke specifickým doporučením Evropské komise pro ČR v rámci tzv. evropského semestru.


Co se týče doporučení snížit schodek rozpočtu a striktně provádět rozpočtovou strategii, nerozporuje SP ČR nutnost fiskální konsolidace a dosažení snížení poměru deficitu k HDP. Nicméně doporučení upřednostnit výdaje podporující růst považuje za nedostačující, protože je otevřené různým výkladům a konkrétní kroky mohou být sporné. V zásadě ale jinak souhlasí s tím, že Komise pozitivně vnímá záměr ČR zvolnit v konsolidaci.


SP ČR dále podporuje doporučení snížit zdanění práce, ale postrádá konkrétní doporučení v oblastech, jako je boj proti daňovým únikům. S doporučením o zajištění efektivního provádění protikorupční strategie 2013-2014 a přijetí služebního zákona SP ČR důrazně souhlasí a považuje ho za jednu ze svých hlavních priorit. Dále SP ČR souhlasí, že ČR má vysoký počet regulovaných povolání, který by do budoucna měl být snižován, čímž by se měl usnadnit vznik nových pracovních míst


Vůči návrhům Komise ohledně důchodového systému SP ČR vyjádřil značnou rezervovanost a poznamenal, že se jedná o oblast, která je výhradně v kompetenci členských států. Podporuje vládu v její výhradě ke kritice tzv. předdůchodů, kde podle SP ČR Komise nepochopila princip systému založeného na dohodě sociálních partnerů.


SP ČR opakovaně podporuje doporučení Komise zvýšit počet předškolních zařízení pro děti a jejich lepší přístupnost. Zároveň se ztotožňuje s doporučeními týkajícími se zvýšení efektivity veřejných služeb zaměstnanosti a doufá, že v dohledné době bude přehodnocen současný přístup k účelu a náplni působnosti úřadů práce.


Plošné hodnocení výstupů základních škol SP ČR podporuje, a stejně tak souhlasí, že musí být doplněno účinnou pomocí školám se slabými výsledky, nicméně postrádá apel na zavádění prvků duálního vzdělávání do odborného vzdělávání a daňové zvýhodnění zaměstnavatelů investujících do vzdělávání. V oblasti vysokých škol by SP ČR preferoval podporu vyšší účasti zaměstnavatelů v orgánech vysokých škol, zvýšení rozsahu praktické výuky u zaměstnavatelů a zvýhodňující koeficienty financování vysokých škol. Pokud jde o doporučení Evropské komise k vědě, výzkumu a inovacím, SP ČR souhlasí a volá po větším objemu prostředků pro aplikovaný (firemní) výzkum.


Celé vyjádření SP ČR ke specifickým doporučením Evropské komise 2013 najdete zde.< Archív novinek