Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 24. - 30. 6. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden v pondělí schválí v Evropském parlamentu Hospodářský a měnový výbor zprávu o přijetí eura Lotyšskem a projedná rozpočet EU na rok 2014. Ve čtvrtek budou členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jednat o přesunu registrovaných vozidel v rámci vnitřního trhu a o nekalých obchodních praktikách. V pondělí zasedne Rada pro zahraniční věci a Rada pro zemědělství a rybolov, v úterý se bude v Radě pro obecné záležitosti konat zasedání zaměřené mj. na Víceletý finanční rámec 2014-2020. Začátkem týdne se uskuteční mezivládní Konference Výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí, naposledy v Dublinu. Komise předloží v úterý s OECD Stručnou zprávu o školství 2013, ve středu schválí dokumenty k elektronickému zadávání a fakturaci veřejných zakázek, návrh o trhu s dlouhodobými investicemi a zprávu o pokroku v integraci Romů. Od čtvrtka do pátku se bude konat summit Evropské rady zaměřený na specifická doporučení v rámci Evropského semestru pro rok 2013 a hodnocení iniciativ pro zvýšení konkurenceschopnosti. Dalšími tématy budou přijetí eura Lotyšskem, dokončení HMU a bankovní unie. Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje několik akcí, výběrem např. ve středu seminář "Jiný pohled na evropské zemědělství" a ve čtvrtek workshop o implementaci cloud-computingu v Polsku. V rámci schůze Komise pro hospodářskou a sociální politiku Výboru regionů proběhne v pátek seminář o konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. V Dublinu se uskuteční na půdě irského předsednictví schůze skupiny INTERREG sledující programy regionální podpory či setkání ředitelů národních agentur pro celoživotní vzdělávání. Skupina EFA Evropského parlamentu plánuje debatu o inovacích v ekologickém zemědělství a skupina GUE/NGL diskuzi o vlastnictví půdy a vodě jako veřejném statku. V Poslanecké sněmovně PČR proběhne odložené hlasování o dani z finančních transakcí. CEBRE pořádá v úterý s partnery debatu v Praze na téma „Evropský semestr: Doporučení pro ČR“.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 24. června

 • Proběhne zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro zemědělství a rybolov v Lucemburku, program bude potvrzen.
 • V Dublinu bude pokračovat poslední mezivládní Konference Výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí (COSAC) pod irským předsednictvím. V Limericku bude zahájeno třídenní setkání ředitelů národních agentur pro celoživotní vzdělávání, zabývat se budou programem Erasmus pro všechny.
 • Komise zahájí Evropský týden udržitelných energií zaměřený na cíle energetické politiky 2020.
 • Uskuteční se schůze Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, poslanci schválí zprávu o přijetí eura Lotyšskem a projednají rozpočet EU na rok 2014.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat konference o roli EU v podpoře sociálního bydlení.

Úterý 25. června

 • Rada pro obecné záležitosti zasedne v Lucemburku, aby projednala Víceletý finanční rámec 2014-2020, proces rozšiřování, stabilizace a přidružení a lidsko-právní iniciativu některých členských zemí a připraví se na nadcházející summit Evropské rady.
 • V Dublinu skončí mezivládní Konference Výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí (COSAC).
 • Komise spolu s OECD předloží Stručnou zprávu o školství 2013 s klíčovými údaji o vzdělávání.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje veřejné slyšení o souvislostech mezi mezinárodním obchodem a životním prostředím a právy pracovníků.
 • Pod záštitou Evropských konzervativců a reformistů proběhne diskuze týkající se konfliktních minerálů.
 • Skupina GUE/NGL pořádá slyšení o problematice půdy s podtitulem "Od zabírání půdy k pozemkové reformě".
 • V Poslanecké sněmovně PČR proběhne odložené hlasování o dani z finančních transakcí, konkrétní termín bude upřesněn.
 • Bude se konat pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.
 • CEBRE pořádá s partnery debatu v Praze na téma „Evropský semestr: Doporučení pro ČR“.

Středa 26. června

 • Proběhne zasedání členů Coreperu I.
 • Pod záštitou irského předsednictví proběhne v Dublinu jednání Evropské sítě pro občanské a obchodní soudní záležitosti, schůze Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci (CODEV) a jednání skupiny INTERREG IVC sledující programy regionální podpory a jejich účinnost.
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů se předpokládá přijetí iniciativy o elektronické fakturaci ve veřejných zakázkách, sdělení o elektronickém zadávání veřejných zakázek, legislativního návrhu zlepšujícího trh s dlouhodobými investicemi a zprávy o pokroku v integraci Romů.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje seminář nazvaný "Jiný pohled na evropské zemědělství" o společné zemědělské politice, jejím financování a strategiích v zemědělství.
 • Skupina Zelených pořádá panelovou diskuzi o ekologickém zemědělství a inovacích.
 • Skupina GUE/NGL plánuje veřejné slyšení o privatizaci veřejných statků.

Čtvrtek 27. června

 • Uskuteční se summit Evropské rady zaměřený především na hospodářskou politiku, konkrétně na specifická doporučení v rámci Evropského semestru pro letošní rok a hodnocení iniciativ pro zvýšení konkurenceschopnosti. Dalšími tématy jsou přijetí eura Lotyšskem, dokončení Hospodářské a měnové unie a bankovní unie.
 • V Dublinu navazují na předchozí den schůze Evropské sítě pro občanské a obchodní soudní záležitosti, pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci a skupiny INTERREG IVC pro programy regionální podpory. Bude zahájeno jednání Koordinační skupiny pro postupy vzájemného uznávání a decentralizované postupy v oblasti veterinářství (CMDv).
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu budou jednat o přesunu registrovaných vozidel v rámci vnitřního trhu a o nekalých obchodních praktikách.
 • Ve Štýrském Hradci proběhne schůze Komise pro hospodářskou a sociální politiku Výboru regionů o akčních plánech pro automobilový průmysl Cars 2020 a pro Podnikání 2020.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá ve Varšavě workshop zaměřený na implementaci digitální agendy a cloud-computingu v Polsku.
 • Skupina Zelených Evropského parlamentu organizuje konferenci o vodě jako veřejném statku.

tek 28. června

 • Pokračuje summit Evropské rady.
 • V Dublinu pokračuje schůze Koordinační skupiny pro postupy vzájemného uznávání a decentralizované postupy v oblasti veterinářství.
 • V Paříži se bude pod záštitou Komise konat občanský dialog se zástupci institucí při příležitosti Evropských dnů.
 • Výbor regionů pořádá ve Štýrském Hradci seminář na téma „Konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v regionech“.

Sobota 29. června

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 30. června

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/6/2013.< Archív novinek