Archív novinek

Litevské předsednictví v Radě EU


Litevské předsednictví se zaměří na důvěryhodnou, otevřenou a rostoucí Evropu

 

Od července do prosince 2013 předsedá Radě EU poprvé Litva, která ve svém působení vystřídala Irsko v rámci tria států Irsko- Litva – Řecko. Tzv. předsednická tria jsou tři po sobě jdoucí země, které předsedají EU a sdílejí společný osmnáctiměsíční program, jehož cílem je v tomto případě stimulovat růst, vytvářet pracovní místa a posílit konkurenceschopnost EU.

 

Priority litevského předsednictví

Sloganem litevského předsednictví je „Důvěryhodná, otevřená a rostoucí Evropa“, přičemž „důvěryhodná“ se vztahuje k finančním otázkám, „otevřená“ odkazuje na politiku sousedství s východoevropskými státy, a heslo „rostoucí“ je spojeno s podporou podnikání.

 

V rámci vnitřního trhu bude pro Litvu prioritní integrace trhu služeb a digitální vnitřní trh - především elektronická identifikace, elektronický podpis a kybernetická bezpečnost. Litva chce zároveň podpořit fungování sektoru služeb v internetovém prostředí a důležitá pro ni bude digitální agenda ve vztahu k malým a středním podnikům. Neméně důležitým tématem bude elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronická fakturace.

V oblasti vnitřního energetického trhu, by měl být projednáván Klimaticko-energetický balíček 2030, u kterého chce Litva prosazovat individuální přístup k jednotlivým členským státům z důvodu jejich odlišné situace v oblasti nerostných surovin a klimatických podmínek.

 

V otázce společné obchodní politiky bude pro Litvu zásadní především uzavření jednání s Gruzií a Ukrajinou, stejně jako probíhající jednání se Spojenými státy. V rámci Východního partnerství také započnou přístupová jednání se Srbskem, kde jediná přijatelná možnost je, že Kosovo zůstane jeho integrální součástí.

Řešení problémů eurozóny spatřuje Litva ve větší konvergenci rozpočtových politik a ve snaze více se přiblížit konfederální struktuře.

 

V obecné rovině bude litevskou snahou především prosazovat důslednou implementaci současné legislativy a jednotlivých balíčků spíše než snaha vytvářet nové. V neharmonizovaných oblastech chce více prosazovat princip vzájemného uznávání.

 

Zápis z pracovní snídaně o prioritách litevského předsednictví ke stažení zde.

 < Archív novinek