Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 15. - 21. 7. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, ministři projednají společnou zemědělskou a rybářskou politiku. Ve čtvrtek a pátek budou neformálně jednat ministři spravedlnosti o vizi politiky, kyberterorismu a ochraně údajů. Komisaři ve středu předloží návrh na zřízení úřadu Evropského prokurátora a posílení agentury Eurojust. Ve středu začne v Pretorii dvoudenní summit EU-JAR. Od čtvrtka do pátku bude Komise pro přírodní zdroje Výboru regionů probírat provádění politiky rozvoje venkova v novém víceletém finančním rámci. Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje v pondělí seminář o plastových odpadech a debatu o směřování HMU. Litevské předsednictví hostí začátkem týdne jednání atašé pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst o inovativních podnicích a od středy do čtvrtka schůzi atašé pro rybolov. V pondělí proběhne schůze Výboru pro vzdělávání a v neděli předsedové Výborů pro rozvoj venkova členských států projednají reformu společné zemědělské politiky.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 15. července

 • Proběhne zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, ministři se zaměří na reformu společné zemědělské a rybářské politiky.
 • Ve Vilniusu bude pokračovat jednání atašé v rámci pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst, členové projednají jednotný trh pro inovativní podniky. Bude zahájena pětidenní návštěva delegace Výboru JURI Evropského parlamentu v Litvě a schůze Výboru pro vzdělání - poradního orgánu Rady EU.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje veřejné slyšení o strategii nakládání s plastovými odpady a debatu o budoucnosti Hospodářské a měnové unie navazující na summit Evropské rady.

Úterý 16. července

 • Ve Vilniusu skončí jednání atašé v rámci pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst      a také schůze Výboru pro vzdělání.
 • Proběhne jednání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 17. července

 • Proběhne schůze členů Coreperu I a II.
 • Atašé pro rybolov se setkají v Klaipédě, debaty budou spojené s výměnou zkušeností a přípravou na následující víceletý finanční rámec.
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů bude předložen návrh pro zřízení úřadu Evropského prokurátora a posílení agentury Eurojust.
 • Na summitu EU-JAR v Pretorii se setkají předseda Komise Barroso, komisař pro rozvoj Piebalgs a prezident JAR Zuma.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 18. července

 • Uskuteční se zasedání Coreperu II.
 • Na neformálním setkání ministrů spravedlnosti ve Vilniusu se zúčastnění vyjádří k migraci, kyberterorismu a vizi politiky. V Klaipédě také pokračuje neformální setkání atašé pro rybolov. Delegace skupiny Coreper I zahájí třídenní návštěvu v Litvě.
 • Pokračuje summit EU-JAR v Pretorii.
 • Komise pro přírodní zdroje Výboru regionů projedná v Kaunasu rozvoj venkova v novém víceletém finančním rámci.
 • Rada guvernérů Evropské centrální banky se sejde ve Frankfurtu.

tek 19. července

 • Ve Vilniusu ministři spravedlnosti pokračují debatou o reformě ochrany údajů. Atašé pro rybolov končí své setkání v Klaipédě. Pokračuje návštěva skupiny Coreper I v Litvě.
 • Komise pro přírodní zdroje Výboru regionů pořádá v Kaunasu seminář nazvaný Provádění politiky rozvoje venkova v rámci nového VFR – výzvy pro místní a regionální orgány, Kaunas.

Sobota 20. července

 • Delegace Coreper I ukončí návštěvu v Litvě.

Neděle 21. července

 • Bude zahájena schůze předsedů Výborů pro rozvoj venkova jednotlivých členských zemí ve Vilniusu, projednají reformu společné zemědělské politiky.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

Do 06. 09.       Veřejná konzultace týkající se Dohody o obchodování se službami (TISA)

Do 10. 09.       Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 12. 09.       Konzultace o účinnější kontrole spojování podniků v EU

Do 13. 09.       Konzultace k tržně orientovaným opatřením snižujícím ekologické dopady letecké dopravy

Do 13. 09.       Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů

Do 15. 09.       Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a společností s.r.o.

Do 25. 09.       Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

Do 01. 10.       Konzultace o udržitelných budovách, další konzultace o udržitelném potravinovém systému

Do 03. 10.       Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 11. 10.       Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 01. 12.       Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/7/2013.< Archív novinek