Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: "Evropský semestr: Doporučení pro ČR"


Evropský semestr: ČR má před sebou nelehký úkol – pokračovat v konsolidaci a zároveň podpořit růst


tz_doporuceni.JPG26. června 2013, Praha: Na konci května tohoto roku představila Evropská komise letošní doporučení pro Českou republiku v rámci tzv. evropského semestru. Komise upozornila zejména na potřebu snižování nadměrného schodku veřejných financí a zdanění práce přesunem do oblastí méně omezujících růst a na zvyšování věku odchodu do důchodu. Návrhy doporučení jsou pro ČR celkově přijatelné, až na některé výhrady týkající se oblasti udržitelnosti veřejných financí a služeb zaměstnanosti a péče o děti. Pro příští evropský semestr ČR navrhuje více spolupracovat s Komisí na přípravě doporučení a ponechat více času na zpětnou vazbu, tj. zajistit, aby doporučení brala v potaz již přijatá opatření či politickou a sociální realitu. Po posvěcení doporučení na nadcházející Evropské radě a červencové Radě pro hospodářské a finanční záležitosti započne implementační fáze. O tom, zda jsou doporučení pro ČR opodstatněná a zda přispějí k hospodářské obnově naší země, diskutovali zástupci Evropské komise, Úřadu vlády ČR a podnikatelů na debatě pořádané 26. června v Evropském domě v Praze.

„Jednotlivá doporučení Evropské komise je třeba vidět vcelku a také ve vazbě na loňská doporučení“, říká Elena Reitano, která má na Generálním ředitelství Evropské komise pro finanční a hospodářské otázky na starosti kromě dalších zemí také Českou republiku. V tomto ohledu pochválila ČR za dobrý pokrok ve snižování deficitu veřejných financí. Na druhou stranu upozornila, že záleží také na kvalitě fiskální konsolidace a na to, že je nutné udržet fiskální stabilitu a zároveň podpořit domácí poptávku a neškrtit růst. Pro nastartování růstu by se dle Reitano měla česká vláda tentokrát zaměřit na lepší účinnost výzkumné základny, podpořit zlepšování kvality vzdělání, plně využít potenciál trhu práce, deregulovat tržní služby a snížit vysokou energetickou náročnost průmyslu. Receptem a předpokladem pro kvalitní fungování veřejné sféry nadále zůstává potřeba přijetí služebního zákona a efektivní boj s korupcí.

I přes některé výtky nevnímá Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, letošní „vysvědčení“ kriticky, ale spíše jako pobídku k další práci. Většina doporučení je v duchu současných vládních reforem. Na druhou stranu některá z nich opomíjí sociální či politickou realitu jako otázka předdůchodů anebo jsou příliš preskriptivní (předškolní péče). Za zásadní považuje vláda udržet stávající právní rámec Evropského semestru, tedy to, že doporučení nejsou právně závazná, a tudíž vymahatelná. Proto by měla v příštím roce Komise více spolupracovat na přípravě doporučení s členskými státy a brát v potaz procesy na národní úrovni, tj. význam role sociálního dialogu. Za příliš kritická nepovažuje doporučení ani viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Vnímá je spíše jako pozitivní signál z vnějšku. I on vidí fiskální konsolidaci jako správný krok k obnově hospodářského růstu ČR, nicméně na rozdíl od české vlády se domnívá, že s prorůstovými opatřeními se mělo začít dříve. Souhlasí s novými doporučeními Komise ohledně energetické náročnosti a znalostní ekonomiky. Vysoká energetická náročnost ČR je s ohledem na závislost na průmyslové výrobě podle Špicara logická. Český průmysl ale musí projít modernizací, kterou vysoké ceny energií komplikuji. Lví podíl na tom mají obnovitelné zdroje energie, které podle něj český průmysl přímo zabíjí. Poněkud skeptický je k rychlé transformaci české ekonomiky na ekonomiku založenou na znalostech. Podpořit by se podle něj měla především spolupráce univerzit a podniků a také výroba s vysokou přidanou hodnotou.

Na efekty fiskální konsolidace se ve své prezentaci zaměřil také hlavní ekonom Patria Finance David Marek, který se domnívá, že tento nástroj poněkud selhal, co se týče zmírnění recese. „Jednou z hlavních
úloh fiskální politiky je stabilizace, nicméně tento úkol fiskální politika v ČR neplní, jelikož i přes značnou snahu je naše ekonomika stále v recesi.“ ČR se podle Marka nyní nachází v obtížné situaci, protože má před sebou dva téměř protichůdné cíle. Na jedné straně dále stabilizovat veřejné finance, na druhé stimulovat ekonomiku k růstu. Podle jeho názoru však musí ČR do budoucna počítat spíše s variantou pomalejšího tempa růstu doplněného o pokračující konsolidační opatření.
 
Tisková zpráva ke stažení zde dokument ve formátu pdf
 

 

Podkladové dokumenty

Reader dokument ve formátu pdf

Bios dokument ve formátu pdf

 

Prezentace řečníků:

Prezentace Eleny Reitano zde dokument ve formátu pdf

Prezentace Jana Krále zde dokument ve formátu pdf  

Prezentace Davida Marka zde dokument ve formátu pdf

 


< Archív novinek